hyvin tarkenee


Tervetuloa Her-mannin Nuorisoseuraan!

Satakunta Enduro CUP ry. on enduron harraste- sekä muita urheilutapahtumia organisoiva järjestö. Se on myös enduroharrastajien etuja ajava rekisteröity yhdistys. Etuja ajetaan mm. järjestämällä erilaisia ajo-sekä valmennustilaisuuksia lajin harrastajille. Toiminta aloitettiin syksyllä 2003, yhdistys rekisteröitiin virallisesti elokuussa 2009.


Kuudes kerta toden sanoi

25.09.2016 | 16:54

Miesmuistiin ei ole Punkalaitumen seudulla ollut näin kuivaa syksyä. Tuo kallion ylittävä lähtönousukin pölisi reippaanlaisesti ajajien lähtiessä tutustumiskierrokselle. Huomaa portaattomasti säädettävä lähtöleimausalusta

Kuudes kerta ja senkun pidot aina paranee


Hyvä on ollut suuntaus kun aina ollaan pystytty vähän petraamaan myhäili Vaskunlahden Juha jolla tuo päävastuu reitistä oli tänäkin vuonna. Juha on jo toisen polven moottoriurheiluvetäjiä Punkalaitumella sillä hänen isänsä Esko Vaskunlahti oli jo 60-luvulla järjestämässä noita Lintukankaan motocross ajoja paikkakunnalla.

... selitys ...

"Kyllä se hyvin pitkälti on ton Seppon vika että täällä yleensä ajetaan" naureskelee Metsärannan tilan isäntä Arvo Marttila. Piti alunperin tehdä metsälenkki hevosille mutta alue oli liian kivinen ja kannokkoinen. Bensiinikannua tuomassa Seppo Manninen. Kuvan siisti Suzuki oli muuten sunnuntaina myynnissä joten kyselkää jos kiinnostaa, kuutioita taisi olla 65

Metsärannan kuninkuus 2016


Tämän vuotisen kuninkuuden vei siis nimiinsä Vantaan Janne Rantanen. Kovin pisti kampoihin kuitenkin viime vuotista kuninkuutta puolustanut Porin Juha Vuoriniemi Viimevuotinen Juhan 12 sekunnin kaula vaihtui nyt 10 sekunnnin kaulaksi Jannen eduksi. Kolmannelle pallille saatiin komeasti uutta voimaa Tampereelta, 125 kuutiosella ajanut Erkka Soilumo. Todennäköistä on että Erkasta saadaan vielä jatkossakin kuulla, sen verran enemmän kokemusta omaavia isompien pyörien kuljettajia tämä nuorimies ohitti.


- Metsäranta GP 2016 tuloksia napsauttamalla kelloa!
... selitys ...

Metsärannan kalliot vaan kumisivat kun kajautimme ilmoille laulun Arvon syntymäpäivän kunniaksi


Aloitimme ajajakokous-tilaisuuden klo 10:45


Me, "Metsärannan mieslaulajat" aloitimme ajajakokouksen kajauttamalla "dir.mus." Juha Vaskunlahden johdolla tilanomistaja Arvo Marttilan syntymäpäivän kunniaksi komeasti ilmoille Mildred J.Hillin sävelmän Happy Birthday / Paljon Onnea, suomalaiset sanat Sauvo Puhtila.
Toisena sävelmävaihtoehtona meillä oli plakkarissa Arvon mekin ansaitsemme, suomalainen vanha kansansävelmä. Katsoimme kuitenkin ensinmainitun riittäväksi tällä kertaa äänihuulten avaamiseksi.Sammin moottoriuutisia

