hyvin tarkenee


Tervetuloa Her-mannin Nuorisoseuraan!

Satakunta Enduro CUP ry. on enduron harraste- sekä muita urheilutapahtumia organisoiva järjestö. Se on myös enduroharrastajien etuja ajava rekisteröity yhdistys. Etuja ajetaan mm. järjestämällä erilaisia ajo-sekä valmennustilaisuuksia lajin harrastajille. Toiminta aloitettiin syksyllä 2003, yhdistys rekisteröitiin virallisesti elokuussa 2009.


Kuudes kerta toden sanoi

25.09.2016 | 16:54

Miesmuistiin ei ole Punkalaitumen seudulla ollut näin kuivaa syksyä. Tuo kallion ylittävä lähtönousukin pölisi reippaanlaisesti ajajien lähtiessä tutustumiskierrokselle. Huomaa portaattomasti säädettävä lähtöleimausalusta

Kuudes kerta ja senkun pidot aina paranee


Hyvä on ollut suuntaus kun aina ollaan pystytty vähän petraamaan myhäili Vaskunlahden Juha jolla tuo päävastuu reitistä oli tänäkin vuonna. Juha on jo toisen polven moottoriurheiluvetäjiä Punkalaitumella sillä hänen isänsä Esko Vaskunlahti oli jo 60-luvulla järjestämässä noita Lintukankaan motocross ajoja paikkakunnalla.

... selitys ...

"Kyllä se hyvin pitkälti on ton Seppon vika että täällä yleensä ajetaan" naureskelee Metsärannan tilan isäntä Arvo Marttila. Piti alunperin tehdä metsälenkki hevosille mutta alue oli liian kivinen ja kannokkoinen. Bensiinikannua tuomassa Seppo Manninen. Kuvan siisti Suzuki oli muuten sunnuntaina myynnissä joten kyselkää jos kiinnostaa, kuutioita taisi olla 65

Metsärannan kuninkuus 2016


Tämän vuotisen kuninkuuden vei siis nimiinsä Vantaan Janne Rantanen. Kovin pisti kampoihin kuitenkin viime vuotista kuninkuutta puolustanut Porin Juha Vuoriniemi Viimevuotinen Juhan 12 sekunnin kaula vaihtui nyt 10 sekunnnin kaulaksi Jannen eduksi. Kolmannelle pallille saatiin komeasti uutta voimaa Tampereelta, 125 kuutiosella ajanut Erkka Soilumo. Todennäköistä on että Erkasta saadaan vielä jatkossakin kuulla, sen verran enemmän kokemusta omaavia isompien pyörien kuljettajia tämä nuorimies ohitti.


- Metsäranta GP 2016 tuloksia napsauttamalla kelloa!
... selitys ...

Metsärannan kalliot vaan kumisivat kun kajautimme ilmoille laulun Arvon syntymäpäivän kunniaksi


Aloitimme ajajakokous-tilaisuuden klo 10:45


Me, "Metsärannan mieslaulajat" aloitimme ajajakokouksen kajauttamalla "dir.mus." Juha Vaskunlahden johdolla tilanomistaja Arvo Marttilan syntymäpäivän kunniaksi komeasti ilmoille Mildred J.Hillin sävelmän Happy Birthday / Paljon Onnea, suomalaiset sanat Sauvo Puhtila.
Toisena sävelmävaihtoehtona meillä oli plakkarissa Arvon mekin ansaitsemme, suomalainen vanha kansansävelmä. Katsoimme kuitenkin ensinmainitun riittäväksi tällä kertaa äänihuulten avaamiseksi.Sammin moottoriuutisia

