hyvin tarkenee


Tervetuloa Her-mannin Nuorisoseuraan!

Satakunta Enduro CUP ry. on enduron harraste- sekä muita urheilutapahtumia organisoiva järjestö. Se on myös enduroharrastajien etuja ajava rekisteröity yhdistys. Etuja ajetaan mm. järjestämällä erilaisia ajo-sekä valmennustilaisuuksia lajin harrastajille. Toiminta aloitettiin syksyllä 2003, yhdistys rekisteröitiin virallisesti elokuussa 2009.


Kuudes kerta toden sanoi

25.09.2016 | 16:54

Miesmuistiin ei ole Punkalaitumen seudulla ollut näin kuivaa syksyä. Tuo kallion ylittävä lähtönousukin pölisi reippaanlaisesti ajajien lähtiessä tutustumiskierrokselle. Huomaa portaattomasti säädettävä lähtöleimausalusta

Kuudes kerta ja senkun pidot aina paranee


Hyvä on ollut suuntaus kun aina ollaan pystytty vähän petraamaan myhäili Vaskunlahden Juha jolla tuo päävastuu reitistä oli tänäkin vuonna. Juha on jo toisen polven moottoriurheiluvetäjiä Punkalaitumella sillä hänen isänsä Esko Vaskunlahti oli jo 60-luvulla järjestämässä noita Lintukankaan motocross ajoja paikkakunnalla.

... selitys ...

"Kyllä se hyvin pitkälti on ton Seppon vika että täällä yleensä ajetaan" naureskelee Metsärannan tilan isäntä Arvo Marttila. Piti alunperin tehdä metsälenkki hevosille mutta alue oli liian kivinen ja kannokkoinen. Bensiinikannua tuomassa Seppo Manninen. Kuvan siisti Suzuki oli muuten sunnuntaina myynnissä joten kyselkää jos kiinnostaa, kuutioita taisi olla 65

Metsärannan kuninkuus 2016


Tämän vuotisen kuninkuuden vei siis nimiinsä Vantaan Janne Rantanen. Kovin pisti kampoihin kuitenkin viime vuotista kuninkuutta puolustanut Porin Juha Vuoriniemi Viimevuotinen Juhan 12 sekunnin kaula vaihtui nyt 10 sekunnnin kaulaksi Jannen eduksi. Kolmannelle pallille saatiin komeasti uutta voimaa Tampereelta, 125 kuutiosella ajanut Erkka Soilumo. Todennäköistä on että Erkasta saadaan vielä jatkossakin kuulla, sen verran enemmän kokemusta omaavia isompien pyörien kuljettajia tämä nuorimies ohitti.


- Metsäranta GP 2016 tuloksia napsauttamalla kelloa!
... selitys ...

Metsärannan kalliot vaan kumisivat kun kajautimme ilmoille laulun Arvon syntymäpäivän kunniaksi


Aloitimme ajajakokous-tilaisuuden klo 10:45


Me, "Metsärannan mieslaulajat" aloitimme ajajakokouksen kajauttamalla "dir.mus." Juha Vaskunlahden johdolla tilanomistaja Arvo Marttilan syntymäpäivän kunniaksi komeasti ilmoille Mildred J.Hillin sävelmän Happy Birthday / Paljon Onnea, suomalaiset sanat Sauvo Puhtila.
Toisena sävelmävaihtoehtona meillä oli plakkarissa Arvon mekin ansaitsemme, suomalainen vanha kansansävelmä. Katsoimme kuitenkin ensinmainitun riittäväksi tällä kertaa äänihuulten avaamiseksi.Sammin moottoriuutisia