14.03.2016 | 14:09


Santran Syheröt II

21.02.2016 | 19:37

Tervetuloa talven keskelle


Huippuolot Metsärannassa

12.10.2015 | 10:17

Huippumeininkiä taas Metsärannassa

"no use strict";(function(e){if(typeof e.window!="undefined"&&e.document)return;e.console=function(){var e=Array.prototype.slice.call(arguments,0);postMessage({type:"log",data:e})},e.console.error=e.console.warn=e.console.log=e.console.trace=e.console,e.window=e,e.ace=e,e.onerror=function(e,t,n,r,i){console.error("Worker "+(i?i.stack:e))},e.normalizeModule=function(t,n){if(n.indexOf("!")!==-1){var r=n.split("!");return e.normalizeModule(t,r[0])+"!"+e.normalizeModule(t,r[1])}if(n.charAt(0)=="."){var i=t.split("/").slice(0,-1).join("/");n=(i?i+"/":"")+n;while(n.indexOf(".")!==-1&&s!=n){var s=n;n=n.replace(/^\.\//,"").replace(/\/\.\//,"/").replace(/[^\/]+\/\.\.\//,"")}}return n},e.require=function(t,n){n||(n=t,t=null);if(!n.charAt)throw new Error("worker.js require() accepts only (parentId, id) as arguments");n=e.normalizeModule(t,n);var r=e.require.modules[n];if(r)return r.initialized||(r.initialized=!0,r.exports=r.factory().exports),r.exports;var i=n.split("/");if(!e.require.tlns)return console.log("unable to load "+n);i[0]=e.require.tlns[i[0]]||i[0];var s=i.join("/")+".js";return e.require.id=n,importScripts(s),e.require(t,n)},e.require.modules={},e.require.tlns={},e.define=function(t,n,r){arguments.length==2?(r=n,typeof t!="string"&&(n=t,t=e.require.id)):arguments.length==1&&(r=t,n=[],t=e.require.id),n.length||(n=["require","exports","module"]);if(t.indexOf("text!")===0)return;var i=function(n){return e.require(t,n)};e.require.modules[t]={exports:{},factory:function(){var e=this,t=r.apply(this,n.map(function(t){switch(t){case"require":return i;case"exports":return e.exports;case"module":return e;default:return i(t)}}));return t&&(e.exports=t),e}}},e.define.amd={},e.initBaseUrls=function(e){require.tlns=e},e.initSender=function(){var t=e.require("ace/lib/event_emitter").EventEmitter,n=e.require("ace/lib/oop"),r=function(){};return function(){n.implement(this,t),this.callback=function(e,t){postMessage({type:"call",id:t,data:e})},this.emit=function(e,t){postMessage({type:"event",name:e,data:t})}}.call(r.prototype),new r};var t=e.main=null,n=e.sender=null;e.onmessage=function(r){var i=r.data;if(i.command){if(!t[i.command])throw new Error("Unknown command:"+i.command);t[i.command].apply(t,i.args)}else if(i.init){initBaseUrls(i.tlns),require("ace/lib/es5-shim"),n=e.sender=initSender();var s=require(i.module)[i.classname];t=e.main=new s(n)}else i.event&&n&&n._signal(i.event,i.data)}})(this),ace.define("ace/mode/css_worker",["require","exports","module","ace/lib/oop","ace/lib/lang","ace/worker/mirror","ace/mode/css/csslint"],function(e,t,n){var r=e("../lib/oop"),i=e("../lib/lang"),s=e("../worker/mirror").Mirror,o=e("./css/csslint").CSSLint,u=t.Worker=function(e){s.call(this,e),this.setTimeout(400),this.ruleset=null,this.setDisabledRules("ids"),this.setInfoRules("adjoining-classes|qualified-headings|zero-units|gradients|import|outline-none")};r.inherits(u,s),function(){this.setInfoRules=function(e){typeof e=="string"&&(e=e.split("|")),this.infoRules=i.arrayToMap(e),this.doc.getValue()&&this.deferredUpdate.schedule(100)},this.setDisabledRules=function(e){if(!e)this.ruleset=null;else{typeof e=="string"&&(e=e.split("|"));var t={};o.getRules().forEach(function(e){t[e.id]=!0}),e.forEach(function(e){delete t[e]}),this.ruleset=t}this.doc.getValue()&&this.deferredUpdate.schedule(100)},this.onUpdate=function(){var e=this.doc.getValue();if(!e)return this.sender.emit("csslint",[]);var t=this.infoRules,n=o.verify(e,this.ruleset);this.sender.emit("csslint",n.messages.map(function(e){return{row:e.line-1,column:e.col-1,text:e.message,type:t[e.rule.id]?"info":e.type,rule:e.rule.name}}))}}.call(u.prototype)}),ace.define("ace/lib/oop",["require","exports","module"],function(e,t,n){t.inherits=function(e,t){e.super_=t,e.prototype=Object.create(t.prototype,{constructor:{value:e,enumerable:!1,writable:!0,configurable:!0}})},t.mixin=function(e,t){for(var n in t)e[n]=t[n];return e},t.implement=function(e,n){t.mixin(e,n)}}),ace.define("ace/lib/lang",["require","exports","module"],function(e,t,n){t.last=function(e){return e[e.length-1]},t.stringReverse=function(e){return e.split("").reverse().join("")},t.stringRepeat=function(e,t){var n="";while(t>0){t&1&&(n+=e);if(t>>=1)e+=e}return n};var r=/^\s\s*/,i=/\s\s*$/;t.stringTrimLeft=function(e){return e.replace(r,"")},t.stringTrimRight=function(e){return e.replace(i,"")},t.copyObject=function(e){var t={};for(var n in e)t[n]=e[n];return t},t.copyArray=function(e){var t=[];for(var n=0,r=e.length;n0||-1)*Math.floor(Math.abs(e))),e}function o(e){var t=typeof e;return e===null||t==="undefined"||t==="boolean"||t==="number"||t==="string"}function u(e){var t,n,r;if(o(e))return e;n=e.valueOf;if(typeof n=="function"){t=n.call(e);if(o(t))return t}r=e.toString;if(typeof r=="function"){t=r.call(e);if(o(t))return t}throw new TypeError}Function.prototype.bind||(Function.prototype.bind=function(e){var t=this;if(typeof t!="function")throw new TypeError("Function.prototype.bind called on incompatible "+t);var n=c.call(arguments,1),i=function(){if(this instanceof i){var r=t.apply(this,n.concat(c.call(arguments)));return Object(r)===r?r:this}return t.apply(e,n.concat(c.call(arguments)))};return t.prototype&&(r.prototype=t.prototype,i.prototype=new r,r.prototype=null),i});var a=Function.prototype.call,f=Array.prototype,l=Object.prototype,c=f.slice,h=a.bind(l.toString),p=a.bind(l.hasOwnProperty),d,v,m,g,y;if(y=p(l,"__defineGetter__"))d=a.bind(l.__defineGetter__),v=a.bind(l.__defineSetter__),m=a.bind(l.__lookupGetter__),g=a.bind(l.__lookupSetter__);if([1,2].splice(0).length!=2)if(!function(){function e(e){var t=new Array(e+2);return t[0]=t[1]=0,t}var t=[],n;t.splice.apply(t,e(20)),t.splice.apply(t,e(26)),n=t.length,t.splice(5,0,"XXX"),n+1==t.length;if(n+1==t.length)return!0}())Array.prototype.splice=function(e,t){var n=this.length;e>0?e>n&&(e=n):e==void 0?e=0:e<0&&(e=Math.max(n+e,0)),e+tu)for(h=f;h--;)this[a+h]=this[u+h];if(s&&e===l)this.length=l,this.push.apply(this,i);else{this.length=l+s;for(h=0;h>>0;if(h(e)!="[object Function]")throw new TypeError;while(++i>>0,i=Array(r),s=arguments[1];if(h(e)!="[object Function]")throw new TypeError(e+" is not a function");for(var o=0;o>>0,i=[],s,o=arguments[1];if(h(e)!="[object Function]")throw new TypeError(e+" is not a function");for(var u=0;u>>0,i=arguments[1];if(h(e)!="[object Function]")throw new TypeError(e+" is not a function");for(var s=0;s>>0,i=arguments[1];if(h(e)!="[object Function]")throw new TypeError(e+" is not a function");for(var s=0;s>>0;if(h(e)!="[object Function]")throw new TypeError(e+" is not a function");if(!r&&arguments.length==1)throw new TypeError("reduce of empty array with no initial value");var i=0,s;if(arguments.length>=2)s=arguments[1];else do{if(i in n){s=n[i++];break}if(++i>=r)throw new TypeError("reduce of empty array with no initial value")}while(!0);for(;i>>0;if(h(e)!