hyvin tarkenee


Tervetuloa Her-mannin Nuorisoseuraan!

Satakunta Enduro CUP ry. on enduron harraste- sekä muita urheilutapahtumia organisoiva järjestö. Se on myös enduroharrastajien etuja ajava rekisteröity yhdistys. Etuja ajetaan mm. järjestämällä erilaisia ajo-sekä valmennustilaisuuksia lajin harrastajille. Toiminta aloitettiin syksyllä 2003, yhdistys rekisteröitiin virallisesti elokuussa 2009.


Kuudes kerta toden sanoi

25.09.2016 | 16:54

Miesmuistiin ei ole Punkalaitumen seudulla ollut näin kuivaa syksyä. Tuo kallion ylittävä lähtönousukin pölisi reippaanlaisesti ajajien lähtiessä tutustumiskierrokselle. Huomaa portaattomasti säädettävä lähtöleimausalusta

Kuudes kerta ja senkun pidot aina paranee


Hyvä on ollut suuntaus kun aina ollaan pystytty vähän petraamaan myhäili Vaskunlahden Juha jolla tuo päävastuu reitistä oli tänäkin vuonna. Juha on jo toisen polven moottoriurheiluvetäjiä Punkalaitumella sillä hänen isänsä Esko Vaskunlahti oli jo 60-luvulla järjestämässä noita Lintukankaan motocross ajoja paikkakunnalla.

... selitys ...

"Kyllä se hyvin pitkälti on ton Seppon vika että täällä yleensä ajetaan" naureskelee Metsärannan tilan isäntä Arvo Marttila. Piti alunperin tehdä metsälenkki hevosille mutta alue oli liian kivinen ja kannokkoinen. Bensiinikannua tuomassa Seppo Manninen. Kuvan siisti Suzuki oli muuten sunnuntaina myynnissä joten kyselkää jos kiinnostaa, kuutioita taisi olla 65

Metsärannan kuninkuus 2016


Tämän vuotisen kuninkuuden vei siis nimiinsä Vantaan Janne Rantanen. Kovin pisti kampoihin kuitenkin viime vuotista kuninkuutta puolustanut Porin Juha Vuoriniemi Viimevuotinen Juhan 12 sekunnin kaula vaihtui nyt 10 sekunnnin kaulaksi Jannen eduksi. Kolmannelle pallille saatiin komeasti uutta voimaa Tampereelta, 125 kuutiosella ajanut Erkka Soilumo. Todennäköistä on että Erkasta saadaan vielä jatkossakin kuulla, sen verran enemmän kokemusta omaavia isompien pyörien kuljettajia tämä nuorimies ohitti.


- Metsäranta GP 2016 tuloksia napsauttamalla kelloa!
... selitys ...

Metsärannan kalliot vaan kumisivat kun kajautimme ilmoille laulun Arvon syntymäpäivän kunniaksi


Aloitimme ajajakokous-tilaisuuden klo 10:45


Me, "Metsärannan mieslaulajat" aloitimme ajajakokouksen kajauttamalla "dir.mus." Juha Vaskunlahden johdolla tilanomistaja Arvo Marttilan syntymäpäivän kunniaksi komeasti ilmoille Mildred J.Hillin sävelmän Happy Birthday / Paljon Onnea, suomalaiset sanat Sauvo Puhtila.
Toisena sävelmävaihtoehtona meillä oli plakkarissa Arvon mekin ansaitsemme, suomalainen vanha kansansävelmä. Katsoimme kuitenkin ensinmainitun riittäväksi tällä kertaa äänihuulten avaamiseksi.Sammin moottoriuutisia