14.03.2016 | 14:09


Santran Syheröt II

21.02.2016 | 19:37

Tervetuloa talven keskelle


Huippuolot Metsärannassa

12.10.2015 | 10:17

Huippumeininkiä taas Metsärannassa

(function(){function o(e){var i=function(e,t){return r("",e,t)},s=t;e&&(t[e]||(t[e]={}),s=t[e]);if(!s.define||!s.define.packaged)n.original=s.define,s.define=n,s.define.packaged=!0;if(!s.require||!s.require.packaged)r.original=s.require,s.require=i,s.require.packaged=!0}var e="ace",t=function(){return this}();if(!e&&typeof requirejs!="undefined")return;var n=function(e,t,r){if(typeof e!="string"){n.original?n.original.apply(window,arguments):(console.error("dropping module because define wasn't a string."),console.trace());return}arguments.length==2&&(r=t),n.modules||(n.modules={},n.payloads={}),n.payloads[e]=r,n.modules[e]=null},r=function(e,t,n){if(Object.prototype.toString.call(t)==="[object Array]"){var i=[];for(var o=0,u=t.length;o=this.$rowTokens.length){this.$row+=1,e||(e=this.$session.getLength());if(this.$row>=e)return this.$row=e-1,null;this.$rowTokens=this.$session.getTokens(this.$row),this.$tokenIndex=0}return this.$rowTokens[this.$tokenIndex]},this.getCurrentToken=function(){return this.$rowTokens[this.$tokenIndex]},this.getCurrentTokenRow=function(){return this.$row},this.getCurrentTokenColumn=function(){var e=this.$rowTokens,t=this.$tokenIndex,n=e[t].start;if(n!==undefined)return n;n=0;while(t>0)t-=1,n+=e[t].value.length;return n}}).call(r.prototype),t.TokenIterator=r}),ace.define("ace/mode/text_highlight_rules",["require","exports","module","ace/lib/lang"],function(e,t,n){var r=e("../lib/lang"),i=function(){this.$rules={start:[{token:"empty_line",regex:"^$"},{defaultToken:"text"}]}};(function(){this.addRules=function(e,t){if(!t){for(var n in e)this.$rules[n]=e[n];return}for(var n in e){var r=e[n];for(var i=0;ithis.row)return;if(n.start.row==this.row&&n.start.column>this.column)return;var r=this.row,i=this.column,s=n.start,o=n.end;if(t.action==="insertText")if(s.row===r&&s.column<=i){if(s.column!==i||!this.$insertRight)s.row===o.row?i+=o.column-s.column:(i-=s.column,r+=o.row-s.row)}else s.row!==o.row&&s.row=i?i=s.column:i=Math.max(0,i-(o.column-s.column)):s.row!==o.row&&s.row=this.document.getLength()?(n.row=Math.max(0,this.document.getLength()-1),n.column=this.document.getLine(n.row).length):e<0?(n.row=0,n.column=0):(n.row=e,n.column=Math.min(this.document.getLine(n.row).length,Math.max(0,t))),t<0&&(n.column=0),n}}).call(s.prototype)}),ace.define("ace/background_tokenizer",["require","exports","module","ace/lib/oop","ace/lib/event_emitter"],function(e,t,n){var r=e("./lib/oop"),i=e("./lib/event_emitter").EventEmitter,s=function(e,t){this.running=!1,this.lines=[],this.states=[],this.currentLine=0,this.tokenizer=e;var n=this;this.$worker=function(){if(!n.running)return;var e=new Date,t=n.currentLine,r=-1,i=n.doc;while(n.lines[t])t++;var s=t,o=i.getLength(),u=0;n.running=!1;while(t20){n.running=setTimeout(n.$worker,20),n.currentLine=t;return}}n.currentLine=t,s<=r&&n.fireUpdateEvent(s,r)}};(function(){r.implement(this,i),this.setTokenizer=function(e){this.tokenizer=e,this.lines=[],this.states=[],this.start(0)},this.setDocument=function(e){this.doc=e,this.lines=[],this.states=[],this.stop()},this.fireUpdateEvent=function(e,t){var n={first:e,last:t};this._signal("update",{data:n})},this.start=function(e){this.currentLine=Math.min(e||0,this.currentLine,this.doc.getLength()),this.lines.splice(this.currentLine,this.lines.length),this.states.splice(this.currentLine,this.states.length),this.stop(),this.running=setTimeout(this.$worker,700)},this.scheduleStart=function(){this.running||(this.running=setTimeout(this.$worker,700))},this.$updateOnChange=function(e){var t=e.range,n=t.start.row,r=t.end.row-n;if(r===0)this.lines[n]=null;else if(e.action=="removeText"||e.action=="removeLines")this.lines.splice(n,r+1,null),this.states.splice(n,r+1,null);else{var i=Array(r+1);i.unshift(n,1),this.lines.splice.apply(this.lines,i),this.states.splice.apply(this.states,i)}this.currentLine=Math.min(n,this.currentLine,this.doc.getLength()),this.stop()},this.stop=function(){this.running&&clearTimeout(this.running),this.running=!1},this.getTokens=function(e){return this.lines[e]||this.$tokenizeRow(e)},this.getState=function(e){return this.currentLine==e&&this.$tokenizeRow(e),this.states[e]||"start"},this.$tokenizeRow=function(e){var t=this.doc.getLine(e),n=this.states[e-1],r=this.tokenizer.getLineTokens(t,n,e);return this.states[e]+""!=r.state+""?(this.states[e]=r.state,this.lines[e+1]=null,this.currentLine>e+1&&(this.currentLine=e+1)):this.currentLine==e&&(this.currentLine=e+1),this.lines[e]=r.tokens}}).call(s.prototype),t.BackgroundTokenizer=s}),ace.define("ace/search_highlight",["require","exports","module","ace/lib/lang","ace/lib/oop","ace/range"],function(e,t,n){var r=e("./lib/lang"),i=e("./lib/oop"),s=e("./range").Range,o=function(e,t,n){this.setRegexp(e),this.clazz=t,this.type=n||"text"};(function(){this.MAX_RANGES=500,this.setRegexp=function(e){if(this.regExp+""==e+"")return;this.regExp=e,this.cache=[]},this.update=function(e,t,n,i){if(!this.regExp)return;var o=i.firstRow,u=i.lastRow;for(var a=o;a<=u;a++){var f=this.cache[a];f==null&&(f=r.getMatchOffsets(n.getLine(a),this.regExp),f.length>this.MAX_RANGES&&(f=f.slice(0,this.MAX_RANGES)),f=f.map(function(e){return new s(a,e.offset,a,e.offset+e.length)}),this.cache[a]=f.length?f:"");for(var l=f.length;l--;)t.drawSingleLineMarker(e,f[l].toScreenRange(n),this.clazz,i)}}}).call(o.prototype),t.SearchHighlight=o}),ace.define("ace/edit_session/folding",["require","exports","module","ace/range","ace/edit_session/fold_line","ace/edit_session/fold","ace/token_iterator"],function(e,t,n){function u(){this.getFoldAt=function(e,t,n){var r=this.getFoldLine(e);if(!r)return null;var i=r.folds;for(var s=0;s=e)return i;if(i.end.row>e)return null}return null},this.getNextFoldLine=function(e,t){var n=this.$foldData,r=0;t&&(r=n.indexOf(t)),r==-1&&(r=0);for(r;r=e)return i}return null},this.getFoldedRowCount=function(e,t){var n=this.$foldData,r=t-e+1;for(var i=0;i=t){u=e?r-=t-u:r=0);break}o>=e&&(u>=e?r-=o-u:r-=o-e+1)}return r},this.$addFoldLine=function(e){return this.$foldData.push(e),this.$foldData.sort(function(e,t){return e.start.row-t.start.row}),e},this.addFold=function(e,t){var n=this.$foldData,r=!1,o;e instanceof s?o=e:(o=new s(t,e),o.collapseChildren=t.collapseChildren),this.$clipRangeToDocument(o.range);var u=o.start.row,a=o.start.column,f=o.end.row,l=o.end.column;if(u0&&(this.removeFolds(p),p.forEach(function(e){o.addSubFold(e)}));for(var d=0;d0&&this.foldAll(e.start.row+1,e.end.row,e.collapseChildren-1),e.subFolds=[]},this.expandFolds=function(e){e.forEach(function(e){this.expandFold(e)},this)},this.unfold=function(e,t){var n,i;e==null?(n=new r(0,0,this.getLength(),0),t=!0):typeof e=="number"?n=new r(e,0,e,this.getLine(e).length):"row"in e?n=r.fromPoints(e,e):n=e,i=this.getFoldsInRangeList(n);if(t)this.removeFolds(i);else{var s=i;while(s.length)this.expandFolds(s),s=this.getFoldsInRangeList(n)}if(i.length)return i},this.isRowFolded=function(e,t){return!!this.getFoldLine(e,t)},this.getRowFoldEnd=function(e,t){var n=this.getFoldLine(e,t);return n?n.end.row:e},this.getRowFoldStart=function(e,t){var n=this.getFoldLine(e,t);return n?n.start.row:e},this.getFoldDisplayLine=function(e,t,n,r,i){r==null&&(r=e.start.row,i=0),t==null&&(t=e.end.row,n=this.getLine(t).length);var s=this.doc,o="";return e.walk(function(e,t,n,u){if(t=e){i=s.end.row;try{var o=this.addFold("...",s);o&&(o.collapseChildren=n)}catch(u){}}}},this.$foldStyles={manual:1,markbegin:1,markbeginend:1},this.$foldStyle="markbegin",this.setFoldStyle=function(e){if(!this.$foldStyles[e])throw new Error("invalid fold style: "+e+"["+Object.keys(this.$foldStyles).join(", ")+"]");if(this.$foldStyle==e)return;this.$foldStyle=e,e=="manual"&&this.unfold();var t=this.$foldMode;this.$setFolding(null),this.$setFolding(t)},this.$setFolding=function(e){if(this.$foldMode==e)return;this.$foldMode=e,this.removeListener("change",this.$updateFoldWidgets),this._emit("changeAnnotation");if(!e||this.$foldStyle=="manual"){this.foldWidgets=null;return}this.foldWidgets=[],this.getFoldWidget=e.getFoldWidget.bind(e,this,this.$foldStyle),this.getFoldWidgetRange=e.getFoldWidgetRange.bind(e,this,this.$foldStyle),this.$updateFoldWidgets=this.updateFoldWidgets.bind(this),this.on("change",this.$updateFoldWidgets)},this.getParentFoldRangeData=function(e,t){var n=this.foldWidgets;if(!n||t&&n[e])return{};var r=e-1,i;while(r>=0){var s=n[r];s==null&&(s=n[r]=this.getFoldWidget(r));if(s=="start"){var o=this.getFoldWidgetRange(r);i||(i=o);if(o&&o.end.row>=e)break}r--}return{range:r!==-1&&o,firstRange:i}},this.onFoldWidgetClick=function(e,t){t=t.domEvent;var n={children:t.shiftKey,all:t.ctrlKey||t.metaKey,siblings:t.altKey},r=this.$toggleFoldWidget(e,n);if(!r){var i=t.target||t.srcElement;i&&/ace_fold-widget/.test(i.className)&&(i.className+=" ace_invalid")}},this.$toggleFoldWidget=function(e,t){if(!this.getFoldWidget)return;var n=this.getFoldWidget(e),r=this.getLine(e),i=n==="end"?-1:1,s=this.getFoldAt(e,i===-1?0:r.length,i);if(s){t.children||t.all?this.removeFold(s):this.expandFold(s);return}var o=this.getFoldWidgetRange(e,!0);if(o&&!o.isMultiLine()){s=this.getFoldAt(o.start.row,o.start.column,1);if(s&&o.isEqual(s.range)){this.removeFold(s);return}}if(t.siblings){var u=this.getParentFoldRangeData(e);if(u.range)var a=u.range.start.row+1,f=u.range.end.row;this.foldAll(a,f,t.all?1e4:0)}else t.children?(f=o?o.end.row:this.getLength(),this.foldAll(e+1,o.end.row,t.all?1e4:0)):o&&(t.all&&(o.collapseChildren=1e4),this.addFold("...",o));return o},this.toggleFoldWidget=function(e){var t=this.selection.getCursor().row;t=this.getRowFoldStart(t);var n=this.$toggleFoldWidget(t,{});if(n)return;var r=this.getParentFoldRangeData(t,!0);n=r.range||r.firstRange;if(n){t=n.start.row;var i=this.getFoldAt(t,this.getLine(t).length,1);i?this.removeFold(i):this.addFold("...",n)}},this.updateFoldWidgets=function(e){var t=e.data,n=t.range,r=n.start.row,i=n.end.row-r;if(i===0)this.foldWidgets[r]=null;else if(t.action=="removeText"||t.action=="removeLines")this.foldWidgets.splice(r,i+1,null);else{var s=Array(i+1);s.unshift(r,1),this.foldWidgets.splice.apply(this.foldWidgets,s)}}}var r=e("../range").Range,i=e("./fold_line").FoldLine,s=e("./fold").Fold,o=e("../token_iterator").TokenIterator;t.Folding=u}),ace.define("ace/edit_session/fold_line",["require","exports","module","ace/range"],function(e,t,n){function i(e,t){this.foldData=e,Array.isArray(t)?this.folds=t:t=this.folds=[t];var n=t[t.length-1];this.range=new r(t[0].start.row,t[0].start.column,n.end.row,n.end.column),this.start=this.range.start,this.end=this.range.end,this.folds.forEach(function(e){e.setFoldLine(this)},this)}var r=e("../range").Range;(function(){this.shiftRow=function(e){this.start.row+=e,this.end.row+=e,this.folds.forEach(function(t){t.start.row+=e,t.end.row+=e})},this.addFold=function(e){if(e.sameRow){if(e.start.rowthis.endRow)throw new Error("Can't add a fold to this FoldLine as it has no connection");this.folds.push(e),this.folds.sort(function(e,t){return-e.range.compareEnd(t.start.row,t.start.column)}),this.range.compareEnd(e.start.row,e.start.column)>0?(this.end.row=e.end.row,this.end.column=e.end.column):this.range.compareStart(e.end.row,e.end.column)<0&&(this.start.row=e.start.row,this.start.column=e.start.column)}else if(e.start.row==this.end.row)this.folds.push(e),this.end.row=e.end.row,this.end.column=e.end.column;else{if(e.end.row!=this.start.row)throw new Error("Trying to add fold to FoldRow that doesn't have a matching row");this.folds.unshift(e),this.start.row=e.start.row,this.start.column=e.start.column}e.foldLine=this},this.containsRow=function(e){return e>=this.start.row&&e<=this.end.row},this.walk=function(e,t,n){var r=0,i=this.folds,s,o,u,a=!0;t==null&&(t=this.end.row,n=this.end.column);for(var f=0;f1?f.onMatch=this.$applyToken:f.onMatch=f.token);c>1&&(/\\\d/.test(f.regex)?l=f.regex.replace(/\\([0-9]+)/g,function(e,t){return"\\"+(parseInt(t,10)+i+1)}):(c=1,l=this.removeCapturingGroups(f.regex)),!f.splitRegex&&typeof f.token!="string"&&u.push(f)),s[i]=a,i+=c,r.push(l),f.onMatch||(f.onMatch=null)}u.forEach(function(e){e.splitRegex=this.createSplitterRegexp(e.regex,o)},this),this.regExps[t]=new RegExp("("+r.join(")|(")+")|($)",o)}};(function(){this.$setMaxTokenCount=function(e){r=e|0},this.$applyToken=function(e){var t=this.splitRegex.exec(e).slice(1),n=this.token.apply(this,t);if(typeof n=="string")return[{type:n,value:e}];var r=[];for(var i=0,s=n.length;il){var m=e.substring(l,v-d.length);c.type==h?c.value+=m:(c.type&&f.push(c),c={type:h,value:m})}for(var g=0;gr){while(l1&&n[0]!==i&&n.unshift(i),{tokens:f,state:n.length?n:i}}}).call(i.prototype),t.Tokenizer=i}),ace.define("ace/edit_session/fold",["require","exports","module","ace/range","ace/range_list","ace/lib/oop"],function(e,t,n){function u(e,t){e.row-=t.row,e.row==0&&(e.column-=t.column)}function a(e,t){u(e.start,t),u(e.end,t)}function f(e,t){e.row==0&&(e.column+=t.column),e.row+=t.row}function l(e,t){f(e.start,t),f(e.end,t)}var r=e("../range").Range,i=e("../range_list").RangeList,s=e("../lib/oop"),o=t.Fold=function(e,t){this.foldLine=null,this.placeholder=t,this.range=e,this.start=e.start,this.end=e.end,this.sameRow=e.start.row==e.end.row,this.subFolds=this.ranges=[]};s.inherits(o,i),function(){this.toString=function(){return'"'+this.placeholder+'" '+this.range.toString()},this.setFoldLine=function(e){this.foldLine=e,this.subFolds.forEach(function(t){t.setFoldLine(e)})},this.clone=function(){var e=this.range.clone(),t=new o(e,this.placeholder);return this.subFolds.forEach(function(e){t.subFolds.push(e.clone())}),t.collapseChildren=this.collapseChildren,t},this.addSubFold=function(e){if(this.range.isEqual(e))return;if(!this.range.containsRange(e))throw new Error("A fold can't intersect already existing fold"+e.range+this.range);a(e,this.start);var t=e.start.row,n=e.start.column;for(var r=0,i=-1;r2?r%f!=f-1:r%f==0}}var E=Infinity;w(function(e,t){var n=e.search(/\S/);n!==-1?(ne.length&&(E=e.length)}),a==Infinity&&(a=E,s=!1,o=!1),l&&a%f!=0&&(a=Math.floor(a/f)*f),w(o?m:v)},this.toggleBlockComment=function(e,t,n,r){var i=this.blockComment;if(!i)return;!i.start&&i[0]&&(i=i[0]);var s=new a(t,r.row,r.column),o=s.getCurrentToken(),u=t.selection,l=t.selection.toOrientedRange(),c,h;if(o&&/comment/.test(o.type)){var p,d;while(o&&/comment/.test(o.type)){var v=o.value.indexOf(i.start);if(v!=-1){var m=s.getCurrentTokenRow(),g=s.getCurrentTokenColumn()+v;p=new f(m,g,m,g+i.start.length);break}o=s.stepBackward()}var s=new a(t,r.row,r.column),o=s.getCurrentToken();while(o&&/comment/.test(o.type)){var v=o.value.indexOf(i.end);if(v!=-1){var m=s.getCurrentTokenRow(),g=s.getCurrentTokenColumn()+v;d=new f(m,g,m,g+i.end.length);break}o=s.stepForward()}d&&t.remove(d),p&&(t.remove(p),c=p.start.row,h=-i.start.length)}else h=i.start.length,c=n.start.row,t.insert(n.end,i.end),t.insert(n.start,i.start);l.start.row==c&&(l.start.column+=h),l.end.row==c&&(l.end.column+=h),t.selection.fromOrientedRange(l)},this.getNextLineIndent=function(e,t,n){return this.$getIndent(t)},this.checkOutdent=function(e,t,n){return!1},this.autoOutdent=function(e,t,n){},this.$getIndent=function(e){return e.match(/^\s*/)[0]},this.createWorker=function(e){return null},this.createModeDelegates=function(e){this.$embeds=[],this.$modes={};for(var t in e)e[t]&&(this.$embeds.push(t),this.$modes[t]=new e[t]);var n=["toggleBlockComment","toggleCommentLines","getNextLineIndent","checkOutdent","autoOutdent","transformAction","getCompletions"];for(var t=0;t0)continue;var a=i(e,o.start);return u===0?t&&a!==0?-s-2:s:a>0||a===0&&!t?s:-s-1}return-s-1},this.add=function(e){var t=!e.isEmpty(),n=this.pointIndex(e.start,t);n<0&&(n=-n-1);var r=this.pointIndex(e.end,t,n);return r<0?r=-r-1:r++,this.ranges.splice(n,r-n,e)},this.addList=function(e){var t=[];for(var n=e.length;n--;)t.push.call(t,this.add(e[n]));return t},this.substractPoint=function(e){var t=this.pointIndex(e);if(t>=0)return this.ranges.splice(t,1)},this.merge=function(){var e=[],t=this.ranges;t=t.sort(function(e,t){return i(e.start,t.start)});var n=t[0],r;for(var s=1;s=0},this.containsPoint=function(e){return this.pointIndex(e)>=0},this.rangeAtPoint=function(e){var t=this.pointIndex(e);if(t>=0)return this.ranges[t]},this.clipRows=function(e,t){var n=this.ranges;if(n[0].start.row>t||n[n.length-1].start.rowi)break;c.start.row==i&&c.start.column>=n.column&&(c.start.column!=n.column||!this.$insertRight)&&(c.start.column+=u,c.start.row+=o);if(c.end.row==i&&c.end.column>=n.column){if(c.end.column==n.column&&this.$insertRight)continue;c.end.column==n.column&&u>0&&fc.start.column&&c.end.column==a[f+1].start.column&&(c.end.column-=u),c.end.column+=u,c.end.row+=o}}if(o!=0&&f ["+this.end.row+"/"+this.end.column+"]"},this.contains=function(e,t){return this.compare(e,t)==0},this.compareRange=function(e){var t,n=e.end,r=e.start;return t=this.compare(n.row,n.column),t==1?(t=this.compare(r.row,r.column),t==1?2:t==0?1:0):t==-1?-2:(t=this.compare(r.row,r.column),t==-1?-1:t==1?42:0)},this.comparePoint=function(e){return this.compare(e.row,e.column)},this.containsRange=function(e){return this.comparePoint(e.start)==0&&this.comparePoint(e.end)==0},this.intersects=function(e){var t=this.compareRange(e);return t==-1||t==0||t==1},this.isEnd=function(e,t){return this.end.row==e&&this.end.column==t},this.isStart=function(e,t){return this.start.row==e&&this.start.column==t},this.setStart=function(e,t){typeof e=="object"?(this.start.column=e.column,this.start.row=e.row):(this.start.row=e,this.start.column=t)},this.setEnd=function(e,t){typeof e=="object"?(this.end.column=e.column,this.end.row=e.row):(this.end.row=e,this.end.column=t)},this.inside=function(e,t){return this.compare(e,t)==0?this.isEnd(e,t)||this.isStart(e,t)?!1:!0:!1},this.insideStart=function(e,t){return this.compare(e,t)==0?this.isEnd(e,t)?!1:!0:!1},this.insideEnd=function(e,t){return this.compare(e,t)==0?this.isStart(e,t)?!1:!0:!1},this.compare=function(e,t){return!this.isMultiLine()&&e===this.start.row?tthis.end.column?1:0:ethis.end.row?1:this.start.row===e?t>=this.start.column?0:-1:this.end.row===e?t<=this.end.column?0:1:0},this.compareStart=function(e,t){return this.start.row==e&&this.start.column==t?-1:this.compare(e,t)},this.compareEnd=function(e,t){return this.end.row==e&&this.end.column==t?1:this.compare(e,t)},this.compareInside=function(e,t){return this.end.row==e&&this.end.column==t?1:this.start.row==e&&this.start.column==t?-1:this.compare(e,t)},this.clipRows=function(e,t){if(this.end.row>t)var n={row:t+1,column:0};else if(this.end.rowt)var r={row:t+1,column:0};else if(this.start.row=0){var l=f.charAt(a);if(l==i){s-=1;if(s==0)return{row:o.getCurrentTokenRow(),column:a+o.getCurrentTokenColumn()}}else l==e&&(s+=1);a-=1}do u=o.stepBackward();while(u&&!n.test(u.type));if(u==null)break;f=u.value,a=f.length-1}return null},this.$findClosingBracket=function(e,t,n){var i=this.$brackets[e],s=1,o=new r(this,t.row,t.column),u=o.getCurrentToken();u||(u=o.stepForward());if(!u)return;n||(n=new RegExp("(\\.?"+u.type.replace(".","\\.").replace("lparen",".paren")+")+"));var a=t.column-o.getCurrentTokenColumn();for(;;){var f=u.value,l=f.length;while(at.row||e.row==t.row&&e.column>t.column},this.getRange=function(){var e=this.anchor,t=this.lead;return this.isEmpty()?o.fromPoints(t,t):this.isBackwards()?o.fromPoints(t,e):o.fromPoints(e,t)},this.clearSelection=function(){this.$isEmpty||(this.$isEmpty=!0,this._emit("changeSelection"))},this.selectAll=function(){var e=this.doc.getLength()-1;this.setSelectionAnchor(0,0),this.moveCursorTo(e,this.doc.getLine(e).length)},this.setRange=this.setSelectionRange=function(e,t){t?(this.setSelectionAnchor(e.end.row,e.end.column),this.selectTo(e.start.row,e.start.column)):(this.setSelectionAnchor(e.start.row,e.start.column),this.selectTo(e.end.row,e.end.column)),this.getRange().isEmpty()&&(this.$isEmpty=!0),this.$desiredColumn=null},this.$moveSelection=function(e){var t=this.lead;this.$isEmpty&&this.setSelectionAnchor(t.row,t.column),e.call(this)},this.selectTo=function(e,t){this.$moveSelection(function(){this.moveCursorTo(e,t)})},this.selectToPosition=function(e){this.$moveSelection(function(){this.moveCursorToPosition(e)})},this.moveTo=function(e,t){this.clearSelection(),this.moveCursorTo(e,t)},this.moveToPosition=function(e){this.clearSelection(),this.moveCursorToPosition(e)},this.selectUp=function(){this.$moveSelection(this.moveCursorUp)},this.selectDown=function(){this.$moveSelection(this.moveCursorDown)},this.selectRight=function(){this.$moveSelection(this.moveCursorRight)},this.selectLeft=function(){this.$moveSelection(this.moveCursorLeft)},this.selectLineStart=function(){this.$moveSelection(this.moveCursorLineStart)},this.selectLineEnd=function(){this.$moveSelection(this.moveCursorLineEnd)},this.selectFileEnd=function(){this.$moveSelection(this.moveCursorFileEnd)},this.selectFileStart=function(){this.$moveSelection(this.moveCursorFileStart)},this.selectWordRight=function(){this.$moveSelection(this.moveCursorWordRight)},this.selectWordLeft=function(){this.