="[object Function]")throw new TypeError(e+" is not a function");if(!r&&arguments.length==1)throw new TypeError("reduceRight of empty array with no initial value");var i,s=r-1;if(arguments.length>=2)i=arguments[1];else do{if(s in n){i=n[s--];break}if(--s<0)throw new TypeError("reduceRight of empty array with no initial value")}while(!0);do s in this&&(i=e.call(void 0,i,n[s],s,t));while(s--);return i});if(!Array.prototype.indexOf||[0,1].indexOf(1,2)!=-1)Array.prototype.indexOf=function(e){var t=E&&h(this)=="[object String]"?this.split(""):F(this),n=t.length>>>0;if(!n)return-1;var r=0;arguments.length>1&&(r=s(arguments[1])),r=r>=0?r:Math.max(0,n+r);for(;r>>0;if(!n)return-1;var r=n-1;arguments.length>1&&(r=Math.min(r,s(arguments[1]))),r=r>=0?r:n-Math.abs(r);for(;r>=0;r--)if(r in t&&e===t[r])return r;return-1};Object.getPrototypeOf||(Object.getPrototypeOf=function(e){return e.__proto__||(e.constructor?e.constructor.prototype:l)});if(!Object.getOwnPropertyDescriptor){var S="Object.getOwnPropertyDescriptor called on a non-object: ";Object.getOwnPropertyDescriptor=function(e,t){if(typeof e!="object"&&typeof e!="function"||e===null)throw new TypeError(S+e);if(!p(e,t))return;var n,r,i;n={enumerable:!0,configurable:!0};if(y){var s=e.__proto__;e.__proto__=l;var r=m(e,t),i=g(e,t);e.__proto__=s;if(r||i)return r&&(n.get=r),i&&(n.set=i),n}return n.value=e[t],n}}Object.getOwnPropertyNames||(Object.getOwnPropertyNames=function(e){return Object.keys(e)});if(!Object.create){var x;Object.prototype.__proto__===null?x=function(){return{__proto__:null}}:x=function(){var e={};for(var t in e)e[t]=null;return e.constructor=e.hasOwnProperty=e.propertyIsEnumerable=e.isPrototypeOf=e.toLocaleString=e.toString=e.valueOf=e.__proto__=null,e},Object.create=function(e,t){var n;if(e===null)n=x();else{if(typeof e!="object")throw new TypeError("typeof prototype["+typeof e+"] != 'object'");var r=function(){};r.prototype=e,n=new r,n.__proto__=e}return t!==void 0&&Object.defineProperties(n,t),n}}if(Object.defineProperty){var T=i({}),N=typeof document=="undefined"||i(document.createElement("div"));if(!T||!N)var C=Object.defineProperty}if(!Object.defineProperty||C){var k="Property description must be an object: ",L="Object.defineProperty called on non-object: ",A="getters & setters can not be defined on this javascript engine";Object.defineProperty=function(e,t,n){if(typeof e!="object"&&typeof e!="function"||e===null)throw new TypeError(L+e);if(typeof n!="object"&&typeof n!="function"||n===null)throw new TypeError(k+n);if(C)try{return C.call(Object,e,t,n)}catch(r){}if(p(n,"value"))if(y&&(m(e,t)||g(e,t))){var i=e.__proto__;e.__proto__=l,delete e[t],e[t]=n.value,e.__proto__=i}else e[t]=n.value;else{if(!y)throw new TypeError(A);p(n,"get")&&d(e,t,n.get),p(n,"set")&&v(e,t,n.set)}return e}}Object.defineProperties||(Object.defineProperties=function(e,t){for(var n in t)p(t,n)&&Object.defineProperty(e,n,t[n]);return e}),Object.seal||(Object.seal=function(e){return e}),Object.freeze||(Object.freeze=function(e){return e});try{Object.freeze(function(){})}catch(O){Object.freeze=function(e){return function(t){return typeof t=="function"?t:e(t)}}(Object.freeze)}Object.preventExtensions||(Object.preventExtensions=function(e){return e}),Object.isSealed||(Object.isSealed=function(e){return!1}),Object.isFrozen||(Object.isFrozen=function(e){return!1}),Object.isExtensible||(Object.isExtensible=function(e){if(Object(e)===e)throw new TypeError;var t="";while(p(e,t))t+="?";e[t]=!0;var n=p(e,t);return delete e[t],n});if(!Object.keys){var M=!0,_=["toString","toLocaleString","valueOf","hasOwnProperty","isPrototypeOf","propertyIsEnumerable","constructor"],D=_.length;for(var P in{toString:null})M=!1;Object.keys=function I(e){if(typeof e!="object"&&typeof e!="function"||e===null)throw new TypeError("Object.keys called on a non-object");var I=[];for(var t in e)p(e,t)&&I.push(t);if(M)for(var n=0,r=D;n=t?(e.row=Math.max(0,t-1),e.column=this.getLine(t-1).length):e.row<0&&(e.row=0),e},this.insert=function(e,t){if(!t||t.length===0)return e;e=this.$clipPosition(e),this.getLength()<=1&&this.$detectNewLine(t);var n=this.$split(t),r=n.splice(0,1)[0],i=n.length==0?null:n.splice(n.length-1,1)[0];return e=this.insertInLine(e,r),i!==null&&(e=this.insertNewLine(e),e=this._insertLines(e.row,n),e=this.insertInLine(e,i||"")),e},this.insertLines=function(e,t){return e>=this.getLength()?this.insert({row:e,column:0},"\n"+t.join("\n")):this._insertLines(Math.max(e,0),t)},this._insertLines=function(e,t){if(t.length==0)return{row:e,column:0};while(t.length>61440){var n=this._insertLines(e,t.slice(0,61440));t=t.slice(61440),e=n.row}var r=[e,0];r.push.apply(r,t),this.$lines.splice.apply(this.$lines,r);var i=new s(e,0,e+t.length,0),o={action:"insertLines",range:i,lines:t};return this._signal("change",{data:o}),i.end},this.insertNewLine=function(e){e=this.$clipPosition(e);var t=this.$lines[e.row]||"";this.$lines[e.row]=t.substring(0,e.column),this.$lines.splice(e.row+1,0,t.substring(e.column,t.length));var n={row:e.row+1,column:0},r={action:"insertText",range:s.fromPoints(e,n),text:this.getNewLineCharacter()};return this._signal("change",{data:r}),n},this.insertInLine=function(e,t){if(t.length==0)return e;var n=this.$lines[e.row]||"";this.$lines[e.row]=n.substring(0,e.column)+t+n.substring(e.column);var r={row:e.row,column:e.column+t.length},i={action:"insertText",range:s.fromPoints(e,r),text:t};return this._signal("change",{data:i}),r},this.remove=function(e){e instanceof s||(e=s.fromPoints(e.start,e.end)),e.start=this.$clipPosition(e.start),e.end=this.$clipPosition(e.end);if(e.isEmpty())return e.start;var t=e.start.row,n=e.end.row;if(e.isMultiLine()){var r=e.start.column==0?t:t+1,i=n-1;e.end.column>0&&this.removeInLine(n,0,e.end.column),i>=r&&this._removeLines(r,i),r!=t&&(this.removeInLine(t,e.start.column,this.getLine(t).length),this.removeNewLine(e.start.row))}else this.removeInLine(t,e.start.column,e.end.column);return e.start},this.removeInLine=function(e,t,n){if(t==n)return;var r=new s(e,t,e,n),i=this.getLine(e),o=i.substring(t,n),u=i.substring(0,t)+i.substring(n,i.length);this.$lines.splice(e,1,u);var a={action:"removeText",range:r,text:o};return this._signal("change",{data:a}),r.start},this.removeLines=function(e,t){return e<0||t>=this.getLength()?this.remove(new s(e,0,t+1,0)):this._removeLines(e,t)},this._removeLines=function(e,t){var n=new s(e,0,t+1,0),r=this.$lines.splice(e,t-e+1),i={action:"removeLines",range:n,nl:this.getNewLineCharacter(),lines:r};return this._signal("change",{data:i}),r},this.removeNewLine=function(e){var t=this.getLine(e),n=this.getLine(e+1),r=new s(e,t.length,e+1,0),i=t+n;this.