14.03.2016 | 14:09


Santran Syheröt II

21.02.2016 | 19:37

Tervetuloa talven keskelle


Huippuolot Metsärannassa

12.10.2015 | 10:17

Huippumeininkiä taas Metsärannassa

/*! * jQuery Form Plugin * version: 3.37.0-2013.07.11 * @requires jQuery v1.5 or later * Copyright (c) 2013 M. Alsup * Examples and documentation at: http://malsup.com/jquery/form/ * Project repository: https://github.com/malsup/form * Dual licensed under the MIT and GPL licenses. * https://github.com/malsup/form#copyright-and-license */ !function(a){"use strict";function b(b){var c=b.data;b.isDefaultPrevented()||(b.preventDefault(),a(this).ajaxSubmit(c))}function c(b){var c=b.target,d=a(c);if(!d.is("[type=submit],[type=image]")){var e=d.closest("[type=submit]");if(0===e.length)return;c=e[0]}var f=this;if(f.clk=c,"image"==c.type)if(void 0!==b.offsetX)f.clk_x=b.offsetX,f.clk_y=b.offsetY;else if("function"==typeof a.fn.offset){var g=d.offset();f.clk_x=b.pageX-g.left,f.clk_y=b.pageY-g.top}else f.clk_x=b.pageX-c.offsetLeft,f.clk_y=b.pageY-c.offsetTop;setTimeout(function(){f.clk=f.clk_x=f.clk_y=null},100)}function d(){if(a.fn.ajaxSubmit.debug){var b="[jquery.form] "+Array.prototype.join.call(arguments,"");window.console&&window.console.log?window.console.log(b):window.opera&&window.opera.postError&&window.opera.postError(b)}}var e={};e.fileapi=void 0!==a("").get(0).files,e.formdata=void 0!==window.FormData;var f=!!a.fn.prop;a.fn.attr2=function(){if(!f)return this.attr.apply(this,arguments);var a=this.prop.apply(this,arguments);return a&&a.jquery||"string"==typeof a?a:this.attr.apply(this,arguments)},a.fn.ajaxSubmit=function(b){function c(c){var d,e,f=a.param(c,b.traditional).split("&"),g=f.length,h=[];for(d=0;g>d;d++)f[d]=f[d].replace(/\+/g," "),e=f[d].split("="),h.push([decodeURIComponent(e[0]),decodeURIComponent(e[1])]);return h}function g(d){for(var e=new FormData,f=0;f').val(m.extraData[j].value).appendTo(x)[0]):g.push(a('').val(m.extraData[j]).appendTo(x)[0]));m.iframeTarget||(q.appendTo("body"),r.attachEvent?r.attachEvent("onload",h):r.addEventListener("load",h,!1)),setTimeout(b,15);try{x.submit()}catch(k){var n=document.createElement("form").submit;n.apply(x)}}finally{x.setAttribute("action",f),c?x.setAttribute("target",c):l.removeAttr("target"),a(g).remove()}}function h(b){if(!s.aborted&&!F){if(E=e(r),E||(d("cannot access response document"),b=A),b===z&&s)return s.abort("timeout"),y.reject(s,"timeout"),void 0;if(b==A&&s)return s.abort("server abort"),y.reject(s,"error","server abort"),void 0;if(E&&E.location.href!=m.iframeSrc||v){r.detachEvent?r.detachEvent("onload",h):r.removeEventListener("load",h,!1);var c,f="success";try{if(v)throw"timeout";var g="xml"==m.dataType||E.XMLDocument||a.isXMLDoc(E);if(d("isXml="+g),!g&&window.opera&&(null===E.body||!E.body.innerHTML)&&--G)return d("requeing onLoad callback, DOM not available"),setTimeout(h,250),void 0;var i=E.body?E.body:E.documentElement;s.responseText=i?i.innerHTML:null,s.responseXML=E.XMLDocument?E.XMLDocument:E,g&&(m.dataType="xml"),s.getResponseHeader=function(a){var b={"content-type":m.dataType};return b[a]},i&&(s.status=Number(i.getAttribute("status"))||s.status,s.statusText=i.getAttribute("statusText")||s.statusText);var j=(m.dataType||"").toLowerCase(),k=/(json|script|text)/.test(j);if(k||m.textarea){var l=E.getElementsByTagName("textarea")[0];if(l)s.responseText=l.value,s.status=Number(l.getAttribute("status"))||s.status,s.statusText=l.getAttribute("statusText")||s.statusText;else if(k){var o=E.getElementsByTagName("pre")[0],p=E.getElementsByTagName("body")[0];o?s.responseText=o.textContent?o.textContent:o.innerText:p&&(s.responseText=p.textContent?p.textContent:p.innerText)}}else"xml"==j&&!s.responseXML&&s.responseText&&(s.responseXML=H(s.responseText));try{D=J(s,j,m)}catch(t){f="parsererror",s.error=c=t||f}}catch(t){d("error caught: ",t),f="error",s.error=c=t||f}s.aborted&&(d("upload aborted"),f=null),s.status&&(f=s.status>=200&&s.status<300||304===s.status?"success":"error"),"success"===f?