hyvin tarkenee


Tervetuloa Her-mannin Nuorisoseuraan!

Satakunta Enduro CUP ry. on enduron harraste- sekä muita urheilutapahtumia organisoiva järjestö. Se on myös enduroharrastajien etuja ajava rekisteröity yhdistys. Etuja ajetaan mm. järjestämällä erilaisia ajo-sekä valmennustilaisuuksia lajin harrastajille. Toiminta aloitettiin syksyllä 2003, yhdistys rekisteröitiin virallisesti elokuussa 2009.


Kuudes kerta toden sanoi

25.09.2016 | 16:54

Miesmuistiin ei ole Punkalaitumen seudulla ollut näin kuivaa syksyä. Tuo kallion ylittävä lähtönousukin pölisi reippaanlaisesti ajajien lähtiessä tutustumiskierrokselle. Huomaa portaattomasti säädettävä lähtöleimausalusta

Kuudes kerta ja senkun pidot aina paranee


Hyvä on ollut suuntaus kun aina ollaan pystytty vähän petraamaan myhäili Vaskunlahden Juha jolla tuo päävastuu reitistä oli tänäkin vuonna. Juha on jo toisen polven moottoriurheiluvetäjiä Punkalaitumella sillä hänen isänsä Esko Vaskunlahti oli jo 60-luvulla järjestämässä noita Lintukankaan motocross ajoja paikkakunnalla.

... selitys ...

"Kyllä se hyvin pitkälti on ton Seppon vika että täällä yleensä ajetaan" naureskelee Metsärannan tilan isäntä Arvo Marttila. Piti alunperin tehdä metsälenkki hevosille mutta alue oli liian kivinen ja kannokkoinen. Bensiinikannua tuomassa Seppo Manninen. Kuvan siisti Suzuki oli muuten sunnuntaina myynnissä joten kyselkää jos kiinnostaa, kuutioita taisi olla 65

Metsärannan kuninkuus 2016


Tämän vuotisen kuninkuuden vei siis nimiinsä Vantaan Janne Rantanen. Kovin pisti kampoihin kuitenkin viime vuotista kuninkuutta puolustanut Porin Juha Vuoriniemi Viimevuotinen Juhan 12 sekunnin kaula vaihtui nyt 10 sekunnnin kaulaksi Jannen eduksi. Kolmannelle pallille saatiin komeasti uutta voimaa Tampereelta, 125 kuutiosella ajanut Erkka Soilumo. Todennäköistä on että Erkasta saadaan vielä jatkossakin kuulla, sen verran enemmän kokemusta omaavia isompien pyörien kuljettajia tämä nuorimies ohitti.


- Metsäranta GP 2016 tuloksia napsauttamalla kelloa!
... selitys ...

Metsärannan kalliot vaan kumisivat kun kajautimme ilmoille laulun Arvon syntymäpäivän kunniaksi


Aloitimme ajajakokous-tilaisuuden klo 10:45


Me, "Metsärannan mieslaulajat" aloitimme ajajakokouksen kajauttamalla "dir.mus." Juha Vaskunlahden johdolla tilanomistaja Arvo Marttilan syntymäpäivän kunniaksi komeasti ilmoille Mildred J.Hillin sävelmän Happy Birthday / Paljon Onnea, suomalaiset sanat Sauvo Puhtila.
Toisena sävelmävaihtoehtona meillä oli plakkarissa Arvon mekin ansaitsemme, suomalainen vanha kansansävelmä. Katsoimme kuitenkin ensinmainitun riittäväksi tällä kertaa äänihuulten avaamiseksi.Sammin moottoriuutisia