$moveSelection(this.moveCursorWordLeft)},this.getWordRange=function(e,t){if(typeof t=="undefined"){var n=e||this.lead;e=n.row,t=n.column}return this.session.getWordRange(e,t)},this.selectWord=function(){this.setSelectionRange(this.getWordRange())},this.selectAWord=function(){var e=this.getCursor(),t=this.session.getAWordRange(e.row,e.column);this.setSelectionRange(t)},this.getLineRange=function(e,t){var n=typeof e=="number"?e:this.lead.row,r,i=this.session.getFoldLine(n);return i?(n=i.start.row,r=i.end.row):r=n,t===!0?new o(n,0,r,this.session.getLine(r).length):new o(n,0,r+1,0)},this.selectLine=function(){this.setSelectionRange(this.getLineRange())},this.moveCursorUp=function(){this.moveCursorBy(-1,0)},this.moveCursorDown=function(){this.moveCursorBy(1,0)},this.moveCursorLeft=function(){var e=this.lead.getPosition(),t;if(t=this.session.getFoldAt(e.row,e.column,-1))this.moveCursorTo(t.start.row,t.start.column);else if(e.column==0)e.row>0&&this.moveCursorTo(e.row-1,this.doc.getLine(e.row-1).length);else{var n=this.session.getTabSize();this.session.isTabStop(e)&&this.doc.getLine(e.row).slice(e.column-n,e.column).split(" ").length-1==n?this.moveCursorBy(0,-n):this.moveCursorBy(0,-1)}},this.moveCursorRight=function(){var e=this.lead.getPosition(),t;if(t=this.session.getFoldAt(e.row,e.column,1))this.moveCursorTo(t.end.row,t.end.column);else if(this.lead.column==this.doc.getLine(this.lead.row).length)this.lead.row0&&(t.column=r)}}this.moveCursorTo(t.row,t.column)},this.moveCursorFileEnd=function(){var e=this.doc.getLength()-1,t=this.doc.getLine(e).length;this.moveCursorTo(e,t)},this.moveCursorFileStart=function(){this.moveCursorTo(0,0)},this.moveCursorLongWordRight=function(){var e=this.lead.row,t=this.lead.column,n=this.doc.getLine(e),r=n.substring(t),i;this.session.nonTokenRe.lastIndex=0,this.session.tokenRe.lastIndex=0;var s=this.session.getFoldAt(e,t,1);if(s){this.moveCursorTo(s.end.row,s.end.column);return}if(i=this.session.nonTokenRe.exec(r))t+=this.session.nonTokenRe.lastIndex,this.session.nonTokenRe.lastIndex=0,r=n.substring(t);if(t>=n.length){this.moveCursorTo(e,n.length),this.moveCursorRight(),e0&&this.moveCursorWordLeft();return}if(o=this.session.tokenRe.exec(s))t-=this.session.tokenRe.lastIndex,this.session.tokenRe.lastIndex=0;this.moveCursorTo(e,t)},this.$shortWordEndIndex=function(e){var t,n=0,r,i=/\s/,s=this.session.tokenRe;s.lastIndex=0;if(t=this.session.tokenRe.exec(e))n=this.session.tokenRe.lastIndex;else{while((r=e[n])&&i.test(r))n++;if(n<1){s.lastIndex=0;while((r=e[n])&&!s.test(r)){s.lastIndex=0,n++;if(i.test(r)){if(n>2){n--;break}while((r=e[n])&&i.test(r))n++;if(n>2)break}}}}return s.lastIndex=0,n},this.moveCursorShortWordRight=function(){var e=this.lead.row,t=this.lead.column,n=this.doc.getLine(e),r=n.substring(t),i=this.session.getFoldAt(e,t,1);if(i)return this.moveCursorTo(i.end.row,i.end.column);if(t==n.length){var s=this.doc.getLength();do e++,r=this.doc.getLine(e);while(e0&&/^\s*$/.test(r));t=r.length,/\s+$/.test(r)||(r="")}var s=i.stringReverse(r),o=this.$shortWordEndIndex(s);return this.moveCursorTo(e,t-o)},this.moveCursorWordRight=function(){this.session.$selectLongWords?this.moveCursorLongWordRight():this.moveCursorShortWordRight()},this.moveCursorWordLeft=function(){this.session.$selectLongWords?this.moveCursorLongWordLeft():this.moveCursorShortWordLeft()},this.moveCursorBy=function(e,t){var n=this.session.documentToScreenPosition(this.lead.row,this.lead.column);t===0&&(this.$desiredColumn?n.column=this.$desiredColumn:this.$desiredColumn=n.column);var r=this.session.screenToDocumentPosition(n.row+e,n.column);e!==0&&t===0&&r.row===this.lead.row&&r.column===this.lead.column&&this.session.lineWidgets&&this.session.lineWidgets[r.row]&&r.row++,this.moveCursorTo(r.row,r.column+t,t===0)},this.moveCursorToPosition=function(e){this.moveCursorTo(e.row,e.column)},this.moveCursorTo=function(e,t,n){var r=this.session.getFoldAt(e,t,1);r&&(e=r.start.row,t=r.start.column),this.$keepDesiredColumnOnChange=!0,this.lead.setPosition(e,t),this.$keepDesiredColumnOnChange=!1,n||(this.$desiredColumn=null)},this.moveCursorToScreen=function(e,t,n){var r=this.session.screenToDocumentPosition(e,t);this.moveCursorTo(r.row,r.column,n)},this.detach=function(){this.lead.detach(),this.anchor.detach(),this.session=this.doc=null},this.fromOrientedRange=function(e){this.setSelectionRange(e,e.cursor==e.start),this.$desiredColumn=e.desiredColumn||this.$desiredColumn},this.toOrientedRange=function(e){var t=this.getRange();return e?(e.start.column=t.start.column,e.start.row=t.start.row,e.end.column=t.end.column,e.end.row=t.end.row):e=t,e.cursor=this.isBackwards()?e.start:e.end,e.desiredColumn=this.$desiredColumn,e},this.getRangeOfMovements=function(e){var t=this.getCursor();try{e.call(null,this);var n=this.getCursor();return o.fromPoints(t,n)}catch(r){return o.fromPoints(t,t)}finally{this.moveCursorToPosition(t)}},this.toJSON=function(){if(this.rangeCount)var e=this.ranges.map(function(e){var t=e.clone();return t.isBackwards=e.cursor==e.start,t});else{var e=this.getRange();e.isBackwards=this.isBackwards()}return e},this.fromJSON=function(e){if(e.start==undefined){if(this.rangeList){this.toSingleRange(e[0]);for(var t=e.length;t--;){var n=o.fromPoints(e[t].start,e[t].end);e.isBackwards&&(n.cursor=n.start),this.addRange(n,!0)}return}e=e[0]}this.rangeList&&this.toSingleRange(e),this.setSelectionRange(e,e.isBackwards)},this.isEqual=function(e){if((e.length||this.rangeCount)&&e.length!=this.rangeCount)return!1;if(!e.length||!this.ranges)return this.getRange().isEqual(e);for(var t=this.ranges.length;t--;)if(!this.ranges[t].isEqual(e[t]))return!1;return!0}}).call(u.prototype),t.Selection=u}),ace.define("ace/search",["require","exports","module","ace/lib/lang","ace/lib/oop","ace/range"],function(e,t,n){var r=e("./lib/lang"),i=e("./lib/oop"),s=e("./range").Range,o=function(){this.$options={}};(function(){this.set=function(e){return i.mixin(this.$options,e),this},this.getOptions=function(){return r.copyObject(this.$options)},this.setOptions=function(e){this.$options=e},this.find=function(e){var t=this.$matchIterator(e,this.$options);if(!t)return!1;var n=null;return t.forEach(function(e,t,r){if(!e.start){var i=e.offset+(r||0);n=new s(t,i,t,i+e.length)}else n=e;return!0}),n},this.findAll=function(e){var t=this.$options;if(!t.needle)return[];this.$assembleRegExp(t);var n=t.range,i=n?e.getLines(n.start.row,n.end.row):e.doc.getAllLines(),o=[],u=t.re;if(t.$isMultiLine){var a=u.length,f=i.length-a,l;e:for(var c=u.offset||0;c<=f;c++){for(var h=0;hv)continue;o.push(l=new s(c,v,c+a-1,m)),a>2&&(c=c+a-2)}}else for(var g=0;gE&&o[h].end.row==n.end.row)h--;o=o.slice(g,h+1);for(g=0,h=o.length;g=0;u--)if(o(s[u],t,i))return!0};else var f=function(e,t,i){var s=r.getMatchOffsets(e,n);for(var u=0;u=o;r--)if(n(e.getLine(r),r))return;if(t.wrap==0)return;for(r=u,o=s.row;r>=o;r--)if(n(e.getLine(r),r))return}:function(n){var r=s.row,i=e.getLine(r).substr(s.column);if(n(i,r,s.column))return;for(r+=1;r<=u;r++)if(n(e.getLine(r),r))return;if(t.wrap==0)return;for(r=o,u=s.row;r<=u;r++)if(n(e.getLine(r),r))return};return{forEach:a}}}).call(o.prototype),t.Search=o}),ace.define("ace/edit_session",["require","exports","module","ace/lib/oop","ace/lib/lang","ace/config","ace/lib/event_emitter","ace/selection","ace/mode/text","ace/range","ace/document","ace/background_tokenizer","ace/search_highlight","ace/edit_session/folding","ace/edit_session/bracket_match"],function(e,t,n){var r=e("./lib/oop"),i=e("./lib/lang"),s=e("./config"),o=e("./lib/event_emitter").EventEmitter,u=e("./selection").Selection,a=e("./mode/text").Mode,f=e("./range").Range,l=e("./document").Document,c=e("./background_tokenizer").BackgroundTokenizer,h=e("./search_highlight").SearchHighlight,p=function(e,t){this.$breakpoints=[],this.$decorations=[],this.$frontMarkers={},this.$backMarkers={},this.$markerId=1,this.$undoSelect=!0,this.$foldData=[],this.$foldData.toString=function(){return this.join("\n")},this.on("changeFold",this.onChangeFold.bind(this)),this.$onChange=this.onChange.bind(this);if(typeof e!="object"||!e.getLine)e=new l(e);this.setDocument(e),this.selection=new u(this),s.resetOptions(this),this.setMode(t),s._signal("session",this)};(function(){function g(e){return e<4352?!1:e>=4352&&e<=4447||e>=4515&&e<=4519||e>=4602&&e<=4607||e>=9001&&e<=9002||e>=11904&&e<=11929||e>=11931&&e<=12019||e>=12032&&e<=12245||e>=12272&&e<=12283||e>=12288&&e<=12350||e>=12353&&e<=12438||e>=12441&&e<=12543||e>=12549&&e<=12589||e>=12593&&e<=12686||e>=12688&&e<=12730||e>=12736&&e<=12771||e>=12784&&e<=12830||e>=12832&&e<=12871||e>=12880&&e<=13054||e>=13056&&e<=19903||e>=19968&&e<=42124||e>=42128&&e<=42182||e>=43360&&e<=43388||e>=44032&&e<=55203||e>=55216&&e<=55238||e>=55243&&e<=55291||e>=63744&&e<=64255||e>=65040&&e<=65049||e>=65072&&e<=65106||e>=65108&&e<=65126||e>=65128&&e<=65131||e>=65281&&e<=65376||e>=65504&&e<=65510}r.implement(this,o),this.setDocument=function(e){this.doc&&this.doc.removeListener("change",this.$onChange),this.doc=e,e.on("change",this.$onChange),this.bgTokenizer&&this.bgTokenizer.setDocument(this.getDocument()),this.resetCaches()},this.getDocument=function(){return this.doc},this.$resetRowCache=function(e){if(!e){this.$docRowCache=[],this.$screenRowCache=[];return}var t=this.$docRowCache.length,n=this.$getRowCacheIndex(this.$docRowCache,e)+1;t>n&&(this.$docRowCache.splice(n,t),this.$screenRowCache.splice(n,t))},this.$getRowCacheIndex=function(e,t){var n=0,r=e.length-1;while(n<=r){var i=n+r>>1,s=e[i];if(t>s)n=i+1;else{if(!(t=t)break}return r=n[s],r?(r.index=s,r.start=i-r.value.length,r):null},this.setUndoManager=function(e){this.$undoManager=e,this.$deltas=[],this.$deltasDoc=[],this.$deltasFold=[],this.$informUndoManager&&this.$informUndoManager.cancel();if(e){var t=this;this.$syncInformUndoManager=function(){t.$informUndoManager.cancel(),t.$deltasFold.length&&(t.$deltas.push({group:"fold",deltas:t.$deltasFold}),t.$deltasFold=[]),t.$deltasDoc.length&&(t.$deltas.push({group:"doc",deltas:t.$deltasDoc}),t.$deltasDoc=[]),t.$deltas.length>0&&e.execute({action:"aceupdate",args:[t.$deltas,t],merge:t.mergeUndoDeltas}),t.mergeUndoDeltas=!1,t.$deltas=[]},this.$informUndoManager=i.delayedCall(this.$syncInformUndoManager)}},this.markUndoGroup=function(){this.$syncInformUndoManager&&this.$syncInformUndoManager()},this.$defaultUndoManager={undo:function(){},redo:function(){},reset:function(){}},this.getUndoManager=function(){return this.$undoManager||this.$defaultUndoManager},this.getTabString=function(){return this.getUseSoftTabs()?i.stringRepeat(" ",this.getTabSize()):" "},this.setUseSoftTabs=function(e){this.setOption("useSoftTabs",e)},this.getUseSoftTabs=function(){return this.$useSoftTabs&&!this.$mode.$indentWithTabs},this.setTabSize=function(e){this.setOption("tabSize",e)},this.getTabSize=function(){return this.$tabSize},this.isTabStop=function(e){return this.$useSoftTabs&&e.column%this.$tabSize===0},this.$overwrite=!1,this.setOverwrite=function(e){this.setOption("overwrite",e)},this.getOverwrite=function(){return this.$overwrite},this.toggleOverwrite=function(){this.setOverwrite(!this.$overwrite)},this.addGutterDecoration=function(e,t){this.$decorations[e]||(this.$decorations[e]=""),this.$decorations[e]+=" "+t,this._signal("changeBreakpoint",{})},this.removeGutterDecoration=function(e,t){this.$decorations[e]=(this.$decorations[e]||"").replace(" "+t,""),this._signal("changeBreakpoint",{})},this.getBreakpoints=function(){return this.$breakpoints},this.setBreakpoints=function(e){this.$breakpoints=[];for(var t=0;t0&&(r=!!n.charAt(t-1).match(this.tokenRe)),r||(r=!!n.charAt(t).match(this.tokenRe));if(r)var i=this.tokenRe;else if(/^\s+$/.test(n.slice(t-1,t+1)))var i=/\s/;else var i=this.nonTokenRe;var s=t;if(s>0){do s--;while(s>=0&&n.charAt(s).match(i));s++}var o=t;while(oe&&(e=t.screenWidth)}),this.lineWidgetWidth=e},this.$computeWidth=function(e){if(this.$modified||e){this.$modified=!1;if(this.$useWrapMode)return this.screenWidth=this.$wrapLimit;var t=this.doc.getAllLines(),n=this.$rowLengthCache,r=0,i=0,s=this.$foldData[i],o=s?s.start.row:Infinity,u=t.length;for(var a=0;ao){a=s.end.row+1;if(a>=u)break;s=this.$foldData[i++],o=s?s.start.row:Infinity}n[a]==null&&(n[a]=this.$getStringScreenWidth(t[a])[0]),n[a]>r&&(r=n[a])}this.screenWidth=r}},this.getLine=function(e){return this.doc.getLine(e)},this.getLines=function(e,t){return this.doc.getLines(e,t)},this.getLength=function(){return this.doc.getLength()},this.getTextRange=function(e){return this.doc.getTextRange(e||this.selection.getRange())},this.insert=function(e,t){return this.doc.insert(e,t)},this.remove=function(e){return this.doc.remove(e)},this.undoChanges=function(e,t){if(!e.length)return;this.$fromUndo=!0;var n=null;for(var r=e.length-1;r!=-1;r--){var i=e[r];i.group=="doc"?(this.doc.revertDeltas(i.deltas),n=this.$getUndoSelection(i.deltas,!0,n)):i.deltas.forEach(function(e){this.addFolds(e.folds)},this)}return this.$fromUndo=!1,n&&this.$undoSelect&&!t&&this.selection.setSelectionRange(n),n},this.redoChanges=function(e,t){if(!e.length)return;this.$fromUndo=!0;var n=null;for(var r=0;re.end.column&&(s.start.column+=u),s.end.row==e.end.row&&s.end.column>e.end.column&&(s.end.column+=u)),o&&s.start.row>=e.end.row&&(s.start.row+=o,s.end.row+=o)}s.end=this.insert(s.start,r);if(i.length){var a=e.start,l=s.start,o=l.row-a.row,u=l.column-a.column;this.addFolds(i.map(function(e){return e=e.clone(),e.start.row==a.row&&(e.start.column+=u),e.end.row==a.row&&(e.end.column+=u),e.start.row+=o,e.end.row+=o,e}))}return s},this.indentRows=function(e,t,n){n=n.replace(/\t/g,this.getTabString());for(var r=e;r<=t;r++)this.insert({row:r,column:0},n)},this.outdentRows=function(e){var t=e.collapseRows(),n=new f(0,0,0,0),r=this.getTabSize();for(var i=t.start.row;i<=t.end.row;++i){var s=this.getLine(i);n.start.row=i,n.end.row=i;for(var o=0;o0){var r=this.getRowFoldEnd(t+n);if(r>this.doc.getLength()-1)return 0;var i=r-t}else{e=this.$clipRowToDocument(e),t=this.$clipRowToDocument(t);var i=t-e+1}var s=new f(e,0,t,Number.MAX_VALUE),o=this.getFoldsInRange(s).map(function(e){return e=e.clone(),e.start.row+=i,e.end.row+=i,e}),u=n==0?this.doc.getLines(e,t):this.doc.removeLines(e,t);return this.doc.insertLines(e+i,u),o.length&&this.addFolds(o),i},this.moveLinesUp=function(e,t){return this.$moveLines(e,t,-1)},this.moveLinesDown=function(e,t){return this.$moveLines(e,t,1)},this.duplicateLines=function(e,t){return this.$moveLines(e,t,0)},this.$clipRowToDocument=function(e){return Math.max(0,Math.min(e,this.doc.getLength()-1))},this.$clipColumnToRow=function(e,t){return t<0?0:Math.min(this.doc.getLine(e).length,t)},this.$clipPositionToDocument=function(e,t){t=Math.max(0,t);if(e<0)e=0,t=0;else{var n=this.doc.getLength();e>=n?(e=n-1,t=this.doc.getLine(n-1).length):t=Math.min(this.doc.getLine(e).length,t)}return{row:e,column:t}},this.$clipRangeToDocument=function(e){e.start.row<0?(e.start.row=0,e.start.column=0):e.start.column=this.$clipColumnToRow(e.start.row,e.start.column);var t=this.doc.getLength()-1;return e.end.row>t?(e.end.row=t,e.end.column=this.doc.getLine(t).length):e.end.column=this.$clipColumnToRow(e.end.row,e.end.column),e},this.$wrapLimit=80,this.$useWrapMode=!1,this.$wrapLimitRange={min:null,max:null},this.setUseWrapMode=function(e){if(e!=this.$useWrapMode){this.$useWrapMode=e,this.$modified=!0,this.$resetRowCache(0);if(e){var t=this.getLength();this.$wrapData=Array(t),this.$updateWrapData(0,t-1)}this._signal("changeWrapMode")}},this.getUseWrapMode=function(){return this.$useWrapMode},this.setWrapLimitRange=function(e,t){if(this.$wrapLimitRange.min!==e||this.$wrapLimitRange.max!==t)this.$wrapLimitRange={min:e,max:t},this.$modified=!0,this._signal("changeWrapMode")},this.adjustWrapLimit=function(e,t){var n=this.$wrapLimitRange;n.max<0&&(n={min:t,max:t});var r=this.$constrainWrapLimit(e,n.min,n.max);return r!=this.$wrapLimit&&r>1?(this.$wrapLimit=r,this.$modified=!0,this.$useWrapMode&&(this.$updateWrapData(0,this.getLength()-1),this.$resetRowCache(0),this._signal("changeWrapLimit")),!0):!1},this.$constrainWrapLimit=function(e,t,n){return t&&(e=Math.max(t,e)),n&&(e=Math.min(n,e)),e},this.getWrapLimit=function(){return this.$wrapLimit},this.setWrapLimit=function(e){this.setWrapLimitRange(e,e)},this.getWrapLimitRange=function(){return{min:this.$wrapLimitRange.min,max:this.$wrapLimitRange.max}},this.$updateInternalDataOnChange=function(e){var t=this.$useWrapMode,n,r=e.data.action,i=e.data.range.start.row,s=e.data.range.end.row,o=e.data.range.start,u=e.data.range.end,a=null;r.indexOf("Lines")!=-1?(r=="insertLines"?s=i+e.data.lines.length:s=i,n=e.data.lines?e.data.lines.length:s-i):n=s-i,this.$updating=!0;if(n!=0)if(r.indexOf("remove")!=-1){this[t?"$wrapData":"$rowLengthCache"].splice(i,n);var f=this.$foldData;a=this.getFoldsInRange(e.data.range),this.removeFolds(a);var l=this.getFoldLine(u.row),c=0;if(l){l.addRemoveChars(u.row,u.column,o.column-u.column),l.shiftRow(-n);var h=this.getFoldLine(i);h&&h!==l&&(h.merge(l),l=h),c=f.indexOf(l)+1}for(c;c=u.row&&l.shiftRow(-n)}s=i}else{var p=Array(n);p.unshift(i,0);var d=t?this.$wrapData:this.$rowLengthCache;d.splice.apply(d,p);var f=this.$foldData,l=this.getFoldLine(i),c=0;if(l){var v=l.range.compareInside(o.row,o.column);v==0?(l=l.split(o.row,o.column),l.shiftRow(n),l.addRemoveChars(s,0,u.column-o.column)):v==-1&&(l.addRemoveChars(i,0,u.column-o.column),l.shiftRow(n)),c=f.indexOf(l)+1}for(c;c=i&&l.shiftRow(n)}}else{n=Math.abs(e.data.range.start.column-e.data.range.end.column),r.indexOf("remove")!=-1&&(a=this.getFoldsInRange(e.data.range),this.removeFolds(a),n=-n);var l=this.getFoldLine(i);l&&l.addRemoveChars(i,o.column,n)}return t&&this.$wrapData.length!=this.doc.getLength()&&console.error("doc.getLength() and $wrapData.length have to be the same!"),this.$updating=!1,t?this.$updateWrapData(i,s):this.$updateRowLengthCache(i,s),a},this.$updateRowLengthCache=function(e,t,n){this.$rowLengthCache[e]=null,this.$rowLengthCache[t]=null},this.$updateWrapData=function(e,t){var n=this.doc.getAllLines(),r=this.getTabSize(),i=this.$wrapData,s=this.$wrapLimit,o,a,f=e;t=Math.min(t,n.length-1);while(f<=t)a=this.getFoldLine(f,a),a?(o=[],a.walk(function(e,t,r,i){var s;if(e!=null){s=this.$getDisplayTokens(e,o.length),s[0]=u;for(var a=1;at){var f=i+t;if(e[f-1]>=d&&e[f]>=d){a(f);continue}if(e[f]==u||e[f]==l){for(f;f!=i-1;f--)if(e[f]==u)break;if(f>i){a(f);continue}f=i+t;for(f;f>2)),i-1);while(f>c&&e[f]c&&e[f]c&&e[f]==p)f--}else while(f>c&&e[f]c){a(++f);continue}f=i+t,a(f)}return n},this.$getDisplayTokens=function(e,r){var i=[],s;r=r||0;for(var o=0;o39&&u<48||u>57&&u<64?i.push(p):u>=4352&&g(u)?i.push(t,n):i.push(t)}return i},this.$getStringScreenWidth=function(e,t,n){if(t==0)return[0,0];t==null&&(t=Infinity),n=n||0;var r,i;for(i=0;i=4352&&g(r)?n+=2:n+=1;if(n>t)break}return[n,i]},this.lineWidgets=null,this.getRowLength=function(e){if(this.lineWidgets)var t=this.lineWidgets[e]&&this.lineWidgets[e].rowCount||0;else t=0;return!this.$useWrapMode||!this.$wrapData[e]?1+t:this.$wrapData[e].length+1+t},this.getRowLineCount=function(e){return!this.$useWrapMode||!this.$wrapData[e]?1:this.$wrapData[e].length+1},this.getScreenLastRowColumn=function(e){var t=this.screenToDocumentPosition(e,Number.MAX_VALUE);return this.documentToScreenColumn(t.row,t.column)},this.getDocumentLastRowColumn=function(e,t){var n=this.documentToScreenRow(e,t);return this.getScreenLastRowColumn(n)},this.getDocumentLastRowColumnPosition=function(e,t){var n=this.documentToScreenRow(e,t);return this.screenToDocumentPosition(n,Number.MAX_VALUE/10)},this.getRowSplitData=function(e){return this.$useWrapMode?this.$wrapData[e]:undefined},this.getScreenTabSize=function(e){return this.$tabSize-e%this.$tabSize},this.screenToDocumentRow=function(e,t){return this.screenToDocumentPosition(e,t).row},this.screenToDocumentColumn=function(e,t){return this.screenToDocumentPosition(e,t).column},this.screenToDocumentPosition=function(e,t){if(e<0)return{row:0,column:0};var n,r=0,i=0,s,o=0,u=0,a=this.$screenRowCache,f=this.$getRowCacheIndex(a,e),l=a.length;if(l&&f>=0)var o=a[f],r=this.$docRowCache[f],c=e>a[l-1];else var c=!l;var h=this.getLength()-1,p=this.getNextFoldLine(r),d=p?p.start.row:Infinity;while(o<=e){u=this.getRowLength(r);if(o+u>e||r>=h)break;o+=u,r++,r>d&&(r=p.end.row+1,p=this.getNextFoldLine(r,p),d=p?p.start.row:Infinity),c&&(this.$docRowCache.push(r),this.$screenRowCache.push(o))}if(p&&p.start.row<=r)n=this.getFoldDisplayLine(p),r=p.start.row;else{if(o+u<=e||r>h)return{row:h,column:this.getLine(h).length};n=this.getLine(r),p=null}if(this.$useWrapMode){var v=this.$wrapData[r];if(v){var m=Math.floor(e-o);s=v[m],m>0&&v.length&&(i=v[m-1]||v[v.length-1],n=n.substring(i))}}return i+=this.$getStringScreenWidth(n,t)[1],this.$useWrapMode&&i>=s&&(i=s-1),p?p.idxToPosition(i):{row:r,column:i}},this.documentToScreenPosition=function(e,t){if(typeof t=="undefined")var n=this.$clipPositionToDocument(e.row,e.column);else n=this.$clipPositionToDocument(e,t);e=n.row,t=n.column;var r=0,i=null,s=null;s=this.getFoldAt(e,t,1),s&&(e=s.start.row,t=s.start.column);var o,u=0,a=this.$docRowCache,f=this.$getRowCacheIndex(a,e),l=a.length;if(l&&f>=0)var u=a[f],r=this.$screenRowCache[f],c=e>a[l-1];else var c=!l;var h=this.getNextFoldLine(u),p=h?h.start.row:Infinity;while(u=p){o=h.end.row+1;if(o>e)break;h=this.getNextFoldLine(o,h),p=h?h.start.row:Infinity}else o=u+1;r+=this.getRowLength(u),u=o,c&&(this.$docRowCache.push(u),this.$screenRowCache.push(r))}var d="";h&&u>=p?(d=this.getFoldDisplayLine(h,e,t),i=h.start.row):(d=this.getLine(e).substring(0,t),i=e);if(this.