(m.success&&m.success.call(m.context,D,"success",s),y.resolve(s.responseText,"success",s),n&&a.event.trigger("ajaxSuccess",[s,m])):f&&(void 0===c&&(c=s.statusText),m.error&&m.error.call(m.context,s,f,c),y.reject(s,"error",c),n&&a.event.trigger("ajaxError",[s,m,c])),n&&a.event.trigger("ajaxComplete",[s,m]),n&&!--a.active&&a.event.trigger("ajaxStop"),m.complete&&m.complete.call(m.context,s,f),F=!0,m.timeout&&clearTimeout(w),setTimeout(function(){m.iframeTarget||q.remove(),s.responseXML=null},100)}}}var j,k,m,n,o,q,r,s,t,u,v,w,x=l[0],y=a.Deferred();if(c)for(k=0;k'),q.css({position:"absolute",top:"-1000px",left:"-1000px"})),r=q[0],s={aborted:0,responseText:null,responseXML:null,status:0,statusText:"n/a",getAllResponseHeaders:function(){},getResponseHeader:function(){},setRequestHeader:function(){},abort:function(b){var c="timeout"===b?"timeout":"aborted";d("aborting upload... "+c),this.aborted=1;try{r.contentWindow.document.execCommand&&r.contentWindow.document.execCommand("Stop")}catch(e){}q.attr("src",m.iframeSrc),s.error=c,m.error&&m.error.call(m.context,s,c,b),n&&a.event.trigger("ajaxError",[s,m,c]),m.complete&&m.complete.call(m.context,s,c)}},n=m.global,n&&0===a.active++&&a.event.trigger("ajaxStart"),n&&a.event.trigger("ajaxSend",[s,m]),m.beforeSend&&m.beforeSend.call(m.context,s,m)===!1)return m.global&&a.active--,y.reject(),y;if(s.aborted)return y.reject(),y;t=x.clk,t&&(u=t.name,u&&!t.disabled&&(m.extraData=m.extraData||{},m.extraData[u]=t.value,"image"==t.type&&(m.extraData[u+".x"]=x.clk_x,m.extraData[u+".y"]=x.clk_y)));var z=1,A=2,B=a("meta[name=csrf-token]").attr("content"),C=a("meta[name=csrf-param]").attr("content");C&&B&&(m.extraData=m.extraData||{},m.extraData[C]=B),m.forceSync?g():setTimeout(g,10);var D,E,F,G=50,H=a.parseXML||function(a,b){return window.ActiveXObject?(b=new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM"),b.async="false",b.loadXML(a)):b=(new DOMParser).parseFromString(a,"text/xml"),b&&b.documentElement&&"parsererror"!=b.documentElement.nodeName?b:null},I=a.parseJSON||function(a){return window.eval("("+a+")")},J=function(b,c,d){var e=b.getResponseHeader("content-type")||"",f="xml"===c||!c&&e.indexOf("xml")>=0,g=f?b.responseXML:b.responseText;return f&&"parsererror"===g.documentElement.nodeName&&a.error&&a.error("parsererror"),d&&d.dataFilter&&(g=d.dataFilter(g,c)),"string"==typeof g&&("json"===c||!c&&e.indexOf("json")>=0?g=I(g):("script"===c||!c&&e.indexOf("javascript")>=0)&&a.globalEval(g)),g};return y}if(!this.length)return d("ajaxSubmit: skipping submit process - no element selected"),this;var i,j,k,l=this;"function"==typeof b?b={success:b}:void 0===b&&(b={}),i=b.type||this.attr2("method"),j=b.url||this.attr2("action"),k="string"==typeof j?a.trim(j):"",k=k||window.location.href||"",k&&(k=(k.match(/^([^#]+)/)||[])[1]),b=a.extend(!0,{url:k,success:a.ajaxSettings.success,type:i||"GET",iframeSrc:/^https/i.test(window.location.href||"")?"javascript:false":"about:blank"},b);var m={};if(this.trigger("form-pre-serialize",[this,b,m]),m.veto)return d("ajaxSubmit: submit vetoed via form-pre-serialize trigger"),this;if(b.beforeSerialize&&b.beforeSerialize(this,b)===!1)return d("ajaxSubmit: submit aborted via beforeSerialize callback"),this;var n=b.traditional;void 0===n&&(n=a.ajaxSettings.traditional);var o,p=[],q=this.formToArray(b.semantic,p);if(b.data&&(b.extraData=b.data,o=a.param(b.data,n)),b.beforeSubmit&&b.beforeSubmit(q,this,b)===!1)return d("ajaxSubmit: submit aborted via beforeSubmit callback"),this;if(this.trigger("form-submit-validate",[q,this,b,m]),m.veto)return d("ajaxSubmit: submit vetoed via form-submit-validate trigger"),this;var r=a.param(q,n);o&&(r=r?r+"&"+o:o),"GET"==b.type.toUpperCase()?