14.03.2016 | 14:09


Santran Syheröt II

21.02.2016 | 19:37

Tervetuloa talven keskelle


Huippuolot Metsärannassa

12.10.2015 | 10:17

Huippumeininkiä taas Metsärannassa

( function( window, settings ) { function wpEmoji() { var MutationObserver = window.MutationObserver || window.WebKitMutationObserver || window.MozMutationObserver, // Private twemoji, timer, loaded = false, count = 0, ie11 = window.navigator.userAgent.indexOf( 'Trident/7.0' ) > 0; /** * Runs when the document load event is fired, so we can do our first parse of the page. * * @since 4.2.0 */ function load() { if ( loaded ) { return; } if ( typeof window.twemoji === 'undefined' ) { // Break if waiting for longer than 30 sec. if ( count > 600 ) { return; } // Still waiting. window.clearTimeout( timer ); timer = window.setTimeout( load, 50 ); count++; return; } twemoji = window.twemoji; loaded = true; if ( MutationObserver ) { new MutationObserver( function( mutationRecords ) { var i = mutationRecords.length, addedNodes, removedNodes, ii, node; while ( i-- ) { addedNodes = mutationRecords[ i ].addedNodes; removedNodes = mutationRecords[ i ].removedNodes; ii = addedNodes.length; if ( ii === 1 && removedNodes.length === 1 && addedNodes[0].nodeType === 3 && removedNodes[0].nodeName === 'IMG' && addedNodes[0].data === removedNodes[0].alt && 'load-failed' === removedNodes[0].getAttribute( 'data-error' ) ) { return; } while ( ii-- ) { node = addedNodes[ ii ]; if ( node.nodeType === 3 ) { if ( ! node.parentNode ) { continue; } if ( ie11 ) { /* * IE 11's implementation of MutationObserver is buggy. * It unnecessarily splits text nodes when it encounters a HTML * template interpolation symbol ( "{{", for example ). So, we * join the text nodes back together as a work-around. */ while( node.nextSibling && 3 === node.nextSibling.nodeType ) { node.nodeValue = node.nodeValue + node.nextSibling.nodeValue; node.parentNode.removeChild( node.nextSibling ); } } node = node.parentNode; } if ( ! node || node.nodeType !== 1 || ( node.className && typeof node.className === 'string' && node.className.indexOf( 'wp-exclude-emoji' ) !== -1 ) ) { continue; } if ( test( node.textContent ) ) { parse( node ); } } } } ).observe( document.body, { childList: true, subtree: true } ); } parse( document.body ); } /** * Test if a text string contains emoji characters. * * @since 4.3.0 * * @param {String} text The string to test * * @return {Boolean} Whether the string contains emoji characters. */ function test( text ) { // Single char. U+20E3 to detect keycaps. U+00A9 "copyright sign" and U+00AE "registered sign" not included. var single = /[\u203C\u2049\u20E3\u2122\u2139\u2194-\u2199\u21A9\u21AA\u2300\u231A\u231B\u2328\u2388\u23CF\u23E9-\u23F3\u23F8-\u23FA\u24C2\u25AA\u25AB\u25B6\u25C0\u25FB-\u25FE\u2600-\u2604\u260E\u2611\u2614\u2615\u2618\u261D\u2620\u2622\u2623\u2626\u262A\u262E\u262F\u2638\u2639\u263A\u2648-\u2653\u2660\u2663\u2665\u2666\u2668\u267B\u267F\u2692\u2693\u2694\u2696\u2697\u2699\u269B\u269C\u26A0\u26A1\u26AA\u26AB\u26B0\u26B1\u26BD\u26BE\u26C4\u26C5\u26C8\u26CE\u26CF\u26D1\u26D3\u26D4\u26E9\u26EA\u26F0-\u26F5\u26F7-\u26FA\u26FD\u2702\u2705\u2708-\u270D\u270F\u2712\u2714\u2716\u271D\u2721\u2728\u2733\u2734\u2744\u2747\u274C\u274E\u2753\u2754\u2755\u2757\u2763\u2764\u2795\u2796\u2797\u27A1\u27B0\u27BF\u2934\u2935\u2B05\u2B06\u2B07\u2B1B\u2B1C\u2B50\u2B55\u3030\u303D\u3297\u3299]/, // Surrogate pair range. Only tests for the second half. pair = /[\uDC00-\uDFFF]/; if ( text ) { return pair.test( text ) || single.test( text ); } return false; } /** * Given an element or string, parse any emoji characters into Twemoji images. * * @since 4.2.0 * * @param {HTMLElement|String} object The element or string to parse. * @param {Object} args Additional options for Twemoji. */ function parse( object, args ) { var params; if ( settings.supports.everything || ! twemoji || ! object || ( 'string' !== typeof object && ( ! object.childNodes || ! object.childNodes.length ) ) ) { return object; } args = args || {}; params = { base: settings.baseUrl, ext: settings.ext, className: args.className || 'emoji', callback: function( icon, options ) { // Ignore some standard characters that TinyMCE recommends in its character map. switch ( icon ) { case 'a9': case 'ae': case '2122': case '2194': case '2660': case '2663': case '2665': case '2666': return false; } if ( settings.supports.everythingExceptFlag && ! /^1f1(?:e[6-9a-f]|f[0-9a-f])-1f1(?:e[6-9a-f]|f[0-9a-f])$/.test( icon ) ) { return false; } return ''.concat( options.base, icon, options.ext ); }, onerror: function() { if ( twemoji.parentNode ) { this.setAttribute( 'data-error', 'load-failed' ); twemoji.parentNode.replaceChild( document.createTextNode( twemoji.alt ), twemoji ); } } }; if ( typeof args.imgAttr === 'object' ) { params.attributes = function() { return args.imgAttr; }; } return twemoji.parse( object, params ); } /** * Initialize our emoji support, and set up listeners. */ if ( settings ) { if ( settings.DOMReady ) { load(); } else { settings.readyCallback = load; } } return { parse: parse, test: test }; } window.wp = window.wp || {}; window.wp.emoji = new wpEmoji(); } )( window, window._wpemojiSettings );