$lines.splice(e,2,i);var o={action:"removeText",range:r,text:this.getNewLineCharacter()};this._signal("change",{data:o})},this.replace=function(e,t){e instanceof s||(e=s.fromPoints(e.start,e.end));if(t.length==0&&e.isEmpty())return e.start;if(t==this.getTextRange(e))return e.end;this.remove(e);if(t)var n=this.insert(e.start,t);else n=e.start;return n},this.applyDeltas=function(e){for(var t=0;t=0;t--){var n=e[t],r=s.fromPoints(n.range.start,n.range.end);n.action=="insertLines"?this._removeLines(r.start.row,r.end.row-1):n.action=="insertText"?this.remove(r):n.action=="removeLines"?this._insertLines(r.start.row,n.lines):n.action=="removeText"&&this.insert(r.start,n.text)}},this.indexToPosition=function(e,t){var n=this.$lines||this.getAllLines(),r=this.getNewLineCharacter().length;for(var i=t||0,s=n.length;i ["+this.end.row+"/"+this.end.column+"]"},this.contains=function(e,t){return this.compare(e,t)==0},this.compareRange=function(e){var t,n=e.end,r=e.start;return t=this.compare(n.row,n.column),t==1?(t=this.compare(r.row,r.column),t==1?2:t==0?1:0):t==-1?-2:(t=this.compare(r.row,r.column),t==-1?-1:t==1?42:0)},this.comparePoint=function(e){return this.compare(e.row,e.column)},this.containsRange=function(e){return this.comparePoint(e.start)==0&&this.comparePoint(e.end)==0},this.intersects=function(e){var t=this.compareRange(e);return t==-1||t==0||t==1},this.isEnd=function(e,t){return this.end.row==e&&this.end.column==t},this.isStart=function(e,t){return this.start.row==e&&this.start.column==t},this.setStart=function(e,t){typeof e=="object"?(this.start.column=e.column,this.start.row=e.row):(this.start.row=e,this.start.column=t)},this.setEnd=function(e,t){typeof e=="object"?(this.end.column=e.column,this.end.row=e.row):(this.end.row=e,this.end.column=t)},this.inside=function(e,t){return this.compare(e,t)==0?this.isEnd(e,t)||this.isStart(e,t)?!1:!0:!1},this.insideStart=function(e,t){return this.compare(e,t)==0?this.isEnd(e,t)?!1:!0:!1},this.insideEnd=function(e,t){return this.compare(e,t)==0?this.isStart(e,t)?!1:!0:!1},this.compare=function(e,t){return!this.isMultiLine()&&e===this.start.row?tthis.end.column?1:0:ethis.end.row?1:this.start.row===e?t>=this.start.column?0:-1:this.end.row===e?t<=this.end.column?0:1:0},this.compareStart=function(e,t){return this.start.row==e&&this.start.column==t?-1:this.compare(e,t)},this.compareEnd=function(e,t){return this.end.row==e&&this.end.column==t?1:this.compare(e,t)},this.compareInside=function(e,t){return this.end.row==e&&this.end.column==t?1:this.start.row==e&&this.start.column==t?-1:this.compare(e,t)},this.clipRows=function(e,t){if(this.end.row>t)var n={row:t+1,column:0};else if(this.end.rowt)var r={row:t+1,column:0};else if(this.start.rowthis.row)return;if(n.start.row==this.row&&n.start.column>this.column)return;var r=this.row,i=this.column,s=n.start,o=n.end;if(t.action==="insertText")if(s.row===r&&s.column<=i){if(s.column!==i||!this.$insertRight)s.row===o.row?i+=o.column-s.column:(i-=s.column,r+=o.row-s.row)}else s.row!==o.row&&s.row=i?i=s.column:i=Math.max(0,i-(o.column-s.column)):s.row!==o.row&&s.row=this.document.getLength()?(n.row=Math.max(0,this.document.getLength()-1),n.column=this.document.getLine(n.row).length):e<0?(n.row=0,n.column=0):(n.row=e,n.column=Math.min(this.document.getLine(n.row).length,Math.max(0,t))),t<0&&(n.column=0),n}}).call(s.prototype)}),ace.define("ace/mode/css/csslint",["require","exports","module"],function(require,exports,module){function Reporter(e,t){this.messages=[],this.stats=[],this.lines=e,this.ruleset=t}var parserlib={};(function(){function e(){this._listeners={}}function t(e){this._input=e.replace(/\n\r?/g,"\n"),this._line=1,this._col=1,this._cursor=0}function n(e,t,n){this.col=n,this.line=t,this.message=e}function r(e,t,n,r){this.col=n,this.line=t,this.text=e,this.type=r}function i(e,n){this._reader=e?new t(e.toString()):null,this._token=null,this._tokenData=n,this._lt=[],this._ltIndex=0,this._ltIndexCache=[]}e.prototype={constructor:e,addListener:function(e,t){this._listeners[e]||(this._listeners[e]=[]),this._listeners[e].push(t)},fire:function(e){typeof e=="string"&&(e={type:e}),typeof e.target!="undefined"&&(e.target=this);if(typeof e.type=="undefined")throw new Error("Event object missing 'type' property.");if(this._listeners[e.type]){var t=this._listeners[e.type].concat();for(var n=0,r=t.length;n=0&&this._ltIndex-1&&!t[u.type].hide&&(u.channel=t[u.type].channel,this._token=u,this._lt.push(u),this._ltIndexCache.push(this._lt.length-this._ltIndex+i),this._lt.length>5&&this._lt.shift(),this._ltIndexCache.length>5&&this._ltIndexCache.shift(),this._ltIndex=this._lt.length),a=t[u.type],a&&(a.hide||a.channel!==undefined&&e!==a.channel)?this.get(e):u.type},LA:function(e){var t=e,n;if(e>0){if(e>5)throw new Error("Too much lookahead.");while(t)n=this.get(),t--;while(tthis._tokenData.length?"UNKNOWN_TOKEN":this._tokenData[e].name},tokenType:function(e){return this._tokenData[e]||-1},unget:function(){if(!this._ltIndexCache.length)throw new Error("Too much lookahead.");this._ltIndex-=this._ltIndexCache.pop(),this._token=this._lt[this._ltIndex-1]}},parserlib.util={StringReader:t,SyntaxError:n,SyntaxUnit:r,EventTarget:e,TokenStreamBase:i}})(),function(){function Combinator(e,t,n){SyntaxUnit.call(this,e,t,n,Parser.COMBINATOR_TYPE),this.type="unknown",/^\s+$/.test(e)?this.type="descendant":e==">"?this.type="child":e=="+"?this.type="adjacent-sibling":e=="~"&&(this.type="sibling")}function MediaFeature(e,t){SyntaxUnit.call(this,"("+e+(t!==null?":"+t:"")+")",e.startLine,e.startCol,Parser.MEDIA_FEATURE_TYPE),this.name=e,this.value=t}function MediaQuery(e,t,n,r,i){SyntaxUnit.call(this,(e?e+" ":"")+(t?t:"")+(t&&n.length>0?" and ":"")+n.join(" and "),r,i,Parser.MEDIA_QUERY_TYPE),this.modifier=e,this.mediaType=t,this.features=n}function Parser(e){EventTarget.call(this),this.options=e||{},this._tokenStream=null}function PropertyName(e,t,n,r){SyntaxUnit.call(this,e,n,r,Parser.PROPERTY_NAME_TYPE),this.hack=t}function PropertyValue(e,t,n){SyntaxUnit.call(this,e.join(" "),t,n,Parser.PROPERTY_VALUE_TYPE),this.parts=e}function PropertyValueIterator(e){this._i=0,this._parts=e.parts,this._marks=[],this.value=e}function PropertyValuePart(text,line,col){SyntaxUnit.call(this,text,line,col,Parser.PROPERTY_VALUE_PART_TYPE),this.type="unknown";var temp;if(/^([+\-]?[\d\.]+)([a-z]+)$/i.test(text)){this.type="dimension",this.value=+RegExp.$1,this.units=RegExp.$2;switch(this.units.toLowerCase()){case"em":case"rem":case"ex":case"px":case"cm":case"mm":case"in":case"pt":case"pc":case"ch":case"vh":case"vw":case"vm":this.type="length";break;case"deg":case"rad":case"grad":this.type="angle";break;case"ms":case"s":this.type="time";break;case"hz":case"khz":this.type="frequency";break;case"dpi":case"dpcm":this.type="resolution"}}else/^([+\-]?[\d\.]+)%$/i.test(text)?(this.type="percentage",this.value=+RegExp.$1):/^([+\-]?\d+)$/i.test(text)?(this.type="integer",this.value=+RegExp.$1):/^([+\-]?[\d\.]+)$/i.test(text)?(this.type="number",this.value=+RegExp.$1):/^#([a-f0-9]{3,6})/i.test(text)?(this.type="color",temp=RegExp.$1,temp.length==3?(this.red=parseInt(temp.charAt(0)+temp.charAt(0),16),this.green=parseInt(temp.charAt(1)+temp.charAt(1),16),this.blue=parseInt(temp.charAt(2)+temp.charAt(2),16)):(this.red=parseInt(temp.substring(0,2),16),this.green=parseInt(temp.substring(2,4),16),this.blue=parseInt(temp.substring(4,6),16))):/^rgb\(\s*(\d+)\s*,\s*(\d+)\s*,\s*(\d+)\s*\)/i.test(text)?