$useWrapMode){var v=this.$wrapData[i];if(v){var m=0;while(d.length>=v[m])r++,m++;d=d.substring(v[m-1]||0,d.length)}}return{row:r,column:this.$getStringScreenWidth(d)[0]}},this.documentToScreenColumn=function(e,t){return this.documentToScreenPosition(e,t).column},this.documentToScreenRow=function(e,t){return this.documentToScreenPosition(e,t).row},this.getScreenLength=function(){var e=0,t=null;if(!this.$useWrapMode){e=this.getLength();var n=this.$foldData;for(var r=0;ro&&(s=t.end.row+1,t=this.$foldData[r++],o=t?t.start.row:Infinity)}}return this.lineWidgets&&(e+=this.$getWidgetScreenLength()),e},this.$setFontMetrics=function(e){}}).call(p.prototype),e("./edit_session/folding").Folding.call(p.prototype),e("./edit_session/bracket_match").BracketMatch.call(p.prototype),s.defineOptions(p.prototype,"session",{wrap:{set:function(e){!e||e=="off"?e=!1:e=="free"?e=!0:e=="printMargin"?e=-1:typeof e=="string"&&(e=parseInt(e,10)||!1);if(this.$wrap==e)return;if(!e)this.setUseWrapMode(!1);else{var t=typeof e=="number"?e:null;this.setWrapLimitRange(t,t),this.setUseWrapMode(!0)}this.$wrap=e},get:function(){return this.getUseWrapMode()?this.$wrap==-1?"printMargin":this.getWrapLimitRange().min?this.$wrap:"free":"off"},handlesSet:!0},wrapMethod:{set:function(e){e=e=="auto"?this.$mode.type!="text":e!="text",e!=this.$wrapAsCode&&(this.$wrapAsCode=e,this.$useWrapMode&&(this.$modified=!0,this.$resetRowCache(0),this.$updateWrapData(0,this.getLength()-1)))},initialValue:"auto"},firstLineNumber:{set:function(){this._signal("changeBreakpoint")},initialValue:1},useWorker:{set:function(e){this.$useWorker=e,this.$stopWorker(),e&&this.$startWorker()},initialValue:!0},useSoftTabs:{initialValue:!0},tabSize:{set:function(e){if(isNaN(e)||this.$tabSize===e)return;this.$modified=!0,this.$rowLengthCache=[],this.$tabSize=e,this._signal("changeTabSize")},initialValue:4,handlesSet:!0},overwrite:{set:function(e){this._signal("changeOverwrite")},initialValue:!1},newLineMode:{set:function(e){this.doc.setNewLineMode(e)},get:function(){return this.doc.getNewLineMode()},handlesSet:!0},mode:{set:function(e){this.setMode(e)},get:function(){return this.$modeId}}}),t.EditSession=p}),ace.define("ace/commands/command_manager",["require","exports","module","ace/lib/oop","ace/keyboard/hash_handler","ace/lib/event_emitter"],function(e,t,n){var r=e("../lib/oop"),i=e("../keyboard/hash_handler").HashHandler,s=e("../lib/event_emitter").EventEmitter,o=function(e,t){i.call(this,t,e),this.byName=this.commands,this.setDefaultHandler("exec",function(e){return e.command.exec(e.editor,e.args||{})})};r.inherits(o,i),function(){r.implement(this,s),this.exec=function(e,t,n){typeof e=="string"&&(e=this.commands[e]);if(!e)return!1;if(t&&t.$readOnly&&!e.readOnly)return!1;var r={editor:t,command:e,args:n},i=this._emit("exec",r);return this._signal("afterExec",r),i===!1?!1:!0},this.toggleRecording=function(e){if(this.$inReplay)return;return e&&e._emit("changeStatus"),this.recording?(this.macro.pop(),this.removeEventListener("exec",this.$addCommandToMacro),this.macro.length||(this.macro=this.oldMacro),this.recording=!1):(this.$addCommandToMacro||(this.$addCommandToMacro=function(e){this.macro.push([e.command,e.args])}.bind(this)),this.oldMacro=this.macro,this.macro=[],this.on("exec",this.$addCommandToMacro),this.recording=!0)},this.replay=function(e){if(this.$inReplay||!this.macro)return;if(this.recording)return this.toggleRecording(e);try{this.$inReplay=!0,this.macro.forEach(function(t){typeof t=="string"?this.exec(t,e):this.exec(t[0],e,t[1])},this)}finally{this.$inReplay=!1}},this.trimMacro=function(e){return e.map(function(e){return typeof e[0]!="string"&&(e[0]=e[0].name),e[1]||(e=e[0]),e})}}.call(o.prototype),t.CommandManager=o}),ace.define("ace/keyboard/keybinding",["require","exports","module","ace/lib/keys","ace/lib/event"],function(e,t,n){var r=e("../lib/keys"),i=e("../lib/event"),s=function(e){this.$editor=e,this.$data={editor:e},this.$handlers=[],this.setDefaultHandler(e.commands)};(function(){this.setDefaultHandler=function(e){this.removeKeyboardHandler(this.$defaultHandler),this.$defaultHandler=e,this.addKeyboardHandler(e,0)},this.setKeyboardHandler=function(e){var t=this.$handlers;if(t[t.length-1]==e)return;while(t[t.length-1]&&t[t.length-1]!=this.$defaultHandler)this.removeKeyboardHandler(t[t.length-1]);this.addKeyboardHandler(e,1)},this.addKeyboardHandler=function(e,t){if(!e)return;typeof e=="function"&&!e.handleKeyboard&&(e.handleKeyboard=e);var n=this.$handlers.indexOf(e);n!=-1&&this.$handlers.splice(n,1),t==undefined?this.$handlers.push(e):this.$handlers.splice(t,0,e),n==-1&&e.attach&&e.attach(this.$editor)},this.removeKeyboardHandler=function(e){var t=this.$handlers.indexOf(e);return t==-1?!1:(this.$handlers.splice(t,1),e.detach&&e.detach(this.$editor),!0)},this.getKeyboardHandler=function(){return this.$handlers[this.$handlers.length-1]},this.$callKeyboardHandlers=function(e,t,n,r){var s,o=!1,u=this.$editor.commands;for(var a=this.$handlers.length;a--;){s=this.$handlers[a].handleKeyboard(this.$data,e,t,n,r);if(!s||!s.command)continue;s.command=="null"?o=!0:o=u.exec(s.command,this.$editor,s.args,r),o&&r&&e!=-1&&s.passEvent!=1&&s.command.passEvent!=1&&i.stopEvent(r);if(o)break}return o},this.onCommandKey=function(e,t,n){var i=r.keyCodeToString(n);this.$callKeyboardHandlers(t,i,n,e)},this.onTextInput=function(e){var t=this.$callKeyboardHandlers(-1,e);t||this.$editor.commands.exec("insertstring",this.$editor,e)}}).call(s.prototype),t.KeyBinding=s}),ace.define("ace/keyboard/hash_handler",["require","exports","module","ace/lib/keys","ace/lib/useragent"],function(e,t,n){function s(e,t){this.platform=t||(i.isMac?"mac":"win"),this.commands={},this.commandKeyBinding={};if(this.__defineGetter__&&this.__defineSetter__&&typeof console!="undefined"&&console.error){var n=!1,r=function(){n||(n=!0,console.error("commmandKeyBinding has too many m's. use commandKeyBinding"))};this.__defineGetter__("commmandKeyBinding",function(){return r(),this.commandKeyBinding}),this.__defineSetter__("commmandKeyBinding",function(e){return r(),this.commandKeyBinding=e})}else this.commmandKeyBinding=this.commandKeyBinding;this.addCommands(e)}var r=e("../lib/keys"),i=e("../lib/useragent");(function(){this.addCommand=function(e){this.commands[e.name]&&this.removeCommand(e),this.commands[e.name]=e,e.bindKey&&this._buildKeyHash(e)},this.removeCommand=function(e){var t=typeof e=="string"?e:e.name;e=this.commands[t],delete this.commands[t];var n=this.commandKeyBinding;for(var r in n)for(var i in n[r])n[r][i]==e&&delete n[r][i]},this.bindKey=function(e,t){if(!e)return;if(typeof t=="function"){this.addCommand({exec:t,bindKey:e,name:t.name||e});return}var n=this.commandKeyBinding;e.split("|").forEach(function(e){var r=this.parseKeys(e,t),i=r.hashId;(n[i]||(n[i]={}))[r.key]=t},this)},this.addCommands=function(e){e&&Object.keys(e).forEach(function(t){var n=e[t];if(!n)return;if(typeof n=="string")return this.bindKey(n,t);typeof n=="function"&&(n={exec:n});if(typeof n!="object")return;n.name||(n.name=t),this.addCommand(n)},this)},this.removeCommands=function(e){Object.keys(e).forEach(function(t){this.removeCommand(e[t])},this)},this.bindKeys=function(e){Object.keys(e).forEach(function(t){this.bindKey(t,e[t])},this)},this._buildKeyHash=function(e){var t=e.bindKey;if(!t)return;var n=typeof t=="string"?t:t[this.platform];this.bindKey(n,e)},this.parseKeys=function(e){e.indexOf(" ")!=-1&&(e=e.split(/\s+/).pop());var t=e.toLowerCase().split(/[\-\+]([\-\+])?/).filter(function(e){return e}),n=t.pop(),i=r[n];if(r.FUNCTION_KEYS[i])n=r.FUNCTION_KEYS[i].toLowerCase();else{if(!t.length)return{key:n,hashId:-1};if(t.length==1&&t[0]=="shift")return{key:n.toUpperCase(),hashId:-1}}var s=0;for(var o=t.length;o--;){var u=r.KEY_MODS[t[o]];if(u==null)return typeof console!="undefined"&&console.error("invalid modifier "+t[o]+" in "+e),!1;s|=u}return{key:n,hashId:s}},this.findKeyCommand=function(t,n){var r=this.commandKeyBinding;return r[t]&&r[t][n]},this.handleKeyboard=function(e,t,n,r){return{command:this.findKeyCommand(t,n)}}}).call(s.prototype),t.HashHandler=s}),ace.define("ace/mouse/fold_handler",["require","exports","module"],function(e,t,n){function r(e){e.on("click",function(t){var n=t.getDocumentPosition(),r=e.session,i=r.getFoldAt(n.row,n.column,1);i&&(t.getAccelKey()?r.removeFold(i):r.expandFold(i),t.stop())}),e.on("gutterclick",function(t){var n=e.renderer.$gutterLayer.getRegion(t);if(n=="foldWidgets"){var r=t.getDocumentPosition().row,i=e.session;i.foldWidgets&&i.foldWidgets[r]&&e.session.onFoldWidgetClick(r,t),e.isFocused()||e.focus(),t.stop()}}),e.on("gutterdblclick",function(t){var n=e.renderer.$gutterLayer.getRegion(t);if(n=="foldWidgets"){var r=t.getDocumentPosition().row,i=e.session,s=i.getParentFoldRangeData(r,!0),o=s.range||s.firstRange;if(o){r=o.start.row;var u=i.getFoldAt(r,i.getLine(r).length,1);u?i.removeFold(u):(i.addFold("...",o),e.renderer.scrollCursorIntoView({row:o.start.row,column:0}))}t.stop()}})}t.FoldHandler=r}),ace.define("ace/commands/default_commands",["require","exports","module","ace/lib/lang","ace/config","ace/range"],function(e,t,n){function o(e,t){return{win:e,mac:t}}var r=e("../lib/lang"),i=e("../config"),s=e("../range").Range;t.commands=[{name:"showSettingsMenu",bindKey:o("Ctrl-,","Command-,"),exec:function(e){i.loadModule("ace/ext/settings_menu",function(t){t.init(e),e.showSettingsMenu()})},readOnly:!0},{name:"goToNextError",bindKey:o("Alt-E","Ctrl-E"),exec:function(e){i.loadModule("ace/ext/error_marker",function(t){t.showErrorMarker(e,1)})},scrollIntoView:"animate",readOnly:!0},{name:"goToPreviousError",bindKey:o("Alt-Shift-E","Ctrl-Shift-E"),exec:function(e){i.loadModule("ace/ext/error_marker",function(t){t.showErrorMarker(e,-1)})},scrollIntoView:"animate",readOnly:!0},{name:"selectall",bindKey:o("Ctrl-A","Command-A"),exec:function(e){e.selectAll()},readOnly:!0},{name:"centerselection",bindKey:o(null,"Ctrl-L"),exec:function(e){e.centerSelection()},readOnly:!0},{name:"gotoline",bindKey:o("Ctrl-L","Command-L"),exec:function(e){var t=parseInt(prompt("Enter line number:"),10);isNaN(t)||e.gotoLine(t)},readOnly:!0},{name:"fold",bindKey:o("Alt-L|Ctrl-F1","Command-Alt-L|Command-F1"),exec:function(e){e.session.toggleFold(!1)},scrollIntoView:"center",readOnly:!0},{name:"unfold",bindKey:o("Alt-Shift-L|Ctrl-Shift-F1","Command-Alt-Shift-L|Command-Shift-F1"),exec:function(e){e.session.toggleFold(!0)},scrollIntoView:"center",readOnly:!0},{name:"toggleFoldWidget",bindKey:o("F2","F2"),exec:function(e){e.session.toggleFoldWidget()},scrollIntoView:"center",readOnly:!0},{name:"toggleParentFoldWidget",bindKey:o("Alt-F2","Alt-F2"),exec:function(e){e.session.toggleFoldWidget(!0)},scrollIntoView:"center",readOnly:!0},{name:"foldall",bindKey:o("Ctrl-Alt-0","Ctrl-Command-Option-0"),exec:function(e){e.session.foldAll()},scrollIntoView:"center",readOnly:!0},{name:"foldOther",bindKey:o("Alt-0","Command-Option-0"),exec:function(e){e.session.foldAll(),e.session.unfold(e.selection.getAllRanges())},scrollIntoView:"center",readOnly:!0},{name:"unfoldall",bindKey:o("Alt-Shift-0","Command-Option-Shift-0"),exec:function(e){e.session.unfold()},scrollIntoView:"center",readOnly:!0},{name:"findnext",bindKey:o("Ctrl-K","Command-G"),exec:function(e){e.findNext()},multiSelectAction:"forEach",scrollIntoView:"center",readOnly:!0},{name:"findprevious",bindKey:o("Ctrl-Shift-K","Command-Shift-G"),exec:function(e){e.findPrevious()},multiSelectAction:"forEach",scrollIntoView:"center",readOnly:!0},{name:"selectOrFindNext",bindKey:o("Alt-K","Ctrl-G"),exec:function(e){e.selection.isEmpty()?e.selection.selectWord():e.findNext()},readOnly:!0},{name:"selectOrFindPrevious",bindKey:o("Alt-Shift-K","Ctrl-Shift-G"),exec:function(e){e.selection.isEmpty()?e.selection.selectWord():e.findPrevious()},readOnly:!0},{name:"find",bindKey:o("Ctrl-F","Command-F"),exec:function(e){i.loadModule("ace/ext/searchbox",function(t){t.Search(e)})},readOnly:!0},{name:"overwrite",bindKey:"Insert",exec:function(e){e.toggleOverwrite()},readOnly:!0},{name:"selecttostart",bindKey:o("Ctrl-Shift-Home","Command-Shift-Up"),exec:function(e){e.getSelection().selectFileStart()},multiSelectAction:"forEach",readOnly:!0,scrollIntoView:"animate",aceCommandGroup:"fileJump"},{name:"gotostart",bindKey:o("Ctrl-Home","Command-Home|Command-Up"),exec:function(e){e.navigateFileStart()},multiSelectAction:"forEach",readOnly:!0,scrollIntoView:"animate",aceCommandGroup:"fileJump"},{name:"selectup",bindKey:o("Shift-Up","Shift-Up"),exec:function(e){e.getSelection().selectUp()},multiSelectAction:"forEach",readOnly:!0},{name:"golineup",bindKey:o("Up","Up|Ctrl-P"),exec:function(e,t){e.navigateUp(t.times)},multiSelectAction:"forEach",readOnly:!0},{name:"selecttoend",bindKey:o("Ctrl-Shift-End","Command-Shift-Down"),exec:function(e){e.getSelection().selectFileEnd()},multiSelectAction:"forEach",readOnly:!0,scrollIntoView:"animate",aceCommandGroup:"fileJump"},{name:"gotoend",bindKey:o("Ctrl-End","Command-End|Command-Down"),exec:function(e){e.navigateFileEnd()},multiSelectAction:"forEach",readOnly:!0,scrollIntoView:"animate",aceCommandGroup:"fileJump"},{name:"selectdown",bindKey:o("Shift-Down","Shift-Down"),exec:function(e){e.getSelection().selectDown()},multiSelectAction:"forEach",scrollIntoView:"cursor",readOnly:!0},{name:"golinedown",bindKey:o("Down","Down|Ctrl-N"),exec:function(e,t){e.navigateDown(t.times)},multiSelectAction:"forEach",scrollIntoView:"cursor",readOnly:!0},{name:"selectwordleft",bindKey:o("Ctrl-Shift-Left","Option-Shift-Left"),exec:function(e){e.getSelection().selectWordLeft()},multiSelectAction:"forEach",scrollIntoView:"cursor",readOnly:!0},{name:"gotowordleft",bindKey:o("Ctrl-Left","Option-Left"),exec:function(e){e.navigateWordLeft()},multiSelectAction:"forEach",scrollIntoView:"cursor",readOnly:!0},{name:"selecttolinestart",bindKey:o("Alt-Shift-Left","Command-Shift-Left"),exec:function(e){e.getSelection().selectLineStart()},multiSelectAction:"forEach",scrollIntoView:"cursor",readOnly:!0},{name:"gotolinestart",bindKey:o("Alt-Left|Home","Command-Left|Home|Ctrl-A"),exec:function(e){e.navigateLineStart()},multiSelectAction:"forEach",scrollIntoView:"cursor",readOnly:!0},{name:"selectleft",bindKey:o("Shift-Left","Shift-Left"),exec:function(e){e.getSelection().selectLeft()},multiSelectAction:"forEach",scrollIntoView:"cursor",readOnly:!0},{name:"gotoleft",bindKey:o("Left","Left|Ctrl-B"),exec:function(e,t){e.navigateLeft(t.times)},multiSelectAction:"forEach",scrollIntoView:"cursor",readOnly:!0},{name:"selectwordright",bindKey:o("Ctrl-Shift-Right","Option-Shift-Right"),exec:function(e){e.getSelection().selectWordRight()},multiSelectAction:"forEach",scrollIntoView:"cursor",readOnly:!0},{name:"gotowordright",bindKey:o("Ctrl-Right","Option-Right"),exec:function(e){e.navigateWordRight()},multiSelectAction:"forEach",scrollIntoView:"cursor",readOnly:!0},{name:"selecttolineend",bindKey:o("Alt-Shift-Right","Command-Shift-Right"),exec:function(e){e.getSelection().selectLineEnd()},multiSelectAction:"forEach",scrollIntoView:"cursor",readOnly:!0},{name:"gotolineend",bindKey:o("Alt-Right|End","Command-Right|End|Ctrl-E"),exec:function(e){e.navigateLineEnd()},multiSelectAction:"forEach",scrollIntoView:"cursor",readOnly:!0},{name:"selectright",bindKey:o("Shift-Right","Shift-Right"),exec:function(e){e.getSelection().selectRight()},multiSelectAction:"forEach",scrollIntoView:"cursor",readOnly:!0},{name:"gotoright",bindKey:o("Right","Right|Ctrl-F"),exec:function(e,t){e.navigateRight(t.times)},multiSelectAction:"forEach",scrollIntoView:"cursor",readOnly:!0},{name:"selectpagedown",bindKey:"Shift-PageDown",exec:function(e){e.selectPageDown()},readOnly:!0},{name:"pagedown",bindKey:o(null,"Option-PageDown"),exec:function(e){e.scrollPageDown()},readOnly:!0},{name:"gotopagedown",bindKey:o("PageDown","PageDown|Ctrl-V"),exec:function(e){e.gotoPageDown()},readOnly:!0},{name:"selectpageup",bindKey:"Shift-PageUp",exec:function(e){e.selectPageUp()},readOnly:!0},{name:"pageup",bindKey:o(null,"Option-PageUp"),exec:function(e){e.scrollPageUp()},readOnly:!0},{name:"gotopageup",bindKey:"PageUp",exec:function(e){e.gotoPageUp()},readOnly:!0},{name:"scrollup",bindKey:o("Ctrl-Up",null),exec:function(e){e.renderer.scrollBy(0,-2*e.renderer.layerConfig.lineHeight)},readOnly:!0},{name:"scrolldown",bindKey:o("Ctrl-Down",null),exec:function(e){e.renderer.scrollBy(0,2*e.renderer.layerConfig.lineHeight)},readOnly:!0},{name:"selectlinestart",bindKey:"Shift-Home",exec:function(e){e.getSelection().selectLineStart()},multiSelectAction:"forEach",scrollIntoView:"cursor",readOnly:!0},{name:"selectlineend",bindKey:"Shift-End",exec:function(e){e.getSelection().selectLineEnd()},multiSelectAction:"forEach",scrollIntoView:"cursor",readOnly:!0},{name:"togglerecording",bindKey:o("Ctrl-Alt-E","Command-Option-E"),exec:function(e){e.commands.toggleRecording(e)},readOnly:!0},{name:"replaymacro",bindKey:o("Ctrl-Shift-E","Command-Shift-E"),exec:function(e){e.commands.replay(e)},readOnly:!0},{name:"jumptomatching",bindKey:o("Ctrl-P","Ctrl-Shift-P"),exec:function(e){e.jumpToMatching()},multiSelectAction:"forEach",readOnly:!0},{name:"selecttomatching",bindKey:o("Ctrl-Shift-P",null),exec:function(e){e.jumpToMatching(!0)},multiSelectAction:"forEach",readOnly:!0},{name:"cut",exec:function(e){var t=e.getSelectionRange();e._emit("cut",t),e.selection.isEmpty()||(e.session.remove(t),e.clearSelection())},scrollIntoView:"cursor",multiSelectAction:"forEach"},{name:"removeline",bindKey:o("Ctrl-D","Command-D"),exec:function(e){e.removeLines()},scrollIntoView:"cursor",multiSelectAction:"forEachLine"},{name:"duplicateSelection",bindKey:o("Ctrl-Shift-D","Command-Shift-D"),exec:function(e){e.duplicateSelection()},scrollIntoView:"cursor",multiSelectAction:"forEach"},{name:"sortlines",bindKey:o("Ctrl-Alt-S","Command-Alt-S"),exec:function(e){e.sortLines()},scrollIntoView:"selection",multiSelectAction:"forEachLine"},{name:"togglecomment",bindKey:o("Ctrl-/","Command-/"),exec:function(e){e.toggleCommentLines()},multiSelectAction:"forEachLine",scrollIntoView:"selectionPart"},{name:"toggleBlockComment",bindKey:o("Ctrl-Shift-/","Command-Shift-/"),exec:function(e){e.toggleBlockComment()},multiSelectAction:"forEach",scrollIntoView:"selectionPart"},{name:"modifyNumberUp",bindKey:o("Ctrl-Shift-Up","Alt-Shift-Up"),exec:function(e){e.modifyNumber(1)},multiSelectAction:"forEach"},{name:"modifyNumberDown",bindKey:o("Ctrl-Shift-Down","Alt-Shift-Down"),exec:function(e){e.modifyNumber(-1)},multiSelectAction:"forEach"},{name:"replace",bindKey:o("Ctrl-H","Command-Option-F"),exec:function(e){i.loadModule("ace/ext/searchbox",function(t){t.Search(e,!0)})}},{name:"undo",bindKey:o("Ctrl-Z","Command-Z"),exec:function(e){e.undo()}},{name:"redo",bindKey:o("Ctrl-Shift-Z|Ctrl-Y","Command-Shift-Z|Command-Y"),exec:function(e){e.redo()}},{name:"copylinesup",bindKey:o("Alt-Shift-Up","Command-Option-Up"),exec:function(e){e.copyLinesUp()},scrollIntoView:"cursor"},{name:"movelinesup",bindKey:o("Alt-Up","Option-Up"),exec:function(e){e.moveLinesUp()},scrollIntoView:"cursor"},{name:"copylinesdown",bindKey:o("Alt-Shift-Down","Command-Option-Down"),exec:function(e){e.copyLinesDown()},scrollIntoView:"cursor"},{name:"movelinesdown",bindKey:o("Alt-Down","Option-Down"),exec:function(e){e.moveLinesDown()},scrollIntoView:"cursor"},{name:"del",bindKey:o("Delete","Delete|Ctrl-D|Shift-Delete"),exec:function(e){e.remove("right")},multiSelectAction:"forEach",scrollIntoView:"cursor"},{name:"backspace",bindKey:o("Shift-Backspace|Backspace","Ctrl-Backspace|Shift-Backspace|Backspace|Ctrl-H"),exec:function(e){e.remove("left")},multiSelectAction:"forEach",scrollIntoView:"cursor"},{name:"cut_or_delete",bindKey:o("Shift-Delete",null),exec:function(e){if(!e.selection.isEmpty())return!1;e.remove("left")},multiSelectAction:"forEach",scrollIntoView:"cursor"},{name:"removetolinestart",bindKey:o("Alt-Backspace","Command-Backspace"),exec:function(e){e.removeToLineStart()},multiSelectAction:"forEach",scrollIntoView:"cursor"},{name:"removetolineend",bindKey:o("Alt-Delete","Ctrl-K"),exec:function(e){e.removeToLineEnd()},multiSelectAction:"forEach",scrollIntoView:"cursor"},{name:"removewordleft",bindKey:o("Ctrl-Backspace","Alt-Backspace|Ctrl-Alt-Backspace"),exec:function(e){e.removeWordLeft()},multiSelectAction:"forEach",scrollIntoView:"cursor"},{name:"removewordright",bindKey:o("Ctrl-Delete","Alt-Delete"),exec:function(e){e.removeWordRight()},multiSelectAction:"forEach",scrollIntoView:"cursor"},{name:"outdent",bindKey:o("Shift-Tab","Shift-Tab"),exec:function(e){e.blockOutdent()},multiSelectAction:"forEach",scrollIntoView:"selectionPart"},{name:"indent",bindKey:o("Tab","Tab"),exec:function(e){e.indent()},multiSelectAction:"forEach",scrollIntoView:"selectionPart"},{name:"blockoutdent",bindKey:o("Ctrl-[","Ctrl-["),exec:function(e){e.blockOutdent()},multiSelectAction:"forEachLine",scrollIntoView:"selectionPart"},{name:"blockindent",bindKey:o("Ctrl-]","Ctrl-]"),exec:function(e){e.blockIndent()},multiSelectAction:"forEachLine",scrollIntoView:"selectionPart"},{name:"insertstring",exec:function(e,t){e.insert(t)},multiSelectAction:"forEach",scrollIntoView:"cursor"},{name:"inserttext",exec:function(e,t){e.insert(r.stringRepeat(t.text||"",t.times||1))},multiSelectAction:"forEach",scrollIntoView:"cursor"},{name:"splitline",bindKey:o(null,"Ctrl-O"),exec:function(e){e.splitLine()},multiSelectAction:"forEach",scrollIntoView:"cursor"},{name:"transposeletters",bindKey:o("Ctrl-T","Ctrl-T"),exec:function(e){e.transposeLetters()},multiSelectAction:function(e){e.transposeSelections(1)},scrollIntoView:"cursor"},{name:"touppercase",bindKey:o("Ctrl-U","Ctrl-U"),exec:function(e){e.toUpperCase()},multiSelectAction:"forEach",scrollIntoView:"cursor"},{name:"tolowercase",bindKey:o("Ctrl-Shift-U","Ctrl-Shift-U"),exec:function(e){e.toLowerCase()},multiSelectAction:"forEach",scrollIntoView:"cursor"},{name:"expandtoline",bindKey:o("Ctrl-Shift-L","Command-Shift-L"),exec:function(e){var t=e.selection.getRange();t.start.column=t.end.column=0,t.end.row++,e.selection.setRange(t,!1)},multiSelectAction:"forEach",scrollIntoView:"cursor",readOnly:!0},{name:"joinlines",bindKey:o(null,null),exec:function(e){var t=e.selection.isBackwards(),n=t?e.selection.getSelectionLead():e.selection.getSelectionAnchor(),i=t?e.selection.getSelectionAnchor():e.selection.getSelectionLead(),o=e.session.doc.getLine(n.row).length,u=e.session.doc.getTextRange(e.selection.getRange()),a=u.replace(/\n\s*/," ").length,f=e.session.doc.getLine(n.row);for(var l=n.row+1;l<=i.row+1;l++){var c=r.stringTrimLeft(r.stringTrimRight(e.session.doc.getLine(l)));c.length!