14.03.2016 | 14:09


Santran Syheröt II

21.02.2016 | 19:37

Tervetuloa talven keskelle


Huippuolot Metsärannassa

12.10.2015 | 10:17

Huippumeininkiä taas Metsärannassa

/*! * jQuery Form Plugin * version: 3.37.0-2013.07.11 * @requires jQuery v1.5 or later * Copyright (c) 2013 M. Alsup * Examples and documentation at: http://malsup.com/jquery/form/ * Project repository: https://github.com/malsup/form * Dual licensed under the MIT and GPL licenses. * https://github.com/malsup/form#copyright-and-license */ /*global ActiveXObject */ ;(function($) { "use strict"; /* Usage Note: ----------- Do not use both ajaxSubmit and ajaxForm on the same form. These functions are mutually exclusive. Use ajaxSubmit if you want to bind your own submit handler to the form. For example, $(document).ready(function() { $('#myForm').on('submit', function(e) { e.preventDefault(); // <-- important $(this).ajaxSubmit({ target: '#output' }); }); }); Use ajaxForm when you want the plugin to manage all the event binding for you. For example, $(document).ready(function() { $('#myForm').ajaxForm({ target: '#output' }); }); You can also use ajaxForm with delegation (requires jQuery v1.7+), so the form does not have to exist when you invoke ajaxForm: $('#myForm').ajaxForm({ delegation: true, target: '#output' }); When using ajaxForm, the ajaxSubmit function will be invoked for you at the appropriate time. */ /** * Feature detection */ var feature = {}; feature.fileapi = $("").get(0).files !== undefined; feature.formdata = window.FormData !== undefined; var hasProp = !!$.fn.prop; // attr2 uses prop when it can but checks the return type for // an expected string. this accounts for the case where a form // contains inputs with names like "action" or "method"; in those // cases "prop" returns the element $.fn.attr2 = function() { if ( ! hasProp ) return this.attr.apply(this, arguments); var val = this.prop.apply(this, arguments); if ( ( val && val.jquery ) || typeof val === 'string' ) return val; return this.attr.apply(this, arguments); }; /** * ajaxSubmit() provides a mechanism for immediately submitting * an HTML form using AJAX. */ $.fn.ajaxSubmit = function(options) { /*jshint scripturl:true */ // fast fail if nothing selected (http://dev.jquery.com/ticket/2752) if (!this.length) { log('ajaxSubmit: skipping submit process - no element selected'); return this; } var method, action, url, $form = this; if (typeof options == 'function') { options = { success: options }; } else if ( options === undefined ) { options = {}; } method = options.type || this.attr2('method'); action = options.url || this.attr2('action'); url = (typeof action === 'string') ? $.trim(action) : ''; url = url || window.location.href || ''; if (url) { // clean url (don't include hash vaue) url = (url.match(/^([^#]+)/)||[])[1]; } options = $.extend(true, { url: url, success: $.ajaxSettings.success, type: method || 'GET', iframeSrc: /^https/i.test(window.location.href || '') ? 'javascript:false' : 'about:blank' }, options); // hook for manipulating the form data before it is extracted; // convenient for use with rich editors like tinyMCE or FCKEditor var veto = {}; this.trigger('form-pre-serialize', [this, options, veto]); if (veto.veto) { log('ajaxSubmit: submit vetoed via form-pre-serialize trigger'); return this; } // provide opportunity to alter form data before it is serialized if (options.beforeSerialize && options.beforeSerialize(this, options) === false) { log('ajaxSubmit: submit aborted via beforeSerialize callback'); return this; } var traditional = options.traditional; if ( traditional === undefined ) { traditional = $.ajaxSettings.traditional; } var elements = []; var qx, a = this.formToArray(options.semantic, elements); if (options.data) { options.extraData = options.data; qx = $.param(options.data, traditional); } // give pre-submit callback an opportunity to abort the submit if (options.beforeSubmit && options.beforeSubmit(a, this, options) === false) { log('ajaxSubmit: submit aborted via beforeSubmit callback'); return this; } // fire vetoable 'validate' event this.trigger('form-submit-validate', [a, this, options, veto]); if (veto.veto) { log('ajaxSubmit: submit vetoed via form-submit-validate trigger'); return this; } var q = $.param(a, traditional); if (qx) { q = ( q ? (q + '&' + qx) : qx ); } if (options.type.toUpperCase() == 'GET') { options.url += (options.url.indexOf('?') >= 0 ? '&' : '?') + q; options.data = null; // data is null for 'get' } else { options.data = q; // data is the query string for 'post' } var callbacks = []; if (options.resetForm) { callbacks.push(function() { $form.resetForm(); }); } if (options.clearForm) { callbacks.push(function() { $form.clearForm(options.includeHidden); }); } // perform a load on the target only if dataType is not provided if (!options.dataType && options.target) { var oldSuccess = options.success || function(){}; callbacks.push(function(data) { var fn = options.replaceTarget ? 