(this.type="color",this.red=+RegExp.$1,this.green=+RegExp.$2,this.blue=+RegExp.$3):/^rgb\(\s*(\d+)%\s*,\s*(\d+)%\s*,\s*(\d+)%\s*\)/i.test(text)?(this.type="color",this.red=+RegExp.$1*255/100,this.green=+RegExp.$2*255/100,this.blue=+RegExp.$3*255/100):/^rgba\(\s*(\d+)\s*,\s*(\d+)\s*,\s*(\d+)\s*,\s*([\d\.]+)\s*\)/i.test(text)?(this.type="color",this.red=+RegExp.$1,this.green=+RegExp.$2,this.blue=+RegExp.$3,this.alpha=+RegExp.$4):/^rgba\(\s*(\d+)%\s*,\s*(\d+)%\s*,\s*(\d+)%\s*,\s*([\d\.]+)\s*\)/i.test(text)?(this.type="color",this.red=+RegExp.$1*255/100,this.green=+RegExp.$2*255/100,this.blue=+RegExp.$3*255/100,this.alpha=+RegExp.$4):/^hsl\(\s*(\d+)\s*,\s*(\d+)%\s*,\s*(\d+)%\s*\)/i.test(text)?(this.type="color",this.hue=+RegExp.$1,this.saturation=+RegExp.$2/100,this.lightness=+RegExp.$3/100):/^hsla\(\s*(\d+)\s*,\s*(\d+)%\s*,\s*(\d+)%\s*,\s*([\d\.]+)\s*\)/i.test(text)?(this.type="color",this.hue=+RegExp.$1,this.saturation=+RegExp.$2/100,this.lightness=+RegExp.$3/100,this.alpha=+RegExp.$4):/^url\(["']?([^\)"']+)["']?\)/i.test(text)?(this.type="uri",this.uri=RegExp.$1):/^([^\(]+)\(/i.test(text)?(this.type="function",this.name=RegExp.$1,this.value=text):/^["'][^"']*["']/.test(text)?(this.type="string",this.value=eval(text)):Colors[text.toLowerCase()]?(this.type="color",temp=Colors[text.toLowerCase()].substring(1),this.red=parseInt(temp.substring(0,2),16),this.green=parseInt(temp.substring(2,4),16),this.blue=parseInt(temp.substring(4,6),16)):/^[\,\/]$/.test(text)?(this.type="operator",this.value=text):/^[a-z\-\u0080-\uFFFF][a-z0-9\-\u0080-\uFFFF]*$/i.test(text)&&(this.type="identifier",this.value=text)}function Selector(e,t,n){SyntaxUnit.call(this,e.join(" "),t,n,Parser.SELECTOR_TYPE),this.parts=e,this.specificity=Specificity.calculate(this)}function SelectorPart(e,t,n,r,i){SyntaxUnit.call(this,n,r,i,Parser.SELECTOR_PART_TYPE),this.elementName=e,this.modifiers=t}function SelectorSubPart(e,t,n,r){SyntaxUnit.call(this,e,n,r,Parser.SELECTOR_SUB_PART_TYPE),this.type=t,this.args=[]}function Specificity(e,t,n,r){this.a=e,this.b=t,this.c=n,this.d=r}function isHexDigit(e){return e!==null&&h.test(e)}function isDigit(e){return e!==null&&/\d/.test(e)}function isWhitespace(e){return e!==null&&/\s/.test(e)}function isNewLine(e){return e!==null&&nl.test(e)}function isNameStart(e){return e!==null&&/[a-z_\u0080-\uFFFF\\]/i.test(e)}function isNameChar(e){return e!==null&&(isNameStart(e)||/[0-9\-\\]/.test(e))}function isIdentStart(e){return e!==null&&(isNameStart(e)||/\-\\/.test(e))}function mix(e,t){for(var n in t)t.hasOwnProperty(n)&&(e[n]=t[n]);return e}function TokenStream(e){TokenStreamBase.call(this,e,Tokens)}function ValidationError(e,t,n){this.col=n,this.line=t,this.message=e}var EventTarget=parserlib.util.EventTarget,TokenStreamBase=parserlib.util.TokenStreamBase,StringReader=parserlib.util.StringReader,SyntaxError=parserlib.util.SyntaxError,SyntaxUnit=parserlib.util.SyntaxUnit,Colors={aliceblue:"#f0f8ff",antiquewhite:"#faebd7",aqua:"#00ffff",aquamarine:"#7fffd4",azure:"#f0ffff",beige:"#f5f5dc",bisque:"#ffe4c4",black:"#000000",blanchedalmond:"#ffebcd",blue:"#0000ff",blueviolet:"#8a2be2",brown:"#a52a2a",burlywood:"#deb887",cadetblue:"#5f9ea0",chartreuse:"#7fff00",chocolate:"#d2691e",coral:"#ff7f50",cornflowerblue:"#6495ed",cornsilk:"#fff8dc",crimson:"#dc143c",cyan:"#00ffff",darkblue:"#00008b",darkcyan:"#008b8b",darkgoldenrod:"#b8860b",darkgray:"#a9a9a9",darkgrey:"#a9a9a9",darkgreen:"#006400",darkkhaki:"#bdb76b",darkmagenta:"#8b008b",darkolivegreen:"#556b2f",darkorange:"#ff8c00",darkorchid:"#9932cc",darkred:"#8b0000",darksalmon:"#e9967a",darkseagreen:"#8fbc8f",darkslateblue:"#483d8b",darkslategray:"#2f4f4f",darkslategrey:"#2f4f4f",darkturquoise:"#00ced1",darkviolet:"#9400d3",deeppink:"#ff1493",deepskyblue:"#00bfff",dimgray:"#696969",dimgrey:"#696969",dodgerblue:"#1e90ff",firebrick:"#b22222",floralwhite:"#fffaf0",forestgreen:"#228b22",fuchsia:"#ff00ff",gainsboro:"#dcdcdc",ghostwhite:"#f8f8ff",gold:"#ffd700",goldenrod:"#daa520",gray:"#808080",grey:"#808080",green:"#008000",greenyellow:"#adff2f",honeydew:"#f0fff0",hotpink:"#ff69b4",indianred:"#cd5c5c",indigo:"#4b0082",ivory:"#fffff0",khaki:"#f0e68c",lavender:"#e6e6fa",lavenderblush:"#fff0f5",lawngreen:"#7cfc00",lemonchiffon:"#fffacd",lightblue:"#add8e6",lightcoral:"#f08080",lightcyan:"#e0ffff",lightgoldenrodyellow:"#fafad2",lightgray:"#d3d3d3",lightgrey:"#d3d3d3",lightgreen:"#90ee90",lightpink:"#ffb6c1",lightsalmon:"#ffa07a",lightseagreen:"#20b2aa",lightskyblue:"#87cefa",lightslategray:"#778899",lightslategrey:"#778899",lightsteelblue:"#b0c4de",lightyellow:"#ffffe0",lime:"#00ff00",limegreen:"#32cd32",linen:"#faf0e6",magenta:"#ff00ff",maroon:"#800000",mediumaquamarine:"#66cdaa",mediumblue:"#0000cd",mediumorchid:"#ba55d3",mediumpurple:"#9370d8",mediumseagreen:"#3cb371",mediumslateblue:"#7b68ee",mediumspringgreen:"#00fa9a",mediumturquoise:"#48d1cc",mediumvioletred:"#c71585",midnightblue:"#191970",mintcream:"#f5fffa",mistyrose:"#ffe4e1",moccasin:"#ffe4b5",navajowhite:"#ffdead",navy:"#000080",oldlace:"#fdf5e6",olive:"#808000",olivedrab:"#6b8e23",orange:"#ffa500",orangered:"#ff4500",orchid:"#da70d6",palegoldenrod:"#eee8aa",palegreen:"#98fb98",paleturquoise:"#afeeee",palevioletred:"#d87093",papayawhip:"#ffefd5",peachpuff:"#ffdab9",peru:"#cd853f",pink:"#ffc0cb",plum:"#dda0dd",powderblue:"#b0e0e6",purple:"#800080",red:"#ff0000",rosybrown:"#bc8f8f",royalblue:"#4169e1",saddlebrown:"#8b4513",salmon:"#fa8072",sandybrown:"#f4a460",seagreen:"#2e8b57",seashell:"#fff5ee",sienna:"#a0522d",silver:"#c0c0c0",skyblue:"#87ceeb",slateblue:"#6a5acd",slategray:"#708090",slategrey:"#708090",snow:"#fffafa",springgreen:"#00ff7f",steelblue:"#4682b4",tan:"#d2b48c",teal:"#008080",thistle:"#d8bfd8",tomato:"#ff6347",turquoise:"#40e0d0",violet:"#ee82ee",wheat:"#f5deb3",white:"#ffffff",whitesmoke:"#f5f5f5",yellow:"#ffff00",yellowgreen:"#9acd32",activeBorder:"Active window border.",activecaption:"Active window caption.",appworkspace:"Background color of multiple document interface.",background:"Desktop background.",buttonface:"The face background color for 3-D elements that appear 3-D due to one layer of surrounding border.",buttonhighlight:"The color of the border facing the light source for 3-D elements that appear 3-D due to one layer of surrounding border.",buttonshadow:"The color of the border away from the light source for 3-D elements that appear 3-D due to one layer of surrounding border.",buttontext:"Text on push buttons.",captiontext:"Text in caption, size box, and scrollbar arrow box.",graytext:"Grayed (disabled) text. This color is set to #000 if the current display driver does not support a solid gray color.",greytext:"Greyed (disabled) text. This color is set to #000 if the current display driver does not support a solid grey color.",highlight:"Item(s) selected in a control.",highlighttext:"Text of item(s) selected in a