==0&&(c=" "+c),f+=c}i.row+10?(e.selection.moveCursorTo(n.row,n.column),e.selection.selectTo(n.row,n.column+a)):(o=e.session.doc.getLine(n.row).length>o?o+1:o,e.selection.moveCursorTo(n.row,o))},multiSelectAction:"forEach",readOnly:!0},{name:"invertSelection",bindKey:o(null,null),exec:function(e){var t=e.session.doc.getLength()-1,n=e.session.doc.getLine(t).length,r=e.selection.rangeList.ranges,i=[];r.length<1&&(r=[e.selection.getRange()]);for(var o=0;o0},this.hasRedo=function(){return this.$redoStack.length>0},this.markClean=function(){this.dirtyCounter=0},this.isClean=function(){return this.dirtyCounter===0}}).call(r.prototype),t.UndoManager=r}),ace.define("ace/lib/net",["require","exports","module","ace/lib/dom"],function(e,t,n){var r=e("./dom");t.get=function(e,t){var n=new XMLHttpRequest;n.open("GET",e,!0),n.onreadystatechange=function(){n.readyState===4&&t(n.responseText)},n.send(null)},t.loadScript=function(e,t){var n=r.getDocumentHead(),i=document.createElement("script");i.src=e,n.appendChild(i),i.onload=i.onreadystatechange=function(e,n){if(n||!i.readyState||i.readyState=="loaded"||i.readyState=="complete")i=i.onload=i.onreadystatechange=null,n||t()}},t.qualifyURL=function(e){var t=document.createElement("a");return t.href=e,t.href}}),ace.define("ace/virtual_renderer",["require","exports","module","ace/lib/oop","ace/lib/dom","ace/config","ace/lib/useragent","ace/layer/gutter","ace/layer/marker","ace/layer/text","ace/layer/cursor","ace/scrollbar","ace/renderloop","ace/layer/font_metrics","ace/lib/event_emitter"],function(e,t,n){var r=e("./lib/oop"),i=e("./lib/dom"),s=e("./config"),o=e("./lib/useragent"),u=e("./layer/gutter").Gutter,a=e("./layer/marker").Marker,f=e("./layer/text").Text,l=e("./layer/cursor").Cursor,c=e("./scrollbar").HScrollBar,h=e("./scrollbar").VScrollBar,p=e("./renderloop").RenderLoop,d=e("./layer/font_metrics").FontMetrics,v=e("./lib/event_emitter").EventEmitter,m='.ace_editor {position: relative;overflow: hidden;font-family: \'Monaco\', \'Menlo\', \'Ubuntu Mono\', \'Consolas\', \'source-code-pro\', monospace;font-size: 12px;line-height: normal;direction: ltr;}.ace_scroller {position: absolute;overflow: hidden;top: 0;bottom: 0;background-color: inherit;-ms-user-select: none;-moz-user-select: none;-webkit-user-select: none;user-select: none;}.ace_content {position: absolute;-moz-box-sizing: border-box;-webkit-box-sizing: border-box;box-sizing: border-box;cursor: text;min-width: 100%;}.ace_dragging, .ace_dragging * {cursor: move !important;}.ace_dragging .ace_scroller:before{position: absolute;top: 0;left: 0;right: 0;bottom: 0;content: \'\';background: rgba(250, 250, 250, 0.01);z-index: 1000;}.ace_dragging.ace_dark .ace_scroller:before{background: rgba(0, 0, 0, 0.01);}.ace_selecting, .ace_selecting * {cursor: text !important;}.ace_gutter {position: absolute;overflow : hidden;width: auto;top: 0;bottom: 0;left: 0;cursor: default;z-index: 4;-ms-user-select: none;-moz-user-select: none;-webkit-user-select: none;user-select: none;}.ace_gutter-active-line {position: absolute;left: 0;right: 0;}.ace_scroller.ace_scroll-left {box-shadow: 17px 0 16px -16px rgba(0, 0, 0, 0.4) inset;}.ace_gutter-cell {padding-left: 19px;padding-right: 6px;background-repeat: no-repeat;}.ace_gutter-cell.ace_error {background-image: url("data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAMAAAAoLQ9TAAABOFBMVEX/////////QRswFAb/Ui4wFAYwFAYwFAaWGAfDRymzOSH/PxswFAb/SiUwFAYwFAbUPRvjQiDllog5HhHdRybsTi3/Tyv9Tir+Syj/UC3////XurebMBIwFAb/RSHbPx/gUzfdwL3kzMivKBAwFAbbvbnhPx66NhowFAYwFAaZJg8wFAaxKBDZurf/RB6mMxb/SCMwFAYwFAbxQB3+RB4wFAb/Qhy4Oh+4QifbNRcwFAYwFAYwFAb/QRzdNhgwFAYwFAbav7v/Uy7oaE68MBK5LxLewr/r2NXewLswFAaxJw4wFAbkPRy2PyYwFAaxKhLm1tMwFAazPiQwFAaUGAb/QBrfOx3bvrv/VC/maE4wFAbRPBq6MRO8Qynew8Dp2tjfwb0wFAbx6eju5+by6uns4uH9/f36+vr/GkHjAAAAYnRSTlMAGt+64rnWu/bo8eAA4InH3+DwoN7j4eLi4xP99Nfg4+b+/u9B/eDs1MD1mO7+4PHg2MXa347g7vDizMLN4eG+Pv7i5evs/v79yu7S3/DV7/498Yv24eH+4ufQ3Ozu/v7+y13sRqwAAADLSURBVHjaZc/XDsFgGIBhtDrshlitmk2IrbHFqL2pvXf/+78DPokj7+Fz9qpU/9UXJIlhmPaTaQ6QPaz0mm+5gwkgovcV6GZzd5JtCQwgsxoHOvJO15kleRLAnMgHFIESUEPmawB9ngmelTtipwwfASilxOLyiV5UVUyVAfbG0cCPHig+GBkzAENHS0AstVF6bacZIOzgLmxsHbt2OecNgJC83JERmePUYq8ARGkJx6XtFsdddBQgZE2nPR6CICZhawjA4Fb/chv+399kfR+MMMDGOQAAAABJRU5ErkJggg==");background-repeat: no-repeat;background-position: 2px center;}.ace_gutter-cell.ace_warning {background-image: url("data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAMAAAAoLQ9TAAAAmVBMVEX///8AAAD///8AAAAAAABPSzb/5sAAAAB/blH/73z/ulkAAAAAAAD85pkAAAAAAAACAgP/vGz/rkDerGbGrV7/pkQICAf////e0IsAAAD/oED/qTvhrnUAAAD/yHD/njcAAADuv2r/nz//oTj/p064oGf/zHAAAAA9Nir/tFIAAAD/tlTiuWf/tkIAAACynXEAAAAAAAAtIRW7zBpBAAAAM3RSTlMAABR1m7RXO8Ln31Z36zT+neXe5OzooRDfn+TZ4p3h2hTf4t3k3ucyrN1K5+Xaks52Sfs9CXgrAAAAjklEQVR42o3PbQ+CIBQFYEwboPhSYgoYunIqqLn6/z8uYdH8Vmdnu9vz4WwXgN/xTPRD2+sgOcZjsge/whXZgUaYYvT8QnuJaUrjrHUQreGczuEafQCO/SJTufTbroWsPgsllVhq3wJEk2jUSzX3CUEDJC84707djRc5MTAQxoLgupWRwW6UB5fS++NV8AbOZgnsC7BpEAAAAABJRU5ErkJggg==");background-position: 2px center;}.ace_gutter-cell.ace_info {background-image: url("data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAAAAAA6mKC9AAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAAAJ0Uk5TAAB2k804AAAAPklEQVQY02NgIB68QuO3tiLznjAwpKTgNyDbMegwisCHZUETUZV0ZqOquBpXj2rtnpSJT1AEnnRmL2OgGgAAIKkRQap2htgAAAAASUVORK5CYII=");background-position: 2px center;}.ace_dark .ace_gutter-cell.ace_info {background-image: url("data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQBAMAAADt3eJSAAAAJFBMVEUAAAChoaGAgIAqKiq+vr6tra1ZWVmUlJSbm5s8PDxubm56enrdgzg3AAAAAXRSTlMAQObYZgAAAClJREFUeNpjYMAPdsMYHegyJZFQBlsUlMFVCWUYKkAZMxZAGdxlDMQBAG+TBP4B6RyJAAAAAElFTkSuQmCC");}.ace_scrollbar {position: absolute;right: 0;bottom: 0;z-index: 6;}.ace_scrollbar-inner {position: absolute;cursor: text;left: 0;top: 0;}.ace_scrollbar-v{overflow-x: hidden;overflow-y: scroll;top: 0;}.ace_scrollbar-h {overflow-x: scroll;overflow-y: hidden;left: 0;}.ace_print-margin {position: absolute;height: 100%;}.ace_text-input {position: absolute;z-index: 0;width: 0.5em;height: 1em;opacity: 0;background: transparent;-moz-appearance: none;appearance: none;border: none;resize: none;outline: none;overflow: hidden;font: inherit;padding: 0 1px;margin: 0 -1px;text-indent: -1em;-ms-user-select: text;-moz-user-select: text;-webkit-user-select: text;user-select: text;}.ace_text-input.ace_composition {background: #f8f8f8;color: #111;z-index: 1000;opacity: 1;text-indent: 0;}.ace_layer {z-index: 1;position: absolute;overflow: hidden;white-space: pre;height: 100%;width: 100%;-moz-box-sizing: border-box;-webkit-box-sizing: border-box;box-sizing: border-box;/* setting pointer-events: auto; on node under the mouse, which changesduring scroll, will break mouse wheel scrolling in Safari */pointer-events: none;}.ace_gutter-layer {position: relative;width: auto;text-align: right;pointer-events: auto;}.ace_text-layer {font: inherit !important;}.ace_cjk {display: inline-block;text-align: center;}.ace_cursor-layer {z-index: 4;}.ace_cursor {z-index: 4;position: absolute;-moz-box-sizing: border-box;-webkit-box-sizing: border-box;box-sizing: border-box;border-left: 2px solid}.ace_slim-cursors .ace_cursor {border-left-width: 1px;}.ace_overwrite-cursors .ace_cursor {border-left-width: 0px;border-bottom: 1px solid;}.ace_hidden-cursors .ace_cursor {opacity: 0.2;}.ace_smooth-blinking .ace_cursor {-moz-transition: opacity 0.18s;-webkit-transition: opacity 0.18s;-o-transition: opacity 0.18s;-ms-transition: opacity 0.18s;transition: opacity 0.18s;}.ace_editor.ace_multiselect .ace_cursor {border-left-width: 1px;}.ace_marker-layer .ace_step, .ace_marker-layer .ace_stack {position: absolute;z-index: 3;}.ace_marker-layer .ace_selection {position: absolute;z-index: 5;}.ace_marker-layer .ace_bracket {position: absolute;z-index: 6;}.ace_marker-layer .ace_active-line {position: absolute;z-index: 2;}.ace_marker-layer .ace_selected-word {position: absolute;z-index: 4;-moz-box-sizing: border-box;-webkit-box-sizing: border-box;box-sizing: border-box;}.ace_line .ace_fold {-moz-box-sizing: border-box;-webkit-box-sizing: border-box;box-sizing: border-box;display: inline-block;height: 11px;margin-top: -2px;vertical-align: middle;background-image:url("data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABEAAAAJCAYAAADU6McMAAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAAJpJREFUeNpi/P//PwOlgAXGYGRklAVSokD8GmjwY1wasKljQpYACtpCFeADcHVQfQyMQAwzwAZI3wJKvCLkfKBaMSClBlR7BOQikCFGQEErIH0VqkabiGCAqwUadAzZJRxQr/0gwiXIal8zQQPnNVTgJ1TdawL0T5gBIP1MUJNhBv2HKoQHHjqNrA4WO4zY0glyNKLT2KIfIMAAQsdgGiXvgnYAAAAASUVORK5CYII="),url("data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAA3CAYAAADNNiA5AAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAACJJREFUeNpi+P//fxgTAwPDBxDxD078RSX+YeEyDFMCIMAAI3INmXiwf2YAAAAASUVORK5CYII=");background-repeat: no-repeat, repeat-x;background-position: center center, top left;color: transparent;border: 1px solid black;-moz-border-radius: 2px;-webkit-border-radius: 2px;border-radius: 2px;cursor: pointer;pointer-events: auto;}.ace_dark .ace_fold {}.ace_fold:hover{background-image:url("data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABEAAAAJCAYAAADU6McMAAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAAJpJREFUeNpi/P//PwOlgAXGYGRklAVSokD8GmjwY1wasKljQpYACtpCFeADcHVQfQyMQAwzwAZI3wJKvCLkfKBaMSClBlR7BOQikCFGQEErIH0VqkabiGCAqwUadAzZJRxQr/0gwiXIal8zQQPnNVTgJ1TdawL0T5gBIP1MUJNhBv2HKoQHHjqNrA4WO4zY0glyNKLT2KIfIMAAQsdgGiXvgnYAAAAASUVORK5CYII="),url("data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAA3CAYAAADNNiA5AAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAACBJREFUeNpi+P//fz4TAwPDZxDxD5X4i5fLMEwJgAADAEPVDbjNw87ZAAAAAElFTkSuQmCC");}.ace_tooltip {background-color: #FFF;background-image: -webkit-linear-gradient(top, transparent, rgba(0, 0, 0, 0.1));background-image: linear-gradient(to bottom, transparent, rgba(0, 0, 0, 0.1));border: 1px solid gray;border-radius: 1px;box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.3);color: black;display: block;max-width: 100%;padding: 3px 4px;position: fixed;z-index: 999999;-moz-box-sizing: border-box;-webkit-box-sizing: border-box;box-sizing: border-box;cursor: default;white-space: pre;word-wrap: break-word;line-height: normal;font-style: normal;font-weight: normal;letter-spacing: normal;pointer-events: none;}.ace_folding-enabled > .ace_gutter-cell {padding-right: 13px;}.ace_fold-widget {-moz-box-sizing: border-box;-webkit-box-sizing: border-box;box-sizing: border-box;margin: 0 -12px 0 1px;display: none;width: 11px;vertical-align: top;background-image: url("data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAUAAAAFCAYAAACNbyblAAAANElEQVR42mWKsQ0AMAzC8ixLlrzQjzmBiEjp0A6WwBCSPgKAXoLkqSot7nN3yMwR7pZ32NzpKkVoDBUxKAAAAABJRU5ErkJggg==");background-repeat: no-repeat;background-position: center;border-radius: 3px;border: 1px solid transparent;cursor: pointer;}.ace_folding-enabled .ace_fold-widget {display: inline-block; }.ace_fold-widget.ace_end {background-image: url("data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAUAAAAFCAYAAACNbyblAAAANElEQVR42m3HwQkAMAhD0YzsRchFKI7sAikeWkrxwScEB0nh5e7KTPWimZki4tYfVbX+MNl4pyZXejUO1QAAAABJRU5ErkJggg==");}.ace_fold-widget.ace_closed {background-image: url("data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAMAAAAGCAYAAAAG5SQMAAAAOUlEQVR42jXKwQkAMAgDwKwqKD4EwQ26sSOkVWjgIIHAzPiCgaqiqnJHZnKICBERHN194O5b9vbLuAVRL+l0YWnZAAAAAElFTkSuQmCCXA==");}.ace_fold-widget:hover {border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.3);background-color: rgba(255, 255, 255, 0.2);-moz-box-shadow: 0 1px 1px rgba(255, 255, 255, 0.7);-webkit-box-shadow: 0 1px 1px rgba(255, 255, 255, 0.7);box-shadow: 0 1px 1px rgba(255, 255, 255, 0.7);}.ace_fold-widget:active {border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.4);background-color: rgba(0, 0, 0, 0.05);-moz-box-shadow: 0 1px 1px rgba(255, 255, 255, 0.8);-webkit-box-shadow: 0 1px 1px rgba(255, 255, 255, 0.8);box-shadow: 0 1px 1px rgba(255, 255, 255, 0.8);}/*** Dark version for fold widgets*/.ace_dark .ace_fold-widget {background-image: url("data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAUAAAAFCAYAAACNbyblAAAAHklEQVQIW2P4//8/AzoGEQ7oGCaLLAhWiSwB146BAQCSTPYocqT0AAAAAElFTkSuQmCC");}.ace_dark .ace_fold-widget.ace_end {background-image: url("data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAUAAAAFCAYAAACNbyblAAAAH0lEQVQIW2P4//8/AxQ7wNjIAjDMgC4AxjCVKBirIAAF0kz2rlhxpAAAAABJRU5ErkJggg==");}.ace_dark .ace_fold-widget.ace_closed {background-image: url("data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAMAAAAFCAYAAACAcVaiAAAAHElEQVQIW2P4//+/AxAzgDADlOOAznHAKgPWAwARji8UIDTfQQAAAABJRU5ErkJggg==");}.ace_dark .ace_fold-widget:hover {box-shadow: 0 1px 1px rgba(255, 255, 255, 0.2);background-color: rgba(255, 255, 255, 0.1);}.ace_dark .ace_fold-widget:active {-moz-box-shadow: 0 1px 1px rgba(255, 255, 255, 0.2);-webkit-box-shadow: 0 1px 1px rgba(255, 255, 255, 0.2);box-shadow: 0 1px 1px rgba(255, 255, 255, 0.2);}.ace_fold-widget.ace_invalid {background-color: #FFB4B4;border-color: #DE5555;}.ace_fade-fold-widgets .ace_fold-widget {-moz-transition: opacity 0.4s ease 0.05s;-webkit-transition: opacity 0.4s ease 0.05s;-o-transition: opacity 0.4s ease 0.05s;-ms-transition: opacity 0.4s ease 0.05s;transition: opacity 0.4s ease 0.05s;opacity: 0;}.ace_fade-fold-widgets:hover .ace_fold-widget {-moz-transition: opacity 0.05s ease 0.05s;-webkit-transition: opacity 0.05s ease 0.05s;-o-transition: opacity 0.05s ease 0.05s;-ms-transition: opacity 0.05s ease 0.05s;transition: opacity 0.05s ease 0.05s;opacity:1;}.ace_underline {text-decoration: underline;}.ace_bold {font-weight: bold;}.ace_nobold .ace_bold {font-weight: normal;}.ace_italic {font-style: italic;}.ace_error-marker {background-color: rgba(255, 0, 0,0.2);position: absolute;z-index: 9;}.ace_highlight-marker {background-color: rgba(255, 255, 0,0.2);position: absolute;z-index: 8;}';i.importCssString(m,"ace_editor");var g=function(e,t){var n=this;this.container=e||i.createElement("div"),this.$keepTextAreaAtCursor=!o.isOldIE,i.addCssClass(this.container,"ace_editor"),this.setTheme(t),this.$gutter=i.createElement("div"),this.$gutter.className="ace_gutter",this.container.appendChild(this.$gutter),this.scroller=i.createElement("div"),this.scroller.className="ace_scroller",this.container.appendChild(this.scroller),this.content=i.createElement("div"),this.content.className="ace_content",this.scroller.appendChild(this.content),this.$gutterLayer=new u(this.$gutter),this.$gutterLayer.on("changeGutterWidth",this.onGutterResize.bind(this)),this.$markerBack=new a(this.content);var r=this.$textLayer=new f(this.content);this.canvas=r.element,this.$markerFront=new a(this.content),this.$cursorLayer=new l(this.content),this.$horizScroll=!1,this.$vScroll=!1,this.scrollBar=this.scrollBarV=new h(this.container,this),this.scrollBarH=new c(this.container,this),this.scrollBarV.addEventListener("scroll",function(e){n.$scrollAnimation||n.session.setScrollTop(e.data-n.scrollMargin.top)}),this.scrollBarH.addEventListener("scroll",function(e){n.$scrollAnimation||n.session.setScrollLeft(e.data-n.scrollMargin.left)}),this.scrollTop=0,this.scrollLeft=0,this.cursorPos={row:0,column:0},this.$fontMetrics=new d(this.container,500),this.$textLayer.$setFontMetrics(this.$fontMetrics),this.$textLayer.addEventListener("changeCharacterSize",function(e){n.updateCharacterSize(),n.onResize(!0,n.gutterWidth,n.$size.width,n.$size.height),n._signal("changeCharacterSize",e)}),this.$size={width:0,height:0,scrollerHeight:0,scrollerWidth:0,$dirty:!0},this.layerConfig={width:1,padding:0,firstRow:0,firstRowScreen:0,lastRow:0,lineHeight:0,characterWidth:0,minHeight:1,maxHeight:1,offset:0,height:1,gutterOffset:1},this.scrollMargin={left:0,right:0,top:0,bottom:0,v:0,h:0},this.$loop=new p(this.$renderChanges.bind(this),this.container.ownerDocument.defaultView),this.$loop.schedule(this.CHANGE_FULL),this.updateCharacterSize(),this.setPadding(4),s.resetOptions(this),s._emit("renderer",this)};(function(){this.CHANGE_CURSOR=1,this.CHANGE_MARKER=2,this.CHANGE_GUTTER=4,this.CHANGE_SCROLL=8,this.CHANGE_LINES=16,this.CHANGE_TEXT=32,this.CHANGE_SIZE=64,this.CHANGE_MARKER_BACK=128,this.CHANGE_MARKER_FRONT=256,this.CHANGE_FULL=512,this.CHANGE_H_SCROLL=1024,r.implement(this,v),this.updateCharacterSize=function(){this.$textLayer.allowBoldFonts!=this.$allowBoldFonts&&(this.$allowBoldFonts=this.$textLayer.allowBoldFonts,this.setStyle("ace_nobold",!this.$allowBoldFonts)),this.layerConfig.characterWidth=this.characterWidth=this.$textLayer.getCharacterWidth(),this.layerConfig.lineHeight=this.lineHeight=this.$textLayer.getLineHeight(),this.$updatePrintMargin()},this.setSession=function(e){this.session&&this.session.doc.off("changeNewLineMode",this.onChangeNewLineMode),this.session=e;if(!e)return;this.scrollMargin.top&&e.getScrollTop()<=0&&e.setScrollTop(-this.scrollMargin.top),this.$cursorLayer.setSession(e),this.$markerBack.setSession(e),this.$markerFront.setSession(e),this.$gutterLayer.setSession(e),this.$textLayer.setSession(e),this.$loop.schedule(this.CHANGE_FULL),this.session.$setFontMetrics(this.$fontMetrics),this.onChangeNewLineMode=this.onChangeNewLineMode.bind(this),this.onChangeNewLineMode(),this.session.doc.on("changeNewLineMode",this.onChangeNewLineMode)},this.updateLines=function(e,t){t===undefined&&(t=Infinity),this.$changedLines?(this.$changedLines.firstRow>e&&(this.$changedLines.firstRow=e),this.$changedLines.lastRowthis.layerConfig.lastRow||this.$changedLines.lastRow2)return;this.resizing>0?this.resizing++:this.resizing=e?1:0;var i=this.container;r||(r=i.clientHeight||i.scrollHeight),n||(n=i.clientWidth||i.scrollWidth);var s=this.$updateCachedSize(e,t,n,r);if(!this.$size.scrollerHeight||!n&&!r)return this.resizing=0;e&&(this.$gutterLayer.$padding=null),e?this.$renderChanges(s|this.$changes,!0):this.$loop.schedule(s|this.$changes),this.resizing&&(this.resizing=0)},this.$updateCachedSize=function(e,t,n,r){r-=this.$extraHeight||0;var i=0,s=this.$size,o={width:s.width,height:s.height,scrollerHeight:s.scrollerHeight,scrollerWidth:s.scrollerWidth};r&&(e||s.height!=r)&&(s.height=r,i|=this.CHANGE_SIZE,s.scrollerHeight=s.height,this.$horizScroll&&(s.scrollerHeight-=this.scrollBarH.getHeight()),this.scrollBarV.element.style.bottom=this.scrollBarH.getHeight()+"px",i|=this.CHANGE_SCROLL);if(n&&(e||s.width!=n)){i|=this.CHANGE_SIZE,s.width=n,t==null&&(t=this.$showGutter?this.$gutter.offsetWidth:0),this.gutterWidth=t,this.scrollBarH.element.style.left=this.scroller.style.left=t+"px",s.scrollerWidth=Math.max(0,n-t-this.scrollBarV.getWidth()),this.scrollBarH.element.style.right=this.scroller.style.right=this.scrollBarV.getWidth()+"px",this.scroller.style.bottom=this.scrollBarH.getHeight()+"px";if(this.session&&this.session.getUseWrapMode()&&this.adjustWrapLimit()||e)i|=this.CHANGE_FULL}return s.$dirty=!n||!r,i&&this._signal("resize",o),i},this.onGutterResize=function(){var e=this.$showGutter?this.$gutter.offsetWidth:0;e!=this.gutterWidth&&(this.$changes|=this.$updateCachedSize(!0,e,this.$size.width,this.$size.height)),this.session.getUseWrapMode()&&this.adjustWrapLimit()?this.$loop.schedule(this.CHANGE_FULL):this.$size.$dirty?this.$loop.schedule(this.CHANGE_FULL):(this.$computeLayerConfig(),this.$loop.schedule(this.CHANGE_MARKER))},this.adjustWrapLimit=function(){var e=this.$size.scrollerWidth-this.$padding*2,t=Math.floor(e/this.characterWidth);return this.session.adjustWrapLimit(t,this.$showPrintMargin&&this.$printMarginColumn)},this.setAnimatedScroll=function(e){this.setOption("animatedScroll",e)},this.getAnimatedScroll=function(){return this.