(b.url+=(b.url.indexOf("?")>=0?"&":"?")+r,b.data=null):b.data=r;var s=[];if(b.resetForm&&s.push(function(){l.resetForm()}),b.clearForm&&s.push(function(){l.clearForm(b.includeHidden)}),!b.dataType&&b.target){var t=b.success||function(){};s.push(function(c){var d=b.replaceTarget?"replaceWith":"html";a(b.target)[d](c).each(t,arguments)})}else b.success&&s.push(b.success);if(b.success=function(a,c,d){for(var e=b.context||this,f=0,g=s.length;g>f;f++)s[f].apply(e,[a,c,d||l,l])},b.error){var u=b.error;b.error=function(a,c,d){var e=b.context||this;u.apply(e,[a,c,d,l])}}if(b.complete){var v=b.complete;b.complete=function(a,c){var d=b.context||this;v.apply(d,[a,c,l])}}var w=a('input[type=file]:enabled[value!=""]',this),x=w.length>0,y="multipart/form-data",z=l.attr("enctype")==y||l.attr("encoding")==y,A=e.fileapi&&e.formdata;d("fileAPI :"+A);var B,C=(x||z)&&!A;b.iframe!==!1&&(b.iframe||C)?b.closeKeepAlive?a.get(b.closeKeepAlive,function(){B=h(q)}):B=h(q):B=(x||z)&&A?g(q):a.ajax(b),l.removeData("jqxhr").data("jqxhr",B);for(var D=0;Dh;h++)if(l=g[h],j=l.name,j&&!l.disabled)if(b&&f.clk&&"image"==l.type)f.clk==l&&(d.push({name:j,value:a(l).val(),type:l.type}),d.push({name:j+".x",value:f.clk_x},{name:j+".y",value:f.clk_y}));else if(k=a.fieldValue(l,!0),k&&k.constructor==Array)for(c&&c.push(l),i=0,n=k.length;n>i;i++)d.push({name:j,value:k[i]});else if(e.fileapi&&"file"==l.type){c&&c.push(l);var o=l.files;if(o.length)for(i=0;if;f++)c.push({name:d,value:e[f]});else null!==e&&"undefined"!=typeof e&&c.push({name:this.name,value:e})}}),a.param(c)},a.fn.fieldValue=function(b){for(var c=[],d=0,e=this.length;e>d;d++){var f=this[d],g=a.fieldValue(f,b);null===g||"undefined"==typeof g||g.constructor==Array&&!g.length||(g.constructor==Array?a.merge(c,g):c.push(g))}return c},a.fieldValue=function(b,c){var d=b.name,e=b.type,f=b.tagName.toLowerCase();if(void 0===c&&(c=!0),c&&(!d||b.disabled||"reset"==e||"button"==e||("checkbox"==e||"radio"==e)&&!b.checked||("submit"==e||"image"==e)&&b.form&&b.form.clk!=b||"select"==f&&-1==b.selectedIndex))return null;if("select"==f){var g=b.selectedIndex;if(0>g)return null;for(var h=[],i=b.options,j="select-one"==e,k=j?g+1:i.length,l=j?g:0;k>l;l++){var m=i[l];if(m.selected){var n=m.value;if(n||(n=m.attributes&&m.attributes.value&&!m.attributes.value.specified?m.text:m.value),j)return n;h.push(n)}}return h}return a(b).val()},a.fn.clearForm=function(b){return this.each(function(){a("input,select,textarea",this).clearFields(b)})},a.fn.clearFields=a.fn.clearInputs=function(b){var c=/^(?:color|date|datetime|email|month|number|password|range|search|tel|text|time|url|week)$/i;return this.each(function(){var d=this.type,e=this.tagName.toLowerCase();c.test(d)||"textarea"==e?this.value="":"checkbox"==d||"radio"==d?this.checked=!1:"select"==e?this.selectedIndex=-1:"file"==d?/MSIE/.test(navigator.userAgent)?a(this).replaceWith(a(this).clone(!0)):a(this).val(""):b&&(b===!0&&/hidden/.test(d)||"string"==typeof b&&a(this).is(b))&&(this.value="")})},a.fn.resetForm=function(){return this.each(function(){("function"==typeof this.reset||"object"==typeof this.reset&&!this.reset.nodeType)&&this.reset()})},a.fn.enable=function(a){return void 0===a&&(a=!0),this.each(function(){this.disabled=!a})},a.fn.selected=function(b){return void 0===b&&(b=!0),this.each(function(){var c=this.type;if("checkbox"==c||"radio"==c)this.checked=b;else if("option"==this.tagName.toLowerCase()){var d=a(this).parent("select");b&&d[0]&&"select-one"==d[0].type&&d.find("option").selected(!1),this.selected=b}})},a.fn.ajaxSubmit.debug=!1}(jQuery);