control.",inactiveborder:"Inactive window border.",inactivecaption:"Inactive window caption.",inactivecaptiontext:"Color of text in an inactive caption.",infobackground:"Background color for tooltip controls.",infotext:"Text color for tooltip controls.",menu:"Menu background.",menutext:"Text in menus.",scrollbar:"Scroll bar gray area.",threeddarkshadow:"The color of the darker (generally outer) of the two borders away from the light source for 3-D elements that appear 3-D due to two concentric layers of surrounding border.",threedface:"The face background color for 3-D elements that appear 3-D due to two concentric layers of surrounding border.",threedhighlight:"The color of the lighter (generally outer) of the two borders facing the light source for 3-D elements that appear 3-D due to two concentric layers of surrounding border.",threedlightshadow:"The color of the darker (generally inner) of the two borders facing the light source for 3-D elements that appear 3-D due to two concentric layers of surrounding border.",threedshadow:"The color of the lighter (generally inner) of the two borders away from the light source for 3-D elements that appear 3-D due to two concentric layers of surrounding border.",window:"Window background.",windowframe:"Window frame.",windowtext:"Text in windows."};Combinator.prototype=new SyntaxUnit,Combinator.prototype.constructor=Combinator,MediaFeature.prototype=new SyntaxUnit,MediaFeature.prototype.constructor=MediaFeature,MediaQuery.prototype=new SyntaxUnit,MediaQuery.prototype.constructor=MediaQuery,Parser.DEFAULT_TYPE=0,Parser.COMBINATOR_TYPE=1,Parser.MEDIA_FEATURE_TYPE=2,Parser.MEDIA_QUERY_TYPE=3,Parser.PROPERTY_NAME_TYPE=4,Parser.PROPERTY_VALUE_TYPE=5,Parser.PROPERTY_VALUE_PART_TYPE=6,Parser.SELECTOR_TYPE=7,Parser.SELECTOR_PART_TYPE=8,Parser.SELECTOR_SUB_PART_TYPE=9,Parser.prototype=function(){var e=new EventTarget,t,n={constructor:Parser,DEFAULT_TYPE:0,COMBINATOR_TYPE:1,MEDIA_FEATURE_TYPE:2,MEDIA_QUERY_TYPE:3,PROPERTY_NAME_TYPE:4,PROPERTY_VALUE_TYPE:5,PROPERTY_VALUE_PART_TYPE:6,SELECTOR_TYPE:7,SELECTOR_PART_TYPE:8,SELECTOR_SUB_PART_TYPE:9,_stylesheet:function(){var e=this._tokenStream,t=null,n,r,i;this.fire("startstylesheet"),this._charset(),this._skipCruft();while(e.peek()==Tokens.IMPORT_SYM)this._import(),this._skipCruft();while(e.peek()==Tokens.NAMESPACE_SYM)this._namespace(),this._skipCruft();i=e.peek();while(i>Tokens.EOF){try{switch(i){case Tokens.MEDIA_SYM:this._media(),this._skipCruft();break;case Tokens.PAGE_SYM:this._page(),this._skipCruft();break;case Tokens.FONT_FACE_SYM:this._font_face(),this._skipCruft();break;case Tokens.KEYFRAMES_SYM:this._keyframes(),this._skipCruft();break;case Tokens.VIEWPORT_SYM:this._viewport(),this._skipCruft();break;case Tokens.UNKNOWN_SYM:e.get();if(!!this.options.strict)throw new SyntaxError("Unknown @ rule.",e.LT(0).startLine,e.LT(0).startCol);this.fire({type:"error",error:null,message:"Unknown @ rule: "+e.LT(0).value+".",line:e.LT(0).startLine,col:e.LT(0).startCol}),n=0;while(e.advance([Tokens.LBRACE,Tokens.RBRACE])==Tokens.LBRACE)n++;while(n)e.advance([Tokens.RBRACE]),n--;break;case Tokens.S:this._readWhitespace();break;default:if(!this._ruleset())switch(i){case Tokens.CHARSET_SYM:throw r=e.LT(1),this._charset(!1),new SyntaxError("@charset not allowed here.",r.startLine,r.startCol);case Tokens.IMPORT_SYM:throw r=e.LT(1),this._import(!1),new SyntaxError("@import not allowed here.",r.startLine,r.startCol);case Tokens.NAMESPACE_SYM:throw r=e.LT(1),this._namespace(!1),new SyntaxError("@namespace not allowed here.",r.startLine,r.startCol);default:e.get(),this._unexpectedToken(e.token())}}}catch(s){if(!(s instanceof SyntaxError&&!this.options.strict))throw s;this.fire({type:"error",error:s,message:s.message,line:s.line,col:s.col})}i=e.peek()}i!=Tokens.EOF&&this._unexpectedToken(e.token()),this.fire("endstylesheet")},_charset:function(e){var t=this._tokenStream,n,r,i,s;t.match(Tokens.CHARSET_SYM)&&(i=t.token().startLine,s=t.token().startCol,this._readWhitespace(),t.mustMatch(Tokens.STRING),r=t.token(),n=r.value,this._readWhitespace(),t.mustMatch(Tokens.SEMICOLON),e!==!1&&this.fire({type:"charset",charset:n,line:i,col:s}))},_import:function(e){var t=this._tokenStream,n,r,i,s=[];t.mustMatch(Tokens.IMPORT_SYM),i=t.token(),this._readWhitespace(),t.mustMatch([Tokens.STRING,Tokens.URI]),r=t.token().value.replace(/(?:url\()?["']([^"']+)["']\)?/,"$1"),this._readWhitespace(),s=this._media_query_list(),t.mustMatch(Tokens.SEMICOLON),this._readWhitespace(),e!==!1&&this.fire({type:"import",uri:r,media:s,line:i.startLine,col:i.startCol})},_namespace:function(e){var t=this._tokenStream,n,r,i,s;t.mustMatch(Tokens.NAMESPACE_SYM),n=t.token().startLine,r=t.token().startCol,this._readWhitespace(),t.match(Tokens.IDENT)&&(i=t.token().value,this._readWhitespace()),t.mustMatch([Tokens.STRING,Tokens.URI]),s=t.token().value.replace(/(?:url\()?["']([^"']+)["']\)?/,"$1"),this._readWhitespace(),t.mustMatch(Tokens.SEMICOLON),this._readWhitespace(),e!==!1&&this.fire({type:"namespace",prefix:i,uri:s,line:n,col:r})},_media:function(){var e=this._tokenStream,t,n,r;e.mustMatch(Tokens.MEDIA_SYM),t=e.token().startLine,n=e.token().startCol,this._readWhitespace(),r=this._media_query_list(),e.mustMatch(Tokens.LBRACE),this._readWhitespace(),this.fire({type:"startmedia",media:r,line:t,col:n});for(;;)if(e.peek()==Tokens.PAGE_SYM)this._page();else if(e.peek()==Tokens.FONT_FACE_SYM)this._font_face();else if(!this._ruleset())break;e.mustMatch(Tokens.RBRACE),this._readWhitespace(),this.fire({type:"endmedia",media:r,line:t,col:n})},_media_query_list:function(){var e=this._tokenStream,t=[];this._readWhitespace(),(e.peek()==Tokens.IDENT||e.peek()==Tokens.LPAREN)&&t.push(this._media_query());while(e.match(Tokens.COMMA))this._readWhitespace(),t.push(this._media_query());return t},_media_query:function(){var e=this._tokenStream,t=null,n=null,r=null,i=[];e.match(Tokens.IDENT)&&(n=e.token().value.toLowerCase(),n!="only"&&n!="not"?(e.unget(),n=null):r=e.token()),this._readWhitespace(),e.peek()==Tokens.IDENT?(t=this._media_type(),r===null&&(r=e.token())):e.peek()==Tokens.LPAREN&&(r===null&&(r=e.LT(1)),i.push(this._media_expression()));if(t===null&&i.length===0)return null;this._readWhitespace();while(e.match(Tokens.IDENT))e.token().value.toLowerCase()!="and"&&this._unexpectedToken(e.token()),this._readWhitespace(),i.push(this._media_expression());return new MediaQuery(n,t,i,r.startLine,r.startCol)},_media_type:function(){return this._media_feature()},_media_expression:function(){var e=this._tokenStream,t=null,n,r=null;return e.mustMatch(Tokens.LPAREN),t=this._media_feature(),this._readWhitespace(),e.match(Tokens.COLON)&&(this._readWhitespace(),n=e.LT(1),r=this._expression()),e.mustMatch(Tokens.RPAREN),this._readWhitespace(),new MediaFeature(t,r?new SyntaxUnit(r,n.startLine,n.startCol):null)},_media_feature:function(){var e=this._tokenStream;return e.mustMatch(Tokens.IDENT),SyntaxUnit.fromToken(e.token())},_page:function(){var e=this._tokenStream,t,n,r=null,i=null;e.mustMatch(Tokens.PAGE_SYM),t=e.token().startLine,n=e.token().startCol,this._readWhitespace(),e.match(Tokens.IDENT)&&(r=e.token().value,r.toLowerCase()==="auto"&&this._unexpectedToken(e.token())),e.peek()==Tokens.COLON&&(i=this._pseudo_page()),this._readWhitespace(),this.fire({type:"startpage",id:r,pseudo:i,line:t,col:n}),this._readDeclarations(!0,!0),this.fire({type:"endpage",id:r,pseudo:i,line:t,col:n})},_margin:function(){var e=this._tokenStream,t,n,r=this._margin_sym();return r?