$animatedScroll},this.setShowInvisibles=function(e){this.setOption("showInvisibles",e)},this.getShowInvisibles=function(){return this.getOption("showInvisibles")},this.getDisplayIndentGuides=function(){return this.getOption("displayIndentGuides")},this.setDisplayIndentGuides=function(e){this.setOption("displayIndentGuides",e)},this.setShowPrintMargin=function(e){this.setOption("showPrintMargin",e)},this.getShowPrintMargin=function(){return this.getOption("showPrintMargin")},this.setPrintMarginColumn=function(e){this.setOption("printMarginColumn",e)},this.getPrintMarginColumn=function(){return this.getOption("printMarginColumn")},this.getShowGutter=function(){return this.getOption("showGutter")},this.setShowGutter=function(e){return this.setOption("showGutter",e)},this.getFadeFoldWidgets=function(){return this.getOption("fadeFoldWidgets")},this.setFadeFoldWidgets=function(e){this.setOption("fadeFoldWidgets",e)},this.setHighlightGutterLine=function(e){this.setOption("highlightGutterLine",e)},this.getHighlightGutterLine=function(){return this.getOption("highlightGutterLine")},this.$updateGutterLineHighlight=function(){var e=this.$cursorLayer.$pixelPos,t=this.layerConfig.lineHeight;if(this.session.getUseWrapMode()){var n=this.session.selection.getCursor();n.column=0,e=this.$cursorLayer.getPixelPosition(n,!0),t*=this.session.getRowLength(n.row)}this.$gutterLineHighlight.style.top=e.top-this.layerConfig.offset+"px",this.$gutterLineHighlight.style.height=t+"px"},this.$updatePrintMargin=function(){if(!this.$showPrintMargin&&!this.$printMarginEl)return;if(!this.$printMarginEl){var e=i.createElement("div");e.className="ace_layer ace_print-margin-layer",this.$printMarginEl=i.createElement("div"),this.$printMarginEl.className="ace_print-margin",e.appendChild(this.$printMarginEl),this.content.insertBefore(e,this.content.firstChild)}var t=this.$printMarginEl.style;t.left=this.characterWidth*this.$printMarginColumn+this.$padding+"px",t.visibility=this.$showPrintMargin?"visible":"hidden",this.session&&this.session.$wrap==-1&&this.adjustWrapLimit()},this.getContainerElement=function(){return this.container},this.getMouseEventTarget=function(){return this.content},this.getTextAreaContainer=function(){return this.container},this.$moveTextAreaToCursor=function(){if(!this.$keepTextAreaAtCursor)return;var e=this.layerConfig,t=this.$cursorLayer.$pixelPos.top,n=this.$cursorLayer.$pixelPos.left;t-=e.offset;var r=this.lineHeight;if(t<0||t>e.height-r)return;var i=this.characterWidth;if(this.$composition){var s=this.textarea.value.replace(/^\x01+/,"");i*=this.session.$getStringScreenWidth(s)[0]+2,r+=2,t-=1}n-=this.scrollLeft,n>this.$size.scrollerWidth-i&&(n=this.$size.scrollerWidth-i),n-=this.scrollBar.width,this.textarea.style.height=r+"px",this.textarea.style.width=i+"px",this.textarea.style.right=Math.max(0,this.$size.scrollerWidth-n-i)+"px",this.textarea.style.bottom=Math.max(0,this.$size.height-t-r)+"px"},this.getFirstVisibleRow=function(){return this.layerConfig.firstRow},this.getFirstFullyVisibleRow=function(){return this.layerConfig.firstRow+(this.layerConfig.offset===0?0:1)},this.getLastFullyVisibleRow=function(){var e=Math.floor((this.layerConfig.height+this.layerConfig.offset)/this.layerConfig.lineHeight);return this.layerConfig.firstRow-1+e},this.getLastVisibleRow=function(){return this.layerConfig.lastRow},this.$padding=null,this.setPadding=function(e){this.$padding=e,this.$textLayer.setPadding(e),this.$cursorLayer.setPadding(e),this.$markerFront.setPadding(e),this.$markerBack.setPadding(e),this.$loop.schedule(this.CHANGE_FULL),this.$updatePrintMargin()},this.setScrollMargin=function(e,t,n,r){var i=this.scrollMargin;i.top=e|0,i.bottom=t|0,i.right=r|0,i.left=n|0,i.v=i.top+i.bottom,i.h=i.left+i.right,i.top&&this.scrollTop<=0&&this.session&&this.session.setScrollTop(-i.top),this.updateFull()},this.getHScrollBarAlwaysVisible=function(){return this.$hScrollBarAlwaysVisible},this.setHScrollBarAlwaysVisible=function(e){this.setOption("hScrollBarAlwaysVisible",e)},this.getVScrollBarAlwaysVisible=function(){return this.$hScrollBarAlwaysVisible},this.setVScrollBarAlwaysVisible=function(e){this.setOption("vScrollBarAlwaysVisible",e)},this.$updateScrollBarV=function(){var e=this.layerConfig.maxHeight,t=this.$size.scrollerHeight;!this.$maxLines&&this.$scrollPastEnd&&(e-=(t-this.lineHeight)*this.$scrollPastEnd,this.scrollTop>e-t&&(e=this.scrollTop+t,this.scrollBarV.scrollTop=null)),this.scrollBarV.setScrollHeight(e+this.scrollMargin.v),this.scrollBarV.setScrollTop(this.scrollTop+this.scrollMargin.top)},this.$updateScrollBarH=function(){this.scrollBarH.setScrollWidth(this.layerConfig.width+2*this.$padding+this.scrollMargin.h),this.scrollBarH.setScrollLeft(this.scrollLeft+this.scrollMargin.left)},this.$frozen=!1,this.freeze=function(){this.$frozen=!0},this.unfreeze=function(){this.$frozen=!1},this.$renderChanges=function(e,t){this.$changes&&(e|=this.$changes,this.$changes=0);if(!this.session||!this.container.offsetWidth||this.$frozen||!e&&!t){this.$changes|=e;return}if(this.$size.$dirty)return this.$changes|=e,this.onResize(!0);this.lineHeight||this.$textLayer.checkForSizeChanges(),this._signal("beforeRender");var n=this.layerConfig;if(e&this.CHANGE_FULL||e&this.CHANGE_SIZE||e&this.CHANGE_TEXT||e&this.CHANGE_LINES||e&this.CHANGE_SCROLL||e&this.CHANGE_H_SCROLL)e|=this.$computeLayerConfig(),n=this.layerConfig,this.$updateScrollBarV(),e&this.CHANGE_H_SCROLL&&this.$updateScrollBarH(),this.$gutterLayer.element.style.marginTop=-n.offset+"px",this.content.style.marginTop=-n.offset+"px",this.content.style.width=n.width+2*this.$padding+"px",this.content.style.height=n.minHeight+"px";e&this.CHANGE_H_SCROLL&&(this.content.style.marginLeft=-this.scrollLeft+"px",this.scroller.className=this.scrollLeft<=0?"ace_scroller":"ace_scroller ace_scroll-left");if(e&this.CHANGE_FULL){this.$textLayer.update(n),this.$showGutter&&this.$gutterLayer.update(n),this.$markerBack.update(n),this.$markerFront.update(n),this.$cursorLayer.update(n),this.$moveTextAreaToCursor(),this.$highlightGutterLine&&this.$updateGutterLineHighlight(),this._signal("afterRender");return}if(e&this.CHANGE_SCROLL){e&this.CHANGE_TEXT||e&this.CHANGE_LINES?this.$textLayer.update(n):this.$textLayer.scrollLines(n),this.$showGutter&&this.$gutterLayer.update(n),this.$markerBack.update(n),this.$markerFront.update(n),this.$cursorLayer.update(n),this.$highlightGutterLine&&this.$updateGutterLineHighlight(),this.$moveTextAreaToCursor(),this._signal("afterRender");return}e&this.CHANGE_TEXT?(this.$textLayer.update(n),this.$showGutter&&this.$gutterLayer.update(n)):e&this.CHANGE_LINES?(this.$updateLines()||e&this.CHANGE_GUTTER&&this.$showGutter)&&this.$gutterLayer.update(n):(e&this.CHANGE_TEXT||e&this.CHANGE_GUTTER)&&this.$showGutter&&this.$gutterLayer.update(n),e&this.CHANGE_CURSOR&&(this.$cursorLayer.update(n),this.$moveTextAreaToCursor(),this.$highlightGutterLine&&this.$updateGutterLineHighlight()),e&(this.CHANGE_MARKER|this.CHANGE_MARKER_FRONT)&&this.$markerFront.update(n),e&(this.CHANGE_MARKER|this.CHANGE_MARKER_BACK)&&this.$markerBack.update(n),this._signal("afterRender")},this.$autosize=function(){var e=this.session.getScreenLength()*this.lineHeight,t=this.$maxLines*this.lineHeight,n=Math.max((this.$minLines||1)*this.lineHeight,Math.min(t,e))+this.scrollMargin.v+(this.$extraHeight||0),r=e>t;if(n!=this.desiredHeight||this.$size.height!=this.desiredHeight||r!=this.$vScroll){r!=this.$vScroll&&(this.$vScroll=r,this.scrollBarV.setVisible(r));var i=this.container.clientWidth;this.container.style.height=n+"px",this.$updateCachedSize(!0,this.$gutterWidth,i,n),this.desiredHeight=n}},this.$computeLayerConfig=function(){this.$maxLines&&this.lineHeight>1&&this.$autosize();var e=this.session,t=this.$size,n=t.height<=2*this.lineHeight,r=this.session.getScreenLength(),i=r*this.lineHeight,s=this.scrollTop%this.lineHeight,o=t.scrollerHeight+this.lineHeight,u=this.$getLongestLine(),a=!n&&(this.$hScrollBarAlwaysVisible||t.scrollerWidth-u-2*this.$padding<0),f=this.$horizScroll!==a;f&&(this.$horizScroll=a,this.scrollBarH.setVisible(a)),!this.$maxLines&&this.$scrollPastEnd&&(i+=(t.scrollerHeight-this.lineHeight)*this.$scrollPastEnd);var l=!n&&(this.$vScrollBarAlwaysVisible||t.scrollerHeight-i<0),c=this.$vScroll!==l;c&&(this.$vScroll=l,this.scrollBarV.setVisible(l)),this.session.setScrollTop(Math.max(-this.scrollMargin.top,Math.min(this.scrollTop,i-t.scrollerHeight+this.scrollMargin.bottom))),this.session.setScrollLeft(Math.max(-this.scrollMargin.left,Math.min(this.scrollLeft,u+2*this.$padding-t.scrollerWidth+this.scrollMargin.right)));var h=Math.ceil(o/this.lineHeight)-1,p=Math.max(0,Math.round((this.scrollTop-s)/this.lineHeight)),d=p+h,v,m,g=this.lineHeight;p=e.screenToDocumentRow(p,0);var y=e.getFoldLine(p);y&&(p=y.start.row),v=e.documentToScreenRow(p,0),m=e.getRowLength(p)*g,d=Math.min(e.screenToDocumentRow(d,0),e.getLength()-1),o=t.scrollerHeight+e.getRowLength(d)*g+m,s=this.scrollTop-v*g;var b=0;this.layerConfig.width!=u&&(b=this.CHANGE_H_SCROLL);if(f||c)b=this.$updateCachedSize(!0,this.gutterWidth,t.width,t.height),this._signal("scrollbarVisibilityChanged"),c&&(u=this.$getLongestLine());return this.layerConfig={width:u,padding:this.$padding,firstRow:p,firstRowScreen:v,lastRow:d,lineHeight:g,characterWidth:this.characterWidth,minHeight:o,maxHeight:i,offset:s,gutterOffset:Math.max(0,Math.ceil((s+t.height-t.scrollerHeight)/g)),height:this.$size.scrollerHeight},b},this.$updateLines=function(){var e=this.$changedLines.firstRow,t=this.$changedLines.lastRow;this.$changedLines=null;var n=this.layerConfig;if(e>n.lastRow+1)return;if(ts?(t&&(s-=t*this.$size.scrollerHeight),s===0&&(s=-this.scrollMargin.top),this.session.setScrollTop(s)):a+this.$size.scrollerHeight-ui?(i=1-this.scrollMargin.top)return!0;if(t>0&&this.session.getScrollTop()+this.$size.scrollerHeight-this.layerConfig.maxHeight<-1+this.scrollMargin.bottom)return!0;if(e<0&&this.session.getScrollLeft()>=1-this.scrollMargin.left)return!0;if(e>0&&this.session.getScrollLeft()+this.$size.scrollerWidth-this.layerConfig.width<-1+this.scrollMargin.right)return!0},this.pixelToScreenCoordinates=function(e,t){var n=this.scroller.getBoundingClientRect(),r=(e+this.scrollLeft-n.left-this.$padding)/this.characterWidth,i=Math.floor((t+this.scrollTop-n.top)/this.lineHeight),s=Math.round(r);return{row:i,column:s,side:r-s>0?1:-1}},this.screenToTextCoordinates=function(e,t){var n=this.scroller.getBoundingClientRect(),r=Math.round((e+this.scrollLeft-n.left-this.$padding)/this.characterWidth),i=(t+this.scrollTop-n.top)/this.lineHeight;return this.session.screenToDocumentPosition(i,Math.max(r,0))},this.textToScreenCoordinates=function(e,t){var n=this.scroller.getBoundingClientRect(),r=this.session.documentToScreenPosition(e,t),i=this.$padding+Math.round(r.column*this.characterWidth),s=r.row*this.lineHeight;return{pageX:n.left+i-this.scrollLeft,pageY:n.top+s-this.scrollTop}},this.visualizeFocus=function(){i.addCssClass(this.container,"ace_focus")},this.visualizeBlur=function(){i.removeCssClass(this.container,"ace_focus")},this.showComposition=function(e){this.$composition||(this.$composition={keepTextAreaAtCursor:this.$keepTextAreaAtCursor,cssText:this.textarea.style.cssText}),this.$keepTextAreaAtCursor=!0,i.addCssClass(this.textarea,"ace_composition"),this.textarea.style.cssText="",this.$moveTextAreaToCursor()},this.setCompositionText=function(e){this.$moveTextAreaToCursor()},this.hideComposition=function(){if(!this.$composition)return;i.removeCssClass(this.textarea,"ace_composition"),this.$keepTextAreaAtCursor=this.$composition.keepTextAreaAtCursor,this.textarea.style.cssText=this.$composition.cssText,this.$composition=null},this.setTheme=function(e,t){function o(r){if(n.$themeId!=e)return t&&t();if(!r.cssClass)return;i.importCssString(r.cssText,r.cssClass,n.container.ownerDocument),n.theme&&i.removeCssClass(n.container,n.theme.cssClass);var s="padding"in r?r.padding:"padding"in(n.theme||{})?4:n.$padding;n.$padding&&s!=n.$padding&&n.setPadding(s),n.$theme=r.cssClass,n.theme=r,i.addCssClass(n.container,r.cssClass),i.setCssClass(n.container,"ace_dark",r.isDark),n.$size&&(n.$size.width=0,n.$updateSizeAsync()),n._dispatchEvent("themeLoaded",{theme:r}),t&&t()}var n=this;this.$themeId=e,n._dispatchEvent("themeChange",{theme:e});if(!e||typeof e=="string"){var r=e||this.$options.theme.initialValue;s.loadModule(["theme",r],o)}else o(e)},this.getTheme=function(){return this.$themeId},this.setStyle=function(e,t){i.setCssClass(this.container,e,t!==!1)},this.unsetStyle=function(e){i.removeCssClass(this.container,e)},this.setCursorStyle=function(e){this.content.style.cursor!=e&&(this.content.style.cursor=e)},this.setMouseCursor=function(e){this.content.style.cursor=e},this.destroy=function(){this.$textLayer.destroy(),this.$cursorLayer.destroy()}}).call(g.prototype),s.defineOptions(g.prototype,"renderer",{animatedScroll:{initialValue:!1},showInvisibles:{set:function(e){this.$textLayer.setShowInvisibles(e)&&this.$loop.schedule(this.CHANGE_TEXT)},initialValue:!1},showPrintMargin:{set:function(){this.$updatePrintMargin()},initialValue:!0},printMarginColumn:{set:function(){this.$updatePrintMargin()},initialValue:80},printMargin:{set:function(e){typeof e=="number"&&(this.$printMarginColumn=e),this.$showPrintMargin=!!e,this.$updatePrintMargin()},get:function(){return this.$showPrintMargin&&this.$printMarginColumn}},showGutter:{set:function(e){this.$gutter.style.display=e?"block":"none",this.$loop.schedule(this.CHANGE_FULL),this.onGutterResize()},initialValue:!0},fadeFoldWidgets:{set:function(e){i.setCssClass(this.$gutter,"ace_fade-fold-widgets",e)},initialValue:!1},showFoldWidgets:{set:function(e){this.$gutterLayer.setShowFoldWidgets(e)},initialValue:!0},showLineNumbers:{set:function(e){this.$gutterLayer.setShowLineNumbers(e),this.$loop.schedule(this.CHANGE_GUTTER)},initialValue:!0},displayIndentGuides:{set:function(e){this.$textLayer.setDisplayIndentGuides(e)&&this.$loop.schedule(this.CHANGE_TEXT)},initialValue:!0},highlightGutterLine:{set:function(e){if(!this.$gutterLineHighlight){this.$gutterLineHighlight=i.createElement("div"),this.$gutterLineHighlight.className="ace_gutter-active-line",this.$gutter.appendChild(this.$gutterLineHighlight);return}this.$gutterLineHighlight.style.display=e?"":"none",this.$cursorLayer.$pixelPos&&this.$updateGutterLineHighlight()},initialValue:!1,value:!0},hScrollBarAlwaysVisible:{set:function(e){(!this.$hScrollBarAlwaysVisible||!this.$horizScroll)&&this.$loop.schedule(this.CHANGE_SCROLL)},initialValue:!1},vScrollBarAlwaysVisible:{set:function(e){(!this.$vScrollBarAlwaysVisible||!this.$vScroll)&&this.$loop.schedule(this.CHANGE_SCROLL)},initialValue:!1},fontSize:{set:function(e){typeof e=="number"&&(e+="px"),this.container.style.fontSize=e,this.updateFontSize()},initialValue:12},fontFamily:{set:function(e){this.container.style.fontFamily=e,this.updateFontSize()}},maxLines:{set:function(e){this.updateFull()}},minLines:{set:function(e){this.updateFull()}},scrollPastEnd:{set:function(e){e=+e||0;if(this.$scrollPastEnd==e)return;this.$scrollPastEnd=e,this.$loop.schedule(this.CHANGE_SCROLL)},initialValue:0,handlesSet:!0},fixedWidthGutter:{set:function(e){this.$gutterLayer.$fixedWidth=!!e,this.$loop.schedule(this.CHANGE_GUTTER)}},theme:{set:function(e){this.setTheme(e)},get:function(){return this.$themeId||this.theme},initialValue:"./theme/textmate",handlesSet:!0}}),t.VirtualRenderer=g}),ace.define("ace/config",["require","exports","module","ace/lib/lang","ace/lib/oop","ace/lib/net","ace/lib/event_emitter"],function(e,t,n){"no use strict";function f(r){a.packaged=r||e.packaged||n.packaged||u.define&&define.packaged;if(!u.document)return"";var i={},s="",o=document.getElementsByTagName("script");for(var f=0;f1&&(i=n[n.length-2]);var o=a[t+"Path"];return o==null?o=a.basePath:r=="/"&&(t=r=""),o&&o.slice(-1)!="/"&&(o+="/"),o+t+r+i+this.get("suffix")},t.setModuleUrl=function(e,t){return a.$moduleUrls[e]=t},t.$loading={},t.loadModule=function(n,r){var i,o;Array.isArray(n)&&(o=n[0],n=n[1]);try{i=e(n)}catch(u){}if(i&&!t.$loading[n])return r&&r(i);t.$loading[n]||(t.$loading[n]=[]),t.$loading[n].push(r);if(t.$loading[n].length>1)return;var a=function(){e([n],function(e){t._emit("load.module",{name:n,module:e});var r=t.$loading[n];t.$loading[n]=null,r.forEach(function(t){t&&t(e)})})};if(!t.get("packaged"))return a();s.loadScript(t.moduleUrl(n,o),a)},f(!0),t.init=f;var c={setOptions:function(e){Object.keys(e).forEach(function(t){this.setOption(t,e[t])},this)},getOptions:function(e){var t={};return e?Array.isArray(e)||(t=e,e=Object.keys(t)):e=Object.keys(this.$options),e.forEach(function(e){t[e]=this.getOption(e)},this),t},setOption:function(e,t){if(this["$"+e]===t)return;var n=this.$options[e];if(!n)return typeof console!="undefined"&&console.warn&&console.warn('misspelled option "'+e+'"'),undefined;if(n.forwardTo)return this[n.forwardTo]&&this[n.forwardTo].setOption(e,t);n.handlesSet||(this["$"+e]=t),n&&n.set&&n.set.call(this,t)},getOption:function(e){var t=this.$options[e];return t?t.forwardTo?this[t.forwardTo]&&this[t.forwardTo].getOption(e):t&&t.get?t.get.call(this):this["$"+e]:(typeof console!="undefined"&&console.warn&&console.warn('misspelled option "'+e+'"'),undefined)}},h={};t.defineOptions=function(e,t,n){return e.$options||(h[t]=e.$options={}),Object.keys(n).forEach(function(t){var r=n[t];typeof r=="string"&&(r={forwardTo:r}),r.name||(r.name=t),e.$options[r.name]=r,"initialValue"in r&&(e["$"+r.name]=r.initialValue)}),i.implement(e,c),this},t.resetOptions=function(e){Object.keys(e.$options).forEach(function(t){var n=e.$options[t];"value"in n&&e.setOption(t,n.value)})},t.setDefaultValue=function(e,n,r){var i=h[e]||(h[e]={});i[n]&&(i.forwardTo?t.setDefaultValue(i.forwardTo,n,r):i[n].value=r)},t.setDefaultValues=function(e,n){Object.keys(n).forEach(function(r){t.setDefaultValue(e,r,n[r])})}}),ace.define("ace/layer/gutter",["require","exports","module","ace/lib/dom","ace/lib/oop","ace/lib/lang","ace/lib/event_emitter"],function(e,t,n){var r=e("../lib/dom"),i=e("../lib/oop"),s=e("../lib/lang"),o=e("../lib/event_emitter").EventEmitter,u=function(e){this.element=r.createElement("div"),this.element.className="ace_layer ace_gutter-layer",e.appendChild(this.element),this.setShowFoldWidgets(this.$showFoldWidgets),this.gutterWidth=0,this.$annotations=[],this.$updateAnnotations=this.$updateAnnotations.bind(this),this.$cells=[]};(function(){i.implement(this,o),this.setSession=function(e){this.session&&this.session.removeEventListener("change",this.$updateAnnotations),this.session=e,e.on("change",this.$updateAnnotations)},this.addGutterDecoration=function(e,t){window.console&&console.warn&&console.warn("deprecated use session.addGutterDecoration"),this.session.addGutterDecoration(e,t)},this.removeGutterDecoration=function(e,t){window.console&&console.warn&&console.warn("deprecated use session.removeGutterDecoration"),this.session.removeGutterDecoration(e,t)},this.setAnnotations=function(e){this.$annotations=[];for(var t=0;to&&(v=s.end.row+1,s=t.getNextFoldLine(v,s),o=s?s.start.row:Infinity);if(v>i){while(this.$cells.length>d+1)p=this.$cells.pop(),this.element.removeChild(p.element);break}p=this.$cells[++d],p||(p={element:null,textNode:null,foldWidget:null},p.element=r.createElement("div"),p.textNode=document.createTextNode(""),p.element.appendChild(p.textNode),this.element.appendChild(p.element),this.$cells[d]=p);var m="ace_gutter-cell ";a[v]&&(m+=a[v]),f[v]&&(m+=f[v]),this.$annotations[v]&&(m+=this.$annotations[v].className),p.element.className!=m&&(p.element.className=m);var g=t.getRowLength(v)*e.lineHeight+"px";g!=p.element.style.height&&(p.element.style.height=g);if(u){var y=u[v];y==null&&(y=u[v]=t.getFoldWidget(v))}if(y){p.foldWidget||(p.foldWidget=r.createElement("span"),p.element.appendChild(p.foldWidget));var m="ace_fold-widget ace_"+y;y=="start"&&v==o&&vn.right-t.right)return"foldWidgets"}}).call(u.prototype),t.Gutter=u}),ace.define("ace/mouse/dragdrop_handler",["require","exports","module","ace/lib/dom","ace/lib/event","ace/lib/useragent"],function(e,t,n){function f(e){function T(e,n){var r=Date.now(),i=!n||e.row!=n.row,s=!n||e.column!=n.column;if(!S||i||s)t.$blockScrolling+=1,t.moveCursorToPosition(e),t.$blockScrolling-=1,S=r,x={x:p,y:d};else{var o=l(x.x,x.y,p,d);o>a?S=null:r-S>=u&&(t.renderer.scrollCursorIntoView(),S=null)}}function N(e,n){var r=Date.now(),i=t.renderer.layerConfig.lineHeight,s=t.renderer.layerConfig.characterWidth,u=t.renderer.scroller.getBoundingClientRect(),a={x:{left:p-u.left,right:u.right-p},y:{top:d-u.top,bottom:u.bottom-d}},f=Math.min(a.x.left,a.x.right),l=Math.min(a.y.top,a.y.bottom),c={row:e.row,column:e.column};f/s<=2&&(c.column+=a.x.left=o&&t.renderer.scrollCursorIntoView(c):E=r:E=null}function C(){var e=g;g=t.renderer.screenToTextCoordinates(p,d),T(g,e),N(g,e)}function k(){m=t.selection.toOrientedRange(),h=t.session.addMarker(m,"ace_selection",t.getSelectionStyle()),t.clearSelection(),t.isFocused()&&t.renderer.$cursorLayer.setBlinking(!1),clearInterval(v),v=setInterval(C,20),y=0,i.addListener(document,"mousemove",O)}function L(){clearInterval(v),t.session.removeMarker(h),h=null,t.$blockScrolling+=1,t.selection.fromOrientedRange(m),t.$blockScrolling-=1,t.isFocused()&&!w&&t.renderer.$cursorLayer.setBlinking(!t.getReadOnly()),m=null,y=0,E=null,S=null,i.removeListener(document,"mousemove",O)}function O(){A==null&&(A=setTimeout(function(){A!