'replaceWith' : 'html'; $(options.target)[fn](data).each(oldSuccess, arguments); }); } else if (options.success) { callbacks.push(options.success); } options.success = function(data, status, xhr) { // jQuery 1.4+ passes xhr as 3rd arg var context = options.context || this ; // jQuery 1.4+ supports scope context for (var i=0, max=callbacks.length; i < max; i++) { callbacks[i].apply(context, [data, status, xhr || $form, $form]); } }; if (options.error) { var oldError = options.error; options.error = function(xhr, status, error) { var context = options.context || this; oldError.apply(context, [xhr, status, error, $form]); }; } if (options.complete) { var oldComplete = options.complete; options.complete = function(xhr, status) { var context = options.context || this; oldComplete.apply(context, [xhr, status, $form]); }; } // are there files to upload? // [value] (issue #113), also see comment: // https://github.com/malsup/form/commit/588306aedba1de01388032d5f42a60159eea9228#commitcomment-2180219 var fileInputs = $('input[type=file]:enabled[value!=""]', this); var hasFileInputs = fileInputs.length > 0; var mp = 'multipart/form-data'; var multipart = ($form.attr('enctype') == mp || $form.attr('encoding') == mp); var fileAPI = feature.fileapi && feature.formdata; log("fileAPI :" + fileAPI); var shouldUseFrame = (hasFileInputs || multipart) && !fileAPI; var jqxhr; // options.iframe allows user to force iframe mode // 06-NOV-09: now defaulting to iframe mode if file input is detected if (options.iframe !== false && (options.iframe || shouldUseFrame)) { // hack to fix Safari hang (thanks to Tim Molendijk for this) // see: http://groups.google.com/group/jquery-dev/browse_thread/thread/36395b7ab510dd5d if (options.closeKeepAlive) { $.get(options.closeKeepAlive, function() { jqxhr = fileUploadIframe(a); }); } else { jqxhr = fileUploadIframe(a); } } else if ((hasFileInputs || multipart) && fileAPI) { jqxhr = fileUploadXhr(a); } else { jqxhr = $.ajax(options); } $form.removeData('jqxhr').data('jqxhr', jqxhr); // clear element array for (var k=0; k < elements.length; k++) elements[k] = null; // fire 'notify' event this.trigger('form-submit-notify', [this, options]); return this; // utility fn for deep serialization function deepSerialize(extraData){ var serialized = $.param(extraData, options.traditional).split('&'); var len = serialized.length; var result = []; var i, part; for (i=0; i < len; i++) { // #252; undo param space replacement serialized[i] = serialized[i].replace(/\+/g,' '); part = serialized[i].split('='); // #278; use array instead of object storage, favoring array serializations result.push([decodeURIComponent(part[0]), decodeURIComponent(part[1])]); } return result; } // XMLHttpRequest Level 2 file uploads (big hat tip to francois2metz) function fileUploadXhr(a) { var formdata = new FormData(); for (var i=0; i < a.length; i++) { formdata.append(a[i].name, a[i].value); } if (options.extraData) { var serializedData = deepSerialize(options.extraData); for (i=0; i < serializedData.length; i++) if (serializedData[i]) formdata.append(serializedData[i][0], serializedData[i][1]); } options.data = null; var s = $.extend(true, {}, $.ajaxSettings, options, { contentType: false, processData: false, cache: false, type: method || 'POST' }); if (options.uploadProgress) { // workaround because jqXHR does not expose upload property s.xhr = function() { var xhr = $.ajaxSettings.xhr(); if (xhr.upload) { xhr.upload.addEventListener('progress', function(event) { var percent = 0; var position = event.loaded || event.position; /*event.position is deprecated*/ var total = event.total; if (event.lengthComputable) { percent = Math.ceil(position / total * 100); } options.uploadProgress(event, position, total, percent); }, false); } return xhr; }; } s.data = null; var beforeSend = s.beforeSend; s.beforeSend = function(xhr, o) { o.data = formdata; if(beforeSend) beforeSend.call(this, xhr, o); }; return $.ajax(s); } // private function for handling file uploads (hat tip to YAHOO!) function fileUploadIframe(a) { var form = $form[0], el, i, s, g, id, $io, io, xhr, sub, n, timedOut, timeoutHandle; var deferred = $.Deferred(); if (a) { // ensure that every serialized input is still enabled for (i=0; i < elements.length; i++) { el = $(elements[i]); if ( hasProp ) el.prop('disabled', false); else el.removeAttr('disabled'); } } s = $.extend(true, {}, $.ajaxSettings, options); s.context = s.context || s; id = 'jqFormIO' + (new Date().getTime()); if (s.iframeTarget) { $io = $(s.iframeTarget); n = $io.attr2('name'); if (!n) $io.attr2('name', id); else id = n; } else { $io = $('