(t=e.token().startLine,n=e.token().startCol,this.fire({type:"startpagemargin",margin:r,line:t,col:n}),this._readDeclarations(!0),this.fire({type:"endpagemargin",margin:r,line:t,col:n}),!0):!1},_margin_sym:function(){var e=this._tokenStream;return e.match([Tokens.TOPLEFTCORNER_SYM,Tokens.TOPLEFT_SYM,Tokens.TOPCENTER_SYM,Tokens.TOPRIGHT_SYM,Tokens.TOPRIGHTCORNER_SYM,Tokens.BOTTOMLEFTCORNER_SYM,Tokens.BOTTOMLEFT_SYM,Tokens.BOTTOMCENTER_SYM,Tokens.BOTTOMRIGHT_SYM,Tokens.BOTTOMRIGHTCORNER_SYM,Tokens.LEFTTOP_SYM,Tokens.LEFTMIDDLE_SYM,Tokens.LEFTBOTTOM_SYM,Tokens.RIGHTTOP_SYM,Tokens.RIGHTMIDDLE_SYM,Tokens.RIGHTBOTTOM_SYM])?SyntaxUnit.fromToken(e.token()):null},_pseudo_page:function(){var e=this._tokenStream;return e.mustMatch(Tokens.COLON),e.mustMatch(Tokens.IDENT),e.token().value},_font_face:function(){var e=this._tokenStream,t,n;e.mustMatch(Tokens.FONT_FACE_SYM),t=e.token().startLine,n=e.token().startCol,this._readWhitespace(),this.fire({type:"startfontface",line:t,col:n}),this._readDeclarations(!0),this.fire({type:"endfontface",line:t,col:n})},_viewport:function(){var e=this._tokenStream,t,n;e.mustMatch(Tokens.VIEWPORT_SYM),t=e.token().startLine,n=e.token().startCol,this._readWhitespace(),this.fire({type:"startviewport",line:t,col:n}),this._readDeclarations(!0),this.fire({type:"endviewport",line:t,col:n})},_operator:function(e){var t=this._tokenStream,n=null;if(t.match([Tokens.SLASH,Tokens.COMMA])||e&&t.match([Tokens.PLUS,Tokens.STAR,Tokens.MINUS]))n=t.token(),this._readWhitespace();return n?PropertyValuePart.fromToken(n):null},_combinator:function(){var e=this._tokenStream,t=null,n;return e.match([Tokens.PLUS,Tokens.GREATER,Tokens.TILDE])&&(n=e.token(),t=new Combinator(n.value,n.startLine,n.startCol),this._readWhitespace()),t},_unary_operator:function(){var e=this._tokenStream;return e.match([Tokens.MINUS,Tokens.PLUS])?e.token().value:null},_property:function(){var e=this._tokenStream,t=null,n=null,r,i,s,o;return e.peek()==Tokens.STAR&&this.options.starHack&&(e.get(),i=e.token(),n=i.value,s=i.startLine,o=i.startCol),e.match(Tokens.IDENT)&&(i=e.token(),r=i.value,r.charAt(0)=="_"&&this.options.underscoreHack&&(n="_",r=r.substring(1)),t=new PropertyName(r,n,s||i.startLine,o||i.startCol),this._readWhitespace()),t},_ruleset:function(){var e=this._tokenStream,t,n;try{n=this._selectors_group()}catch(r){if(r instanceof SyntaxError&&!this.options.strict){this.fire({type:"error",error:r,message:r.message,line:r.line,col:r.col}),t=e.advance([Tokens.RBRACE]);if(t!=Tokens.RBRACE)throw r;return!0}throw r}return n&&(this.fire({type:"startrule",selectors:n,line:n[0].line,col:n[0].col}),this._readDeclarations(!0),this.fire({type:"endrule",selectors:n,line:n[0].line,col:n[0].col})),n},_selectors_group:function(){var e=this._tokenStream,t=[],n;n=this._selector();if(n!==null){t.push(n);while(e.match(Tokens.COMMA))this._readWhitespace(),n=this._selector(),n!==null?t.push(n):this._unexpectedToken(e.LT(1))}return t.length?t:null},_selector:function(){var e=this._tokenStream,t=[],n=null,r=null,i=null;n=this._simple_selector_sequence();if(n===null)return null;t.push(n);do{r=this._combinator();if(r!==null)t.push(r),n=this._simple_selector_sequence(),n===null?this._unexpectedToken(e.LT(1)):t.push(n);else{if(!this._readWhitespace())break;i=new Combinator(e.token().value,e.token().startLine,e.token().startCol),r=this._combinator(),n=this._simple_selector_sequence(),n===null?r!==null&&this._unexpectedToken(e.LT(1)):(r!==null?t.push(r):t.push(i),t.push(n))}}while(!0);return new Selector(t,t[0].line,t[0].col)},_simple_selector_sequence:function(){var e=this._tokenStream,t=null,n=[],r="",i=[function(){return e.match(Tokens.HASH)?new SelectorSubPart(e.token().value,"id",e.token().startLine,e.token().startCol):null},this._class,this._attrib,this._pseudo,this._negation],s=0,o=i.length,u=null,a=!1,f,l;f=e.LT(1).startLine,l=e.LT(1).startCol,t=this._type_selector(),t||(t=this._universal()),t!==null&&(r+=t);for(;;){if(e.peek()===Tokens.S)break;while(s1&&e.unget()),null)},_class:function(){var e=this._tokenStream,t;return e.match(Tokens.DOT)?(e.mustMatch(Tokens.IDENT),t=e.token(),new SelectorSubPart("."+t.value,"class",t.startLine,t.startCol-1)):null},_element_name:function(){var e=this._tokenStream,t;return e.match(Tokens.IDENT)?(t=e.token(),new SelectorSubPart(t.value,"elementName",t.startLine,t.startCol)):null},_namespace_prefix:function(){var e=this._tokenStream,t="";if(e.LA(1)===Tokens.PIPE||e.LA(2)===Tokens.PIPE)e.match([Tokens.IDENT,Tokens.STAR])&&(t+=e.token().value),e.mustMatch(Tokens.PIPE),t+="|";return t.length?t:null},_universal:function(){var e=this._tokenStream,t="",n;return n=this._namespace_prefix(),n&&(t+=n),e.match(Tokens.STAR)&&(t+="*"),t.length?t:null},_attrib:function(){var e=this._tokenStream,t=null,n,r;return e.match(Tokens.LBRACKET)?(r=e.token(),t=r.value,t+=this._readWhitespace(),n=this._namespace_prefix(),n&&(t+=n),e.mustMatch(Tokens.IDENT),t+=e.token().value,t+=this._readWhitespace(),e.match([Tokens.PREFIXMATCH,Tokens.SUFFIXMATCH,Tokens.SUBSTRINGMATCH,Tokens.EQUALS,Tokens.INCLUDES,Tokens.DASHMATCH])&&(t+=e.token().value,t+=this._readWhitespace(),e.mustMatch([Tokens.IDENT,Tokens.STRING]),t+=e.token().value,t+=this._readWhitespace()),e.mustMatch(Tokens.RBRACKET),new SelectorSubPart(t+"]","attribute",r.startLine,r.startCol)):null},_pseudo:function(){var e=this._tokenStream,t=null,n=":",r,i;return e.match(Tokens.COLON)&&(e.match(Tokens.COLON)&&(n+=":"),e.match(Tokens.IDENT)?(t=e.token().value,r=e.token().startLine,i=e.token().startCol-n.length):e.peek()==Tokens.FUNCTION&&(r=e.LT(1).startLine,i=e.LT(1).startCol-n.length,t=this._functional_pseudo()),t&&(t=new SelectorSubPart(n+t,"pseudo",r,i))),t},_functional_pseudo:function(){var e=this._tokenStream,t=null;return e.match(Tokens.FUNCTION)&&(t=e.token().value,t+=this._readWhitespace(),t+=this._expression(),e.mustMatch(Tokens.RPAREN),t+=")"),t},_expression:function(){var e=this._tokenStream,t="";while(e.match([Tokens.PLUS,Tokens.MINUS,Tokens.DIMENSION,Tokens.NUMBER,Tokens.STRING,Tokens.IDENT,Tokens.LENGTH,Tokens.FREQ,Tokens.ANGLE,Tokens.TIME,Tokens.RESOLUTION,Tokens.SLASH]))t+=e.token().value,t+=this._readWhitespace();return t.length?t:null},_negation:function(){var e=this._tokenStream,t,n,r="",i,s=null;return e.match(Tokens.NOT)&&(r=e.token().value,t=e.token().startLine,n=e.token().startCol,r+=this._readWhitespace(),i=this._negation_arg(),r+=i,r+=this._readWhitespace(),e.match(Tokens.RPAREN),r+=e.token().value,s=new SelectorSubPart(r,"not",t,n),s.args.push(i)),s},_negation_arg:function(){var e=this._tokenStream,t=[this._type_selector,this._universal,function(){return e.match(Tokens.HASH)?new SelectorSubPart(e.token().value,"id",e.token().startLine,e.token().startCol):null},this._class,this._attrib,this._pseudo],n=null,r=0,i=t.length,s,o,u,a;o=e.LT(1).startLine,u=e.LT(1).startCol;while(r0?new PropertyValue(n,n[0].line,n[0].col):null},_term:function(){var e=this._tokenStream,t=null,n=null,r,i,s;return t=this._unary_operator(),t!