=null&&h&&L()},20))}function M(e){var t=e.types;return!t||Array.prototype.some.call(t,function(e){return e=="text/plain"||e=="Text"})}function _(e){var t=["copy","copymove","all","uninitialized"],n=["move","copymove","linkmove","all","uninitialized"],r=s.isMac?e.altKey:e.ctrlKey,i="uninitialized";try{i=e.dataTransfer.effectAllowed.toLowerCase()}catch(e){}var o="none";return r&&t.indexOf(i)>=0?o="copy":n.indexOf(i)>=0?o="move":t.indexOf(i)>=0&&(o="copy"),o}var t=e.editor,n=r.createElement("img");n.src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==",s.isOpera&&(n.style.cssText="width:1px;height:1px;position:fixed;top:0;left:0;z-index:2147483647;opacity:0;");var f=["dragWait","dragWaitEnd","startDrag","dragReadyEnd","onMouseDrag"];f.forEach(function(t){e[t]=this[t]},this),t.addEventListener("mousedown",this.onMouseDown.bind(e));var c=t.container,h,p,d,v,m,g,y=0,b,w,E,S,x;this.onDragStart=function(e){if(this.cancelDrag||!c.draggable){var r=this;return setTimeout(function(){r.startSelect(),r.captureMouse(e)},0),e.preventDefault()}m=t.getSelectionRange();var i=e.dataTransfer;i.effectAllowed=t.getReadOnly()?"copy":"copyMove",s.isOpera&&(t.container.appendChild(n),n._top=n.offsetTop),i.setDragImage&&i.setDragImage(n,0,0),s.isOpera&&t.container.removeChild(n),i.clearData(),i.setData("Text",t.session.getTextRange()),w=!0,this.setState("drag")},this.onDragEnd=function(e){c.draggable=!1,w=!1,this.setState(null);if(!t.getReadOnly()){var n=e.dataTransfer.dropEffect;!b&&n=="move"&&t.session.remove(t.getSelectionRange()),t.renderer.$cursorLayer.setBlinking(!0)}this.editor.unsetStyle("ace_dragging")},this.onDragEnter=function(e){if(t.getReadOnly()||!M(e.dataTransfer))return;return h||k(),y++,e.dataTransfer.dropEffect=b=_(e),i.preventDefault(e)},this.onDragOver=function(e){if(t.getReadOnly()||!M(e.dataTransfer))return;return h||(k(),y++),A!==null&&(A=null),p=e.clientX,d=e.clientY,e.dataTransfer.dropEffect=b=_(e),i.preventDefault(e)},this.onDragLeave=function(e){y--;if(y<=0&&h)return L(),b=null,i.preventDefault(e)},this.onDrop=function(e){if(!h)return;var n=e.dataTransfer;if(w)switch(b){case"move":m.contains(g.row,g.column)?m={start:g,end:g}:m=t.moveText(m,g);break;case"copy":m=t.moveText(m,g,!0)}else{var r=n.getData("Text");m={start:g,end:t.session.insert(g,r)},t.focus(),b=null}return L(),i.preventDefault(e)},i.addListener(c,"dragstart",this.onDragStart.bind(e)),i.addListener(c,"dragend",this.onDragEnd.bind(e)),i.addListener(c,"dragenter",this.onDragEnter.bind(e)),i.addListener(c,"dragover",this.onDragOver.bind(e)),i.addListener(c,"dragleave",this.onDragLeave.bind(e)),i.addListener(c,"drop",this.onDrop.bind(e));var A=null}function l(e,t,n,r){return Math.sqrt(Math.pow(n-e,2)+Math.pow(r-t,2))}var r=e("../lib/dom"),i=e("../lib/event"),s=e("../lib/useragent"),o=200,u=200,a=5;(function(){this.dragWait=function(){var e=Date.now()-this.mousedownEvent.time;e>this.editor.getDragDelay()&&this.startDrag()},this.dragWaitEnd=function(){var e=this.editor.container;e.draggable=!1,this.startSelect(this.mousedownEvent.getDocumentPosition()),this.selectEnd()},this.dragReadyEnd=function(e){this.editor.renderer.$cursorLayer.setBlinking(!this.editor.getReadOnly()),this.editor.unsetStyle("ace_dragging"),this.dragWaitEnd()},this.startDrag=function(){this.cancelDrag=!1;var e=this.editor.container;e.draggable=!0,this.editor.renderer.$cursorLayer.setBlinking(!1),this.editor.setStyle("ace_dragging"),this.setState("dragReady")},this.onMouseDrag=function(e){var t=this.editor.container;if(s.isIE&&this.state=="dragReady"){var n=l(this.mousedownEvent.x,this.mousedownEvent.y,this.x,this.y);n>3&&t.dragDrop()}if(this.state==="dragWait"){var n=l(this.mousedownEvent.x,this.mousedownEvent.y,this.x,this.y);n>0&&(t.draggable=!1,this.startSelect(this.mousedownEvent.getDocumentPosition()))}},this.onMouseDown=function(e){if(!this.$dragEnabled)return;this.mousedownEvent=e;var t=this.editor,n=e.inSelection(),r=e.getButton(),i=e.domEvent.detail||1;if(i===1&&r===0&&n){if(e.editor.inMultiSelectMode&&(e.getAccelKey()||e.getShiftKey()))return;this.mousedownEvent.time=Date.now();var o=e.domEvent.target||e.domEvent.srcElement;"unselectable"in o&&(o.unselectable="on");if(t.getDragDelay()){if(s.isWebKit){this.cancelDrag=!0;var u=t.container;u.draggable=!0}this.setState("dragWait")}else this.startDrag();this.captureMouse(e,this.onMouseDrag.bind(this)),e.defaultPrevented=!0}}}).call(f.prototype),t.DragdropHandler=f}),ace.define("ace/layer/marker",["require","exports","module","ace/range","ace/lib/dom"],function(e,t,n){var r=e("../range").Range,i=e("../lib/dom"),s=function(e){this.element=i.createElement("div"),this.element.className="ace_layer ace_marker-layer",e.appendChild(this.element)};(function(){this.$padding=0,this.setPadding=function(e){this.$padding=e},this.setSession=function(e){this.session=e},this.setMarkers=function(e){this.markers=e},this.update=function(e){var e=e||this.config;if(!e)return;this.config=e;var t=[];for(var n in this.markers){var r=this.markers[n];if(!r.range){r.update(t,this,this.session,e);continue}var s=r.range.clipRows(e.firstRow,e.lastRow);if(s.isEmpty())continue;s=s.toScreenRange(this.session);if(r.renderer){var o=this.$getTop(s.start.row,e),u=this.$padding+s.start.column*e.characterWidth;r.renderer(t,s,u,o,e)}else r.type=="fullLine"?this.drawFullLineMarker(t,s,r.clazz,e):r.type=="screenLine"?this.drawScreenLineMarker(t,s,r.clazz,e):s.isMultiLine()?r.type=="text"?this.drawTextMarker(t,s,r.clazz,e):this.drawMultiLineMarker(t,s,r.clazz,e):this.drawSingleLineMarker(t,s,r.clazz+" ace_start",e)}this.element=i.setInnerHtml(this.element,t.join(""))},this.$getTop=function(e,t){return(e-t.firstRowScreen)*t.lineHeight},this.drawTextMarker=function(e,t,n,i,s){var o=t.start.row,u=new r(o,t.start.column,o,this.session.getScreenLastRowColumn(o));this.drawSingleLineMarker(e,u,n+" ace_start",i,1,s),o=t.end.row,u=new r(o,0,o,t.end.column),this.drawSingleLineMarker(e,u,n,i,0,s);for(o=t.start.row+1;o
"),u=this.$getTop(t.end.row,r);var f=t.end.column*r.characterWidth;e.push("
"),o=(t.end.row-t.start.row-1)*r.lineHeight;if(o<0)return;u=this.$getTop(t.start.row+1,r),e.push("
")},this.drawSingleLineMarker=function(e,t,n,r,i,s){var o=r.lineHeight,u=(t.end.column+(i||0)-t.start.column)*r.characterWidth,a=this.$getTop(t.start.row,r),f=this.$padding+t.start.column*r.characterWidth;e.push("
")},this.drawFullLineMarker=function(e,t,n,r,i){var s=this.$getTop(t.start.row,r),o=r.lineHeight;t.start.row!=t.end.row&&(o+=this.$getTop(t.end.row,r)-s),e.push("
")},this.drawScreenLineMarker=function(e,t,n,r,i){var s=this.$getTop(t.start.row,r),o=r.lineHeight;e.push("
")}}).call(s.prototype),t.Marker=s}),ace.define("ace/mouse/mouse_event",["require","exports","module","ace/lib/event","ace/lib/useragent"],function(e,t,n){var r=e("../lib/event"),i=e("../lib/useragent"),s=t.MouseEvent=function(e,t){this.domEvent=e,this.editor=t,this.x=this.clientX=e.clientX,this.y=this.clientY=e.clientY,this.$pos=null,this.$inSelection=null,this.propagationStopped=!1,this.defaultPrevented=!1};(function(){this.stopPropagation=function(){r.stopPropagation(this.domEvent),this.propagationStopped=!0},this.preventDefault=function(){r.preventDefault(this.domEvent),this.defaultPrevented=!0},this.stop=function(){this.stopPropagation(),this.preventDefault()},this.getDocumentPosition=function(){return this.$pos?this.$pos:(this.$pos=this.editor.renderer.screenToTextCoordinates(this.clientX,this.clientY),this.$pos)},this.inSelection=function(){if(this.$inSelection!==null)return this.$inSelection;var e=this.editor,t=e.getSelectionRange();if(t.isEmpty())this.$inSelection=!1;else{var n=this.getDocumentPosition();this.$inSelection=t.contains(n.row,n.column)}return this.$inSelection},this.getButton=function(){return r.getButton(this.domEvent)},this.getShiftKey=function(){return this.domEvent.shiftKey},this.getAccelKey=i.isMac?function(){return this.domEvent.metaKey}:function(){return this.domEvent.ctrlKey}}).call(s.prototype)}),ace.define("ace/layer/text",["require","exports","module","ace/lib/oop","ace/lib/dom","ace/lib/lang","ace/lib/useragent","ace/lib/event_emitter"],function(e,t,n){var r=e("../lib/oop"),i=e("../lib/dom"),s=e("../lib/lang"),o=e("../lib/useragent"),u=e("../lib/event_emitter").EventEmitter,a=function(e){this.element=i.createElement("div"),this.element.className="ace_layer ace_text-layer",e.appendChild(this.element),this.$updateEolChar=this.$updateEolChar.bind(this)};(function(){r.implement(this,u),this.EOF_CHAR="\xb6",this.EOL_CHAR_LF="\xac",this.EOL_CHAR_CRLF="\xa4",this.EOL_CHAR=this.EOL_CHAR_LF,this.TAB_CHAR="\u2192",this.SPACE_CHAR="\xb7",this.$padding=0,this.$updateEolChar=function(){var e=this.session.doc.getNewLineCharacter()=="\n"?this.EOL_CHAR_LF:this.EOL_CHAR_CRLF;if(this.EOL_CHAR!=e)return this.EOL_CHAR=e,!0},this.setPadding=function(e){this.$padding=e,this.element.style.padding="0 "+e+"px"},this.getLineHeight=function(){return this.$fontMetrics.$characterSize.height||0},this.getCharacterWidth=function(){return this.$fontMetrics.$characterSize.width||0},this.$setFontMetrics=function(e){this.$fontMetrics=e,this.$fontMetrics.on("changeCharacterSize",function(e){this._signal("changeCharacterSize",e)}.bind(this)),this.$pollSizeChanges()},this.checkForSizeChanges=function(){this.$fontMetrics.checkForSizeChanges()},this.$pollSizeChanges=function(){return this.$pollSizeChangesTimer=this.$fontMetrics.$pollSizeChanges()},this.setSession=function(e){this.session=e,this.$computeTabString()},this.showInvisibles=!1,this.setShowInvisibles=function(e){return this.showInvisibles==e?!1:(this.showInvisibles=e,this.$computeTabString(),!0)},this.displayIndentGuides=!0,this.setDisplayIndentGuides=function(e){return this.displayIndentGuides==e?!1:(this.displayIndentGuides=e,this.$computeTabString(),!0)},this.$tabStrings=[],this.onChangeTabSize=this.$computeTabString=function(){var e=this.session.getTabSize();this.tabSize=e;var t=this.$tabStrings=[0];for(var n=1;n"+this.TAB_CHAR+s.stringRepeat("\xa0",n-1)+""):t.push(s.stringRepeat("\xa0",n));if(this.displayIndentGuides){this.$indentGuideRe=/\s\S| \t|\t |\s$/;var r="ace_indent-guide",i="",o="";if(this.showInvisibles){r+=" ace_invisible",i=" ace_invisible_space",o=" ace_invisible_tab";var u=s.stringRepeat(this.SPACE_CHAR,this.tabSize),a=this.TAB_CHAR+s.stringRepeat("\xa0",this.tabSize-1)}else var u=s.stringRepeat("\xa0",this.tabSize),a=u;this.$tabStrings[" "]=""+u+"",this.$tabStrings[" "]=""+a+""}},this.updateLines=function(e,t,n){(this.config.lastRow!=e.lastRow||this.config.firstRow!=e.firstRow)&&this.scrollLines(e),this.config=e;var r=Math.max(t,e.firstRow),s=Math.min(n,e.lastRow),o=this.element.childNodes,u=0;for(var a=e.firstRow;al&&(a=f.end.row+1,f=this.session.getNextFoldLine(a,f),l=f?f.start.row:Infinity);if(a>s)break;var c=o[u++];if(c){var h=[];this.$renderLine(h,a,!this.$useLineGroups(),a==l?f:!1),c.style.height=e.lineHeight*this.session.getRowLength(a)+"px",i.setInnerHtml(c,h.join(""))}a++}},this.scrollLines=function(e){var t=this.config;this.config=e;if(!t||t.lastRow0;r--)n.removeChild(n.firstChild);if(t.lastRow>e.lastRow)for(var r=this.session.getFoldedRowCount(e.lastRow+1,t.lastRow);r>0;r--)n.removeChild(n.lastChild);if(e.firstRowt.lastRow){var i=this.$renderLinesFragment(e,t.lastRow+1,e.lastRow);n.appendChild(i)}},this.$renderLinesFragment=function(e,t,n){var r=this.element.ownerDocument.createDocumentFragment(),s=t,o=this.session.getNextFoldLine(s),u=o?o.start.row:Infinity;for(;;){s>u&&(s=o.end.row+1,o=this.session.getNextFoldLine(s,o),u=o?o.start.row:Infinity);if(s>n)break;var a=i.createElement("div"),f=[];this.$renderLine(f,s,!1,s==u?o:!1),a.innerHTML=f.join("");if(this.$useLineGroups())a.className="ace_line_group",r.appendChild(a),a.style.height=e.lineHeight*this.session.getRowLength(s)+"px";else while(a.firstChild)r.appendChild(a.firstChild);s++}return r},this.update=function(e){this.config=e;var t=[],n=e.firstRow,r=e.lastRow,s=n,o=this.session.getNextFoldLine(s),u=o?o.start.row:Infinity;for(;;){s>u&&(s=o.end.row+1,o=this.session.getNextFoldLine(s,o),u=o?o.start.row:Infinity);if(s>r)break;this.$useLineGroups()&&t.push("
"),this.$renderLine(t,s,!1,s==u?o:!1),this.$useLineGroups()&&t.push("
"),s++}this.element=i.setInnerHtml(this.element,t.join(""))},this.$textToken={text:!0,rparen:!0,lparen:!0},this.$renderToken=function(e,t,n,r){var i=this,o=/\t|&|<|( +)|([\x00-\x1f\x80-\xa0\u1680\u180E\u2000-\u200f\u2028\u2029\u202F\u205F\u3000\uFEFF])|[\u1100-\u115F\u11A3-\u11A7\u11FA-\u11FF\u2329-\u232A\u2E80-\u2E99\u2E9B-\u2EF3\u2F00-\u2FD5\u2FF0-\u2FFB\u3000-\u303E\u3041-\u3096\u3099-\u30FF\u3105-\u312D\u3131-\u318E\u3190-\u31BA\u31C0-\u31E3\u31F0-\u321E\u3220-\u3247\u3250-\u32FE\u3300-\u4DBF\u4E00-\uA48C\uA490-\uA4C6\uA960-\uA97C\uAC00-\uD7A3\uD7B0-\uD7C6\uD7CB-\uD7FB\uF900-\uFAFF\uFE10-\uFE19\uFE30-\uFE52\uFE54-\uFE66\uFE68-\uFE6B\uFF01-\uFF60\uFFE0-\uFFE6]/g,u=function(e,n,r,o,u){if(n)return i.showInvisibles?""+s.stringRepeat(i.SPACE_CHAR,e.length)+"":s.stringRepeat("\xa0",e.length);if(e=="&")return"&";if(e=="<")return"<";if(e==" "){var a=i.session.getScreenTabSize(t+o);return t+=a-1,i.$tabStrings[a]}if(e=="\u3000"){var f=i.showInvisibles?"ace_cjk ace_invisible ace_invisible_space":"ace_cjk",l=i.showInvisibles?i.SPACE_CHAR:"";return t+=1,""+l+""}return r?""+i.SPACE_CHAR+"":(t+=1,""+e+"")},a=r.replace(o,u);if(!this.$textToken[n.type]){var f="ace_"+n.type.replace(/\./g," ace_"),l="";n.type=="fold"&&(l=" style='width:"+n.value.length*this.config.characterWidth+"px;' "),e.push("",a,"")}else e.push(a);return t+r.length},this.renderIndentGuide=function(e,t,n){var r=t.search(this.$indentGuideRe);return r<=0||r>=n?t:t[0]==" "?(r-=r%this.tabSize,e.push(s.stringRepeat(this.$tabStrings[" "],r/this.tabSize)),t.substr(r)):t[0]==" "?(e.push(s.stringRepeat(this.$tabStrings[" "],r)),t.substr(r)):t},this.$renderWrappedLine=function(e,t,n,r){var i=0,s=0,o=n[0],u=0;for(var a=0;a=o)u=this.$renderToken(e,u,f,l.substring(0,o-i)),l=l.substring(o-i),i=o,r||e.push("","
"),s++,u=0,o=n[s]||Number.MAX_VALUE;l.length!=0&&(i+=l.length,u=this.$renderToken(e,u,f,l))}}},this.$renderSimpleLine=function(e,t){var n=0,r=t[0],i=r.value;this.displayIndentGuides&&(i=this.renderIndentGuide(e,i)),i&&(n=this.$renderToken(e,n,r,i));for(var s=1;s");if(i.length){var s=this.session.getRowSplitData(t);s&&s.length?this.$renderWrappedLine(e,i,s,n):this.$renderSimpleLine(e,i)}this.showInvisibles&&(r&&(t=r.end.row),e.push("",t==this.session.getLength()-1?this.EOF_CHAR:this.EOL_CHAR,"")),n||e.push("
")},this.$getFoldLineTokens=function(e,t){function i(e,t,n){var i=0,s=0;while(s+e[i].value.lengthn-t&&(o=o.substring(0,n-t)),r.push({type:e[i].type,value:o}),s=t+o.length,i+=1}while(sn?r.push({type:e[i].type,value:o.substring(0,n-s)}):r.push(e[i]),s+=o.length,i+=1}}var n=this.session,r=[],s=n.getTokens(e);return t.walk(function(e,t,o,u,a){e!=null?r.push({type:"fold",value:e}):(a&&(s=n.getTokens(t)),s.length&&i(s,u,o))},t.end.row,this.session.getLine(t.end.row).length),r},this.$useLineGroups=function(){return this.session.getUseWrapMode()},this.destroy=function(){clearInterval(this.$pollSizeChangesTimer),this.$measureNode&&this.$measureNode.parentNode.removeChild(this.$measureNode),delete this.$measureNode}}).call(a.prototype),t.Text=a}),ace.define("ace/tooltip",["require","exports","module","ace/lib/oop","ace/lib/dom"],function(e,t,n){function s(e){this.isOpen=!1,this.$element=null,this.$parentNode=e}var r=e("./lib/oop"),i=e("./lib/dom");(function(){this.$init=function(){return this.$element=i.createElement("div"),this.$element.className="ace_tooltip",this.$element.style.display="none",this.$parentNode.appendChild(this.$element),this.$element},this.getElement=function(){return this.$element||this.$init()},this.setText=function(e){i.setInnerText(this.getElement(),e)},this.setHtml=function(e){this.getElement().innerHTML=e},this.setPosition=function(e,t){this.getElement().style.left=e+"px",this.getElement().style.top=t+"px"},this.setClassName=function(e){i.addCssClass(this.getElement(),e)},this.show=function(e,t,n){e!=null&&this.setText(e),t!=null&&n!=null&&this.setPosition(t,n),this.isOpen||(this.getElement().style.display="block",this.isOpen=!0)},this.hide=function(){this.isOpen&&(this.getElement().style.display="none",this.isOpen=!1)},this.getHeight=function(){return this.getElement().offsetHeight},this.getWidth=function(){return this.getElement().offsetWidth}}).call(s.prototype),t.Tooltip=s}),ace.define("ace/layer/cursor",["require","exports","module","ace/lib/dom"],function(e,t,n){var r=e("../lib/dom"),i,s=function(e){this.element=r.createElement("div"),this.element.className="ace_layer ace_cursor-layer",e.appendChild(this.element),i===undefined&&(i="opacity"in this.element),this.isVisible=!1,this.isBlinking=!0,this.blinkInterval=1e3,this.smoothBlinking=!1,this.cursors=[],this.cursor=this.addCursor(),r.addCssClass(this.element,"ace_hidden-cursors"),this.$updateCursors=this.$updateVisibility.bind(this)};(function(){this.$updateVisibility=function(e){var t=this.cursors;for(var n=t.length;n--;)t[n].style.visibility=e?"":"hidden"},this.$updateOpacity=function(e){var t=this.cursors;for(var n=t.length;n--;)t[n].style.opacity=e?"":"0"},this.$padding=0,this.setPadding=function(e){this.$padding=e},this.setSession=function(e){this.session=e},this.setBlinking=function(e){e!=this.isBlinking&&(this.isBlinking=e,this.restartTimer())},this.setBlinkInterval=function(e){e!=this.blinkInterval&&(this.blinkInterval=e,this.restartTimer())},this.setSmoothBlinking=function(e){e!=this.smoothBlinking&&!i&&(this.smoothBlinking=e,r.setCssClass(this.element,"ace_smooth-blinking",e),this.$updateCursors(!0),this.$updateCursors=(e?this.$updateOpacity:this.$updateVisibility).bind(this),this.restartTimer())},this.addCursor=function(){var e=r.createElement("div");return e.className="ace_cursor",this.element.appendChild(e),this.cursors.push(e),e},this.removeCursor=function(){if(this.cursors.length>1){var e=this.cursors.pop();return e.parentNode.removeChild(e),e}},this.hideCursor=function(){this.isVisible=!1,r.addCssClass(this.element,"ace_hidden-cursors"),this.restartTimer()},this.showCursor=function(){this.isVisible=!0,r.removeCssClass(this.element,"ace_hidden-cursors"),this.restartTimer()},this.restartTimer=function(){var e=this.$updateCursors;clearInterval(this.intervalId),clearTimeout(this.timeoutId),this.smoothBlinking&&r.removeCssClass(this.element,"ace_smooth-blinking"),e(!0);if(!this.isBlinking||!this.blinkInterval||!this.isVisible)return;this.smoothBlinking&&setTimeout(function(){r.addCssClass(this.element,"ace_smooth-blinking")}.bind(this));var t=function(){this.timeoutId=setTimeout(function(){e(!1)},.6*this.blinkInterval)}.bind(this);this.intervalId=setInterval(function(){e(!0),t()},this.blinkInterval),t()},this.getPixelPosition=function(e,t){if(!this.config||!this.session)return{left:0,top:0};e||(e=this.session.selection.getCursor());var n=this.session.documentToScreenPosition(e),r=this.$padding+n.column*this.config.characterWidth,i=(n.row-(t?this.config.firstRowScreen:0))*this.config.lineHeight;return{left:r,top:i}},this.update=function(e){this.config=e;var t=this.session.$selectionMarkers,n=0,r=0;if(t===undefined||t.length===0)t=[{cursor:null}];for(var n=0,i=t.length;ne.height+e.offset||s.top<0)&&n>1)continue;var o=(this.cursors[r++]||this.addCursor()).style;o.left=s.left+"px",o.top=s.top+"px",o.width=e.characterWidth+"px",o.height=e.lineHeight+"px"}while(this.cursors.length>r)this.removeCursor();var u=this.session.getOverwrite();this.$setOverwrite(u),this.$pixelPos=s,this.restartTimer()},this.$setOverwrite=function(e){e!=this.overwrite&&(this.overwrite=e,e?r.addCssClass(this.element,"ace_overwrite-cursors"):r.removeCssClass(this.element,"ace_overwrite-cursors"))},this.destroy=function(){clearInterval(this.intervalId),clearTimeout(this.timeoutId)}}).call(s.prototype),t.Cursor=s}),ace.define("ace/mouse/default_gutter_handler",["require","exports","module","ace/lib/dom","ace/lib/oop","ace/lib/event","ace/tooltip"],function(e,t,n){function u(e){function l(){var r=u.getDocumentPosition().row,s=n.$annotations[r];if(!s)return c();var o=t.session.getLength();if(r==o){var a=t.renderer.pixelToScreenCoordinates(0,u.y).row,l=u.$pos;if(a>t.session.documentToScreenRow(l.row,l.column))return c()}if(f==s)return;f=s.text.join("