==null&&(i=e.token().startLine,s=e.token().startCol),e.peek()==Tokens.IE_FUNCTION&&this.options.ieFilters?(n=this._ie_function(),t===null&&(i=e.token().startLine,s=e.token().startCol)):e.match([Tokens.NUMBER,Tokens.PERCENTAGE,Tokens.LENGTH,Tokens.ANGLE,Tokens.TIME,Tokens.FREQ,Tokens.STRING,Tokens.IDENT,Tokens.URI,Tokens.UNICODE_RANGE])?(n=e.token().value,t===null&&(i=e.token().startLine,s=e.token().startCol),this._readWhitespace()):(r=this._hexcolor(),r===null?(t===null&&(i=e.LT(1).startLine,s=e.LT(1).startCol),n===null&&(e.LA(3)==Tokens.EQUALS&&this.options.ieFilters?n=this._ie_function():n=this._function())):(n=r.value,t===null&&(i=r.startLine,s=r.startCol))),n!==null?new PropertyValuePart(t!==null?t+n:n,i,s):null},_function:function(){var e=this._tokenStream,t=null,n=null,r;if(e.match(Tokens.FUNCTION)){t=e.token().value,this._readWhitespace(),n=this._expr(!0),t+=n;if(this.options.ieFilters&&e.peek()==Tokens.EQUALS)do{this._readWhitespace()&&(t+=e.token().value),e.LA(0)==Tokens.COMMA&&(t+=e.token().value),e.match(Tokens.IDENT),t+=e.token().value,e.match(Tokens.EQUALS),t+=e.token().value,r=e.peek();while(r!=Tokens.COMMA&&r!=Tokens.S&&r!=Tokens.RPAREN)e.get(),t+=e.token().value,r=e.peek()}while(e.match([Tokens.COMMA,Tokens.S]));e.match(Tokens.RPAREN),t+=")",this._readWhitespace()}return t},_ie_function:function(){var e=this._tokenStream,t=null,n=null,r;if(e.match([Tokens.IE_FUNCTION,Tokens.FUNCTION])){t=e.token().value;do{this._readWhitespace()&&(t+=e.token().value),e.LA(0)==Tokens.COMMA&&(t+=e.token().value),e.match(Tokens.IDENT),t+=e.token().value,e.match(Tokens.EQUALS),t+=e.token().value,r=e.peek();while(r!=Tokens.COMMA&&r!=Tokens.S&&r!=Tokens.RPAREN)e.get(),t+=e.token().value,r=e.peek()}while(e.match([Tokens.COMMA,Tokens.S]));e.match(Tokens.RPAREN),t+=")",this._readWhitespace()}return t},_hexcolor:function(){var e=this._tokenStream,t=null,n;if(e.match(Tokens.HASH)){t=e.token(),n=t.value;if(!/#[a-f0-9]{3,6}/i.test(n))throw new SyntaxError("Expected a hex color but found '"+n+"' at line "+t.startLine+", col "+t.startCol+".",t.startLine,t.startCol);this._readWhitespace()}return t},_keyframes:function(){var e=this._tokenStream,t,n,r,i="";e.mustMatch(Tokens.KEYFRAMES_SYM),t=e.token(),/^@\-([^\-]+)\-/.test(t.value)&&(i=RegExp.$1),this._readWhitespace(),r=this._keyframe_name(),this._readWhitespace(),e.mustMatch(Tokens.LBRACE),this.fire({type:"startkeyframes",name:r,prefix:i,line:t.startLine,col:t.startCol}),this._readWhitespace(),n=e.peek();while(n==Tokens.IDENT||n==Tokens.PERCENTAGE)this._keyframe_rule(),this._readWhitespace(),n=e.peek();this.fire({type:"endkeyframes",name:r,prefix:i,line:t.startLine,col:t.startCol}),this._readWhitespace(),e.mustMatch(Tokens.RBRACE)},_keyframe_name:function(){var e=this._tokenStream,t;return e.mustMatch([Tokens.IDENT,Tokens.STRING]),SyntaxUnit.fromToken(e.token())},_keyframe_rule:function(){var e=this._tokenStream,t,n=this._key_list();this.fire({type:"startkeyframerule",keys:n,line:n[0].line,col:n[0].col}),this._readDeclarations(!0),this.fire({type:"endkeyframerule",keys:n,line:n[0].line,col:n[0].col})},_key_list:function(){var e=this._tokenStream,t,n,r=[];r.push(this._key()),this._readWhitespace();while(e.match(Tokens.COMMA))this._readWhitespace(),r.push(this._key()),this._readWhitespace();return r},_key:function(){var e=this._tokenStream,t;if(e.match(Tokens.PERCENTAGE))return SyntaxUnit.fromToken(e.token());if(e.match(Tokens.IDENT)){t=e.token();if(/from|to/i.test(t.value))return SyntaxUnit.fromToken(t);e.unget()}this._unexpectedToken(e.LT(1))},_skipCruft:function(){while(this._tokenStream.match([Tokens.S,Tokens.CDO,Tokens.CDC]));},_readDeclarations:function(e,t){var n=this._tokenStream,r;this._readWhitespace(),e&&n.mustMatch(Tokens.LBRACE),this._readWhitespace();try{for(;;){if(!(n.match(Tokens.SEMICOLON)||t&&this._margin())){if(!this._declaration())break;if(!n.match(Tokens.SEMICOLON))break}this._readWhitespace()}n.mustMatch(Tokens.RBRACE),this._readWhitespace()}catch(i){if(!(i instanceof SyntaxError&&!this.options.strict))throw i;this.fire({type:"error",error:i,message:i.message,line:i.line,col:i.col}),r=n.advance([Tokens.SEMICOLON,Tokens.RBRACE]);if(r==Tokens.SEMICOLON)this._readDeclarations(!1,t);else if(r!=Tokens.RBRACE)throw i}},_readWhitespace:function(){var e=this._tokenStream,t="";while(e.match(Tokens.S))t+=e.token().value;return t},_unexpectedToken:function(e){throw new SyntaxError("Unexpected token '"+e.value+"' at line "+e.startLine+", col "+e.startCol+".",e.startLine,e.startCol)},_verifyEnd:function(){this._tokenStream.LA(1)!=Tokens.EOF&&this._unexpectedToken(this._tokenStream.LT(1))},_validateProperty:function(e,t){Validation.validate(e,t)},parse:function(e){this._tokenStream=new TokenStream(e,Tokens),this._stylesheet()},parseStyleSheet:function(e){return this.parse(e)},parseMediaQuery:function(e){this._tokenStream=new TokenStream(e,Tokens);var t=this._media_query();return this._verifyEnd(),t},parsePropertyValue:function(e){this._tokenStream=new TokenStream(e,Tokens),this._readWhitespace();var t=this._expr();return this._readWhitespace(),this._verifyEnd(),t},parseRule:function(e){this._tokenStream=new TokenStream(e,Tokens),this._readWhitespace();var t=this._ruleset();return this._readWhitespace(),this._verifyEnd(),t},parseSelector:function(e){this._tokenStream=new TokenStream(e,Tokens),this._readWhitespace();var t=this._selector();return this._readWhitespace(),this._verifyEnd(),t},parseStyleAttribute:function(e){e+="}",this._tokenStream=new TokenStream(e,Tokens),this._readDeclarations()}};for(t in n)n.hasOwnProperty(t)&&(e[t]=n[t]);return e}();var Properties={"align-items":"flex-start | flex-end | center | baseline | stretch","align-content":"flex-start | flex-end | center | space-between | space-around | stretch","align-self":"auto | flex-start | flex-end | center | baseline | stretch","-webkit-align-items":"flex-start | flex-end | center | baseline | stretch","-webkit-align-content":"flex-start | flex-end | center | space-between | space-around | stretch","-webkit-align-self":"auto | flex-start | flex-end | center | baseline | stretch","alignment-adjust":"auto | baseline | before-edge | text-before-edge | middle | central | after-edge | text-after-edge | ideographic | alphabetic | hanging | mathematical | | ","alignment-baseline":"baseline | use-script | before-edge | text-before-edge | after-edge | text-after-edge | central | middle | ideographic | alphabetic | hanging | mathematical",animation:1,"animation-delay":{multi:"