"),i.setHtml(f),i.show(),t.on("mousewheel",c);if(e.$tooltipFollowsMouse)h(u);else{var p=n.$cells[t.session.documentToScreenRow(r,0)].element,d=p.getBoundingClientRect(),v=i.getElement().style;v.left=d.right+"px",v.top=d.bottom+"px"}}function c(){o&&(o=clearTimeout(o)),f&&(i.hide(),f=null,t.removeEventListener("mousewheel",c))}function h(e){i.setPosition(e.x,e.y)}var t=e.editor,n=t.renderer.$gutterLayer,i=new a(t.container);e.editor.setDefaultHandler("guttermousedown",function(r){if(!t.isFocused()||r.getButton()!=0)return;var i=n.getRegion(r);if(i=="foldWidgets")return;var s=r.getDocumentPosition().row,o=t.session.selection;if(r.getShiftKey())o.selectTo(s,0);else{if(r.domEvent.detail==2)return t.selectAll(),r.preventDefault();e.$clickSelection=t.selection.getLineRange(s)}return e.setState("selectByLines"),e.captureMouse(r),r.preventDefault()});var o,u,f;e.editor.setDefaultHandler("guttermousemove",function(t){var n=t.domEvent.target||t.domEvent.srcElement;if(r.hasCssClass(n,"ace_fold-widget"))return c();f&&e.$tooltipFollowsMouse&&h(t),u=t;if(o)return;o=setTimeout(function(){o=null,u&&!e.isMousePressed?l():c()},50)}),s.addListener(t.renderer.$gutter,"mouseout",function(e){u=null;if(!f||o)return;o=setTimeout(function(){o=null,c()},50)}),t.on("changeSession",c)}function a(e){o.call(this,e)}var r=e("../lib/dom"),i=e("../lib/oop"),s=e("../lib/event"),o=e("../tooltip").Tooltip;i.inherits(a,o),function(){this.setPosition=function(e,t){var n=window.innerWidth||document.documentElement.clientWidth,r=window.innerHeight||document.documentElement.clientHeight,i=this.getWidth(),s=this.getHeight();e+=15,t+=15,e+i>n&&(e-=e+i-n),t+s>r&&(t-=20+s),o.prototype.setPosition.call(this,e,t)}}.call(a.prototype),t.GutterHandler=u}),ace.define("ace/scrollbar",["require","exports","module","ace/lib/oop","ace/lib/dom","ace/lib/event","ace/lib/event_emitter"],function(e,t,n){var r=e("./lib/oop"),i=e("./lib/dom"),s=e("./lib/event"),o=e("./lib/event_emitter").EventEmitter,u=function(e){this.element=i.createElement("div"),this.element.className="ace_scrollbar ace_scrollbar"+this.classSuffix,this.inner=i.createElement("div"),this.inner.className="ace_scrollbar-inner",this.element.appendChild(this.inner),e.appendChild(this.element),this.setVisible(!1),this.skipEvent=!1,s.addListener(this.element,"scroll",this.onScroll.bind(this)),s.addListener(this.element,"mousedown",s.preventDefault)};(function(){r.implement(this,o),this.setVisible=function(e){this.element.style.display=e?"":"none",this.isVisible=e}}).call(u.prototype);var a=function(e,t){u.call(this,e),this.scrollTop=0,t.$scrollbarWidth=this.width=i.scrollbarWidth(e.ownerDocument),this.inner.style.width=this.element.style.width=(this.width||15)+5+"px"};r.inherits(a,u),function(){this.classSuffix="-v",this.onScroll=function(){this.skipEvent||(this.scrollTop=this.element.scrollTop,this._emit("scroll",{data:this.scrollTop})),this.skipEvent=!1},this.getWidth=function(){return this.isVisible?this.width:0},this.setHeight=function(e){this.element.style.height=e+"px"},this.setInnerHeight=function(e){this.inner.style.height=e+"px"},this.setScrollHeight=function(e){this.inner.style.height=e+"px"},this.setScrollTop=function(e){this.scrollTop!=e&&(this.skipEvent=!0,this.scrollTop=this.element.scrollTop=e)}}.call(a.prototype);var f=function(e,t){u.call(this,e),this.scrollLeft=0,this.height=t.$scrollbarWidth,this.inner.style.height=this.element.style.height=(this.height||15)+5+"px"};r.inherits(f,u),function(){this.classSuffix="-h",this.onScroll=function(){this.skipEvent||(this.scrollLeft=this.element.scrollLeft,this._emit("scroll",{data:this.scrollLeft})),this.skipEvent=!1},this.getHeight=function(){return this.isVisible?this.height:0},this.setWidth=function(e){this.element.style.width=e+"px"},this.setInnerWidth=function(e){this.inner.style.width=e+"px"},this.setScrollWidth=function(e){this.inner.style.width=e+"px"},this.setScrollLeft=function(e){this.scrollLeft!=e&&(this.skipEvent=!0,this.scrollLeft=this.element.scrollLeft=e)}}.call(f.prototype),t.ScrollBar=a,t.ScrollBarV=a,t.ScrollBarH=f,t.VScrollBar=a,t.HScrollBar=f}),ace.define("ace/mouse/default_handlers",["require","exports","module","ace/lib/dom","ace/lib/event","ace/lib/useragent"],function(e,t,n){function u(e){e.$clickSelection=null;var t=e.editor;t.setDefaultHandler("mousedown",this.onMouseDown.bind(e)),t.setDefaultHandler("dblclick",this.onDoubleClick.bind(e)),t.setDefaultHandler("tripleclick",this.onTripleClick.bind(e)),t.setDefaultHandler("quadclick",this.onQuadClick.bind(e)),t.setDefaultHandler("mousewheel",this.onMouseWheel.bind(e));var n=["select","startSelect","selectEnd","selectAllEnd","selectByWordsEnd","selectByLinesEnd","dragWait","dragWaitEnd","focusWait"];n.forEach(function(t){e[t]=this[t]},this),e.selectByLines=this.extendSelectionBy.bind(e,"getLineRange"),e.selectByWords=this.extendSelectionBy.bind(e,"getWordRange")}function a(e,t,n,r){return Math.sqrt(Math.pow(n-e,2)+Math.pow(r-t,2))}function f(e,t){if(e.start.row==e.end.row)var n=2*t.column-e.start.column-e.end.column;else if(e.start.row==e.end.row-1&&!e.start.column&&!e.end.column)var n=t.column-4;else var n=2*t.row-e.start.row-e.end.row;return n<0?{cursor:e.start,anchor:e.end}:{cursor:e.end,anchor:e.start}}var r=e("../lib/dom"),i=e("../lib/event"),s=e("../lib/useragent"),o=0;(function(){this.onMouseDown=function(e){var t=e.inSelection(),n=e.getDocumentPosition();this.mousedownEvent=e;var r=this.editor,i=e.getButton();if(i!==0){var s=r.getSelectionRange(),o=s.isEmpty();o&&r.selection.moveToPosition(n),r.textInput.onContextMenu(e.domEvent);return}if(t&&!r.isFocused()){r.focus();if(this.$focusTimout&&!this.$clickSelection&&!r.inMultiSelectMode){this.mousedownEvent.time=Date.now(),this.setState("focusWait"),this.captureMouse(e);return}}return this.captureMouse(e),!t||this.$clickSelection||e.getShiftKey()||r.inMultiSelectMode?this.startSelect(n):t&&(this.mousedownEvent.time=Date.now(),this.startSelect(n)),e.preventDefault()},this.startSelect=function(e){e=e||this.editor.renderer.screenToTextCoordinates(this.x,this.y);var t=this.editor,n=this.mousedownEvent.getShiftKey();n?t.selection.selectToPosition(e):this.$clickSelection||t.selection.moveToPosition(e),t.renderer.scroller.setCapture&&t.renderer.scroller.setCapture(),t.setStyle("ace_selecting"),this.setState("select")},this.select=function(){var e,t=this.editor,n=t.renderer.screenToTextCoordinates(this.x,this.y);if(this.$clickSelection){var r=this.$clickSelection.comparePoint(n);if(r==-1)e=this.$clickSelection.end;else if(r==1)e=this.$clickSelection.start;else{var i=f(this.$clickSelection,n);n=i.cursor,e=i.anchor}t.selection.setSelectionAnchor(e.row,e.column)}t.selection.selectToPosition(n),t.renderer.scrollCursorIntoView()},this.extendSelectionBy=function(e){var t,n=this.editor,r=n.renderer.screenToTextCoordinates(this.x,this.y),i=n.selection[e](r.row,r.column);if(this.$clickSelection){var s=this.$clickSelection.comparePoint(i.start),o=this.$clickSelection.comparePoint(i.end);if(s==-1&&o<=0){t=this.$clickSelection.end;if(i.end.row!=r.row||i.end.column!=r.column)r=i.start}else if(o==1&&s>=0){t=this.$clickSelection.start;if(i.start.row!=r.row||i.start.column!=r.column)r=i.end}else if(s==-1&&o==1)r=i.end,t=i.start;else{var u=f(this.$clickSelection,r);r=u.cursor,t=u.anchor}n.selection.setSelectionAnchor(t.row,t.column)}n.selection.selectToPosition(r),n.renderer.scrollCursorIntoView()},this.selectEnd=this.selectAllEnd=this.selectByWordsEnd=this.selectByLinesEnd=function(){this.$clickSelection=null,this.editor.unsetStyle("ace_selecting"),this.editor.renderer.scroller.releaseCapture&&this.editor.renderer.scroller.releaseCapture()},this.focusWait=function(){var e=a(this.mousedownEvent.x,this.mousedownEvent.y,this.x,this.y),t=Date.now();(e>o||t-this.mousedownEvent.time>this.$focusTimout)&&this.startSelect(this.mousedownEvent.getDocumentPosition())},this.onDoubleClick=function(e){var t=e.getDocumentPosition(),n=this.editor,r=n.session,i=r.getBracketRange(t);i?(i.isEmpty()&&(i.start.column--,i.end.column++),this.setState("select")):(i=n.selection.getWordRange(t.row,t.column),this.setState("selectByWords")),this.$clickSelection=i,this[this.state]&&this[this.state](e)},this.onTripleClick=function(e){var t=e.getDocumentPosition(),n=this.editor;this.setState("selectByLines"),this.$clickSelection=n.selection.getLineRange(t.row),this[this.state]&&this[this.state](e)},this.onQuadClick=function(e){var t=this.editor;t.selectAll(),this.$clickSelection=t.getSelectionRange(),this.setState("selectAll")},this.onMouseWheel=function(e){if(e.getAccelKey())return;e.getShiftKey()&&e.wheelY&&!e.wheelX&&(e.wheelX=e.wheelY,e.wheelY=0);var t=e.domEvent.timeStamp,n=t-(this.$lastScrollTime||0),r=this.editor,i=r.renderer.isScrollableBy(e.wheelX*e.speed,e.wheelY*e.speed);if(i||n<200)return this.$lastScrollTime=t,r.renderer.scrollBy(e.wheelX*e.speed,e.wheelY*e.speed),e.stop()}}).call(u.prototype),t.DefaultHandlers=u}),ace.define("ace/renderloop",["require","exports","module","ace/lib/event"],function(e,t,n){var r=e("./lib/event"),i=function(e,t){this.onRender=e,this.pending=!1,this.changes=0,this.window=t||window};(function(){this.schedule=function(e){this.changes=this.changes|e;if(!this.pending&&this.changes){this.pending=!0;var t=this;r.nextFrame(function(){t.pending=!1;var e;while(e=t.changes)t.changes=0,t.onRender(e)},this.window)}}}).call(i.prototype),t.RenderLoop=i}),ace.define("ace/mouse/mouse_handler",["require","exports","module","ace/lib/event","ace/lib/useragent","ace/mouse/default_handlers","ace/mouse/default_gutter_handler","ace/mouse/mouse_event","ace/mouse/dragdrop_handler","ace/config"],function(e,t,n){var r=e("../lib/event"),i=e("../lib/useragent"),s=e("./default_handlers").DefaultHandlers,o=e("./default_gutter_handler").GutterHandler,u=e("./mouse_event").MouseEvent,a=e("./dragdrop_handler").DragdropHandler,f=e("../config"),l=function(e){var t=this;this.editor=e,new s(this),new o(this),new a(this);var n=function(t){e.focus()},u=e.renderer.getMouseEventTarget();r.addListener(u,"click",this.onMouseEvent.bind(this,"click")),r.addListener(u,"mousemove",this.onMouseMove.bind(this,"mousemove")),r.addMultiMouseDownListener(u,[400,300,250],this,"onMouseEvent"),e.renderer.scrollBarV&&(r.addMultiMouseDownListener(e.renderer.scrollBarV.inner,[400,300,250],this,"onMouseEvent"),r.addMultiMouseDownListener(e.renderer.scrollBarH.inner,[400,300,250],this,"onMouseEvent"),i.isIE&&(r.addListener(e.renderer.scrollBarV.element,"mousedown",n),r.addListener(e.renderer.scrollBarH.element,"mousemove",n))),r.addMouseWheelListener(e.container,this.onMouseWheel.bind(this,"mousewheel"));var f=e.renderer.$gutter;r.addListener(f,"mousedown",this.onMouseEvent.bind(this,"guttermousedown")),r.addListener(f,"click",this.onMouseEvent.bind(this,"gutterclick")),r.addListener(f,"dblclick",this.onMouseEvent.bind(this,"gutterdblclick")),r.addListener(f,"mousemove",this.onMouseEvent.bind(this,"guttermousemove")),r.addListener(u,"mousedown",n),r.addListener(f,"mousedown",function(t){return e.focus(),r.preventDefault(t)}),e.on("mousemove",function(n){if(t.state||t.$dragDelay||!t.$dragEnabled)return;var r=e.renderer.screenToTextCoordinates(n.x,n.y),i=e.session.selection.getRange(),s=e.renderer;!i.isEmpty()&&i.insideStart(r.row,r.column)?s.setCursorStyle("default"):s.setCursorStyle("")})};(function(){this.onMouseEvent=function(e,t){this.editor._emit(e,new u(t,this.editor))},this.onMouseMove=function(e,t){var n=this.editor._eventRegistry&&this.editor._eventRegistry.mousemove;if(!n||!n.length)return;this.editor._emit(e,new u(t,this.editor))},this.onMouseWheel=function(e,t){var n=new u(t,this.editor);n.speed=this.$scrollSpeed*2,n.wheelX=t.wheelX,n.wheelY=t.wheelY,this.editor._emit(e,n)},this.setState=function(e){this.state=e},this.captureMouse=function(e,t){this.x=e.x,this.y=e.y,this.isMousePressed=!0;var n=this.editor.renderer;n.$keepTextAreaAtCursor&&(n.$keepTextAreaAtCursor=null);var s=this,o=function(e){if(!e)return;if(i.isWebKit&&!e.which&&s.releaseMouse)return s.releaseMouse();s.x=e.clientX,s.y=e.clientY,t&&t(e),s.mouseEvent=new u(e,s.editor),s.$mouseMoved=!0},a=function(e){clearInterval(l),f(),s[s.state+"End"]&&s[s.state+"End"](e),s.state="",n.$keepTextAreaAtCursor==null&&(n.$keepTextAreaAtCursor=!0,n.$moveTextAreaToCursor()),s.isMousePressed=!1,s.$onCaptureMouseMove=s.releaseMouse=null,e&&s.onMouseEvent("mouseup",e)},f=function(){s[s.state]&&s[s.state](),s.$mouseMoved=!1};if(i.isOldIE&&e.domEvent.type=="dblclick")return setTimeout(function(){a(e)});s.$onCaptureMouseMove=o,s.releaseMouse=r.capture(this.editor.container,o,a);var l=setInterval(f,20)},this.releaseMouse=null}).call(l.prototype),f.defineOptions(l.prototype,"mouseHandler",{scrollSpeed:{initialValue:2},dragDelay:{initialValue:150},dragEnabled:{initialValue:!0},focusTimout:{initialValue:0},tooltipFollowsMouse:{initialValue:!0}}),t.MouseHandler=l}),ace.define("ace/layer/font_metrics",["require","exports","module","ace/lib/oop","ace/lib/dom","ace/lib/lang","ace/lib/useragent","ace/lib/event_emitter"],function(e,t,n){var r=e("../lib/oop"),i=e("../lib/dom"),s=e("../lib/lang"),o=e("../lib/useragent"),u=e("../lib/event_emitter").EventEmitter,a=0,f=t.FontMetrics=function(e,t){this.el=i.createElement("div"),this.$setMeasureNodeStyles(this.el.style,!0),this.$main=i.createElement("div"),this.$setMeasureNodeStyles(this.$main.style),this.$measureNode=i.createElement("div"),this.$setMeasureNodeStyles(this.$measureNode.style),this.el.appendChild(this.$main),this.el.appendChild(this.$measureNode),e.appendChild(this.el),a||this.$testFractionalRect(),this.$measureNode.innerHTML=s.stringRepeat("X",a),this.$characterSize={width:0,height:0},this.checkForSizeChanges()};(function(){r.implement(this,u),this.$characterSize={width:0,height:0},this.$testFractionalRect=function(){var e=i.createElement("div");this.$setMeasureNodeStyles(e.style),e.style.width="0.2px",document.documentElement.appendChild(e);var t=e.getBoundingClientRect().width;t>0&&t<1?a=1:a=100,e.parentNode.removeChild(e)},this.$setMeasureNodeStyles=function(e,t){e.width=e.height="auto",e.left=e.top="-100px",e.visibility="hidden",e.position="fixed",e.whiteSpace="pre",o.isIE<8?e["font-family"]="inherit":e.font="inherit",e.overflow=t?"hidden":"visible"},this.checkForSizeChanges=function(){var e=this.$measureSizes();if(e&&(this.$characterSize.width!==e.width||this.$characterSize.height!==e.height)){this.$measureNode.style.fontWeight="bold";var t=this.$measureSizes();this.$measureNode.style.fontWeight="",this.$characterSize=e,this.charSizes=Object.create(null),this.allowBoldFonts=t&&t.width===e.width&&t.height===e.height,this._emit("changeCharacterSize",{data:e})}},this.$pollSizeChanges=function(){if(this.$pollSizeChangesTimer)return this.$pollSizeChangesTimer;var e=this;return this.$pollSizeChangesTimer=setInterval(function(){e.checkForSizeChanges()},500)},this.setPolling=function(e){e?this.$pollSizeChanges():this.$pollSizeChangesTimer&&this.$pollSizeChangesTimer},this.$measureSizes=function(){if(a===1)var e=this.$measureNode.getBoundingClientRect(),t={height:e.height,width:e.width};else var t={height:this.$measureNode.clientHeight,width:this.$measureNode.clientWidth/a};return t.width===0||t.height===0?null:t},this.$measureCharWidth=function(e){this.$main.innerHTML=s.stringRepeat(e,a);var t=this.$main.getBoundingClientRect();return t.width/a},this.getCharacterWidth=function(e){var t=this.charSizes[e];return t===undefined&&(this.charSizes[e]=this.$measureCharWidth(e)/this.$characterSize.width),t},this.destroy=function(){clearInterval(this.$pollSizeChangesTimer),this.el&&this.el.parentNode&&this.el.parentNode.removeChild(this.el)}}).call(f.prototype)}),ace.define("ace/keyboard/textinput",["require","exports","module","ace/lib/event","ace/lib/useragent","ace/lib/dom","ace/lib/lang"],function(e,t,n){var r=e("../lib/event"),i=e("../lib/useragent"),s=e("../lib/dom"),o=e("../lib/lang"),u=i.isChrome<18,a=i.isIE,f=function(e,t){function b(e){if(h)return;if(k)t=0,r=e?0:n.value.length-1;else var t=e?2:1,r=2;try{n.setSelectionRange(t,r)}catch(i){}}function w(){if(h)return;n.value=f,i.isWebKit&&y.schedule()}function q(){setTimeout(function(){p&&(n.style.cssText=p,p=""),t.renderer.$keepTextAreaAtCursor==null&&(t.renderer.$keepTextAreaAtCursor=!0,t.renderer.$moveTextAreaToCursor())},0)}var n=s.createElement("textarea");n.className="ace_text-input",i.isTouchPad&&n.setAttribute("x-palm-disable-auto-cap",!0),n.wrap="off",n.autocorrect="off",n.autocapitalize="off",n.spellcheck=!1,n.style.opacity="0",e.insertBefore(n,e.firstChild);var f="\x01\x01",l=!1,c=!1,h=!1,p="",d=!0;try{var v=document.activeElement===n}catch(m){}r.addListener(n,"blur",function(){t.onBlur(),v=!1}),r.addListener(n,"focus",function(){v=!0,t.onFocus(),b()}),this.focus=function(){n.focus()},this.blur=function(){n.blur()},this.isFocused=function(){return v};var g=o.delayedCall(function(){v&&b(d)}),y=o.delayedCall(function(){h||(n.value=f,v&&b())});i.isWebKit||t.addEventListener("changeSelection",function(){t.selection.isEmpty()!=d&&(d=!d,g.schedule())}),w(),v&&t.onFocus();var E=function(e){return e.selectionStart===0&&e.selectionEnd===e.value.length};!n.setSelectionRange&&n.createTextRange&&(n.setSelectionRange=function(e,t){var n=this.createTextRange();n.collapse(!0),n.moveStart("character",e),n.moveEnd("character",t),n.select()},E=function(e){try{var t=e.ownerDocument.selection.createRange()}catch(n){}return!t||t.parentElement()!=e?!1:t.text==e.value});if(i.isOldIE){var S=!1,x=function(e){if(S)return;var t=n.value;if(h||!t||t==f)return;if(e&&t==f[0])return T.schedule();A(t),S=!0,w(),S=!1},T=o.delayedCall(x);r.addListener(n,"propertychange",x);var N={13:1,27:1};r.addListener(n,"keyup",function(e){h&&(!n.value||N[e.keyCode])&&setTimeout(F,0);if((n.value.charCodeAt(0)||0)<129)return T.call();h?j():B()}),r.addListener(n,"keydown",function(e){T.schedule(50)})}var C=function(e){l?l=!1:E(n)?(t.selectAll(),b()):k&&b(t.selection.isEmpty())},k=null;this.setInputHandler=function(e){k=e},this.getInputHandler=function(){return k};var L=!1,A=function(e){k&&(e=k(e),k=null),c?(b(),e&&t.onPaste(e),c=!1):e==f.charAt(0)?L?t.execCommand("del",{source:"ace"}):t.execCommand("backspace",{source:"ace"}):(e.substring(0,2)==f?e=e.substr(2):e.charAt(0)==f.charAt(0)?e=e.substr(1):e.charAt(e.length-1)==f.charAt(0)&&(e=e.slice(0,-1)),e.charAt(e.length-1)==f.charAt(0)&&(e=e.slice(0,-1)),e&&t.onTextInput(e)),L&&(L=!1)},O=function(e){if(h)return;var t=n.value;A(t),w()},M=function(e,t){var n=e.clipboardData||window.clipboardData;if(!n||u)return;var r=a?"Text":"text/plain";return t?n.setData(r,t)!==!1:n.getData(r)},_=function(e,i){var s=t.getCopyText();if(!s)return r.preventDefault(e);M(e,s)?(i?t.onCut():t.onCopy(),r.preventDefault(e)):(l=!0,n.value=s,n.select(),setTimeout(function(){l=!1,w(),b(),i?t.onCut():t.onCopy()}))},D=function(e){_(e,!0)},P=function(e){_(e,!1)},H=function(e){var s=M(e);typeof s=="string"?(s&&t.onPaste(s),i.isIE&&setTimeout(b),r.preventDefault(e)):(n.value="",c=!0)};r.addCommandKeyListener(n,t.onCommandKey.bind(t)),r.addListener(n,"select",C),r.addListener(n,"input",O),r.addListener(n,"cut",D),r.addListener(n,"copy",P),r.addListener(n,"paste",H),(!("oncut"in n)||!("oncopy"in n)||!("onpaste"in n))&&r.addListener(e,"keydown",function(e){if(i.isMac&&!e.metaKey||!e.ctrlKey)return;switch(e.keyCode){case 67:P(e);break;case 86:H(e);break;case 88:D(e)}});var B=function(e){if(h||!t.onCompositionStart)return;h={},t.onCompositionStart(),setTimeout(j,0),t.on("mousedown",F),t.selection.isEmpty()||(t.insert(""),t.session.markUndoGroup(),t.selection.clearSelection()),t.session.markUndoGroup()},j=function(){if(!h||!t.onCompositionUpdate)return;var e=n.value.replace(/\x01/g,"");if(h.lastValue===e)return;t.onCompositionUpdate(e),h.lastValue&&t.undo(),h.lastValue=e;if(h.lastValue){var r=t.selection.getRange();t.insert(h.lastValue),t.session.markUndoGroup(),h.range=t.selection.getRange(),t.selection.setRange(r),t.selection.clearSelection()}},F=function(e){if(!t.onCompositionEnd)return;var r=h;h=!1;var i=setTimeout(function(){i=null;var e=n.value.replace(/\x01/g,"");if(h)return;e==r.lastValue?w():!r.lastValue&&e&&(w(),A(e))});k=function(n){return i&&clearTimeout(i),n=n.replace(/\x01/g,""),n==r.lastValue?"":(r.lastValue&&i&&t.undo(),n)},t.onCompositionEnd(),t.removeListener("mousedown",F),e.type=="compositionend"&&r.range&&t.selection.setRange(r.range)},I=o.delayedCall(j,50);r.addListener(n,"compositionstart",B),i.isGecko?r.addListener(n,"text",function(){I.schedule()}):(r.addListener(n,"keyup",function(){I.schedule()}),r.addListener(n,"keydown",function(){I.schedule()})),r.addListener(n,"compositionend",F),this.getElement=function(){return n},this.setReadOnly=function(e){n.readOnly=e},this.onContextMenu=function(e){L=!0,p||(p=n.style.cssText),n.style.cssText="z-index:100000;"+(i.isIE?"opacity:0.1;":""),b(t.selection.isEmpty()),t._emit("nativecontextmenu",{target:t,domEvent:e});var o=t.container.getBoundingClientRect(),u=s.computedStyle(t.container),a=o.top+(parseInt(u.borderTopWidth)||0),f=o.left+(parseInt(o.borderLeftWidth)||0),l=o.bottom-a-n.clientHeight,c=function(e){n.style.left=e.clientX-f-2+"px",n.style.top=Math.min(e.clientY-a-2,l)+"px"};c(e);if(e.type!="mousedown")return;t.renderer.$keepTextAreaAtCursor&&(t.renderer.$keepTextAreaAtCursor=null),i.isWin&&r.capture(t.container,c,q)},this.onContextMenuClose=q;if(!i.isGecko||i.isMac){var R=function(e){t.textInput.onContextMenu(e),q()};r.addListener(t.renderer.scroller,"contextmenu",R),r.addListener(n,"contextmenu",R)}};t.TextInput=f}),ace.define("ace/lib/lang",["require","exports","module"],function(e,t,n){t.last=function(e){return e[e.length-1]},t.stringReverse=function(e){return e.split("").reverse().join("")},t.stringRepeat=function(e,t){var n="";while(t>0){t&1&&(n+=e);if(t>>=1)e+=e}return n};var r=/^\s\s*/,i=/\s\s*$/;t.stringTrimLeft=function(e){return e.replace(r,"")},t.stringTrimRight=function(e){return e.replace(i,"")},t.copyObject=function(e){var t={};for(var n in e)t[n]=e[n];return t},t.copyArray=function(e){var t=[];for(var n=0,r=e.length;n20&&e.length>this.$doc.getLength()>>1?this.call("setValue",[this.$doc.getValue()]):this.emit("change",{data:e})},this.$workerBlob=function(e){var t="importScripts('"+i.qualifyURL(e)+"');";try{return new Blob([t],{type:"application/javascript"})}catch(n){var r=window.BlobBuilder||window.WebKitBlobBuilder||window.MozBlobBuilder,s=new r;return s.append(t),s.getBlob("application/javascript")}}}).call(u.prototype);var a=function(e,t,n){this.$sendDeltaQueue=this.$sendDeltaQueue.bind(this),this.changeListener=this.changeListener.bind(this),this.callbackId=1,this.callbacks={},this.messageBuffer=[];var r=null,i=!1,u=Object.create(s),a=this;this.$worker={},this.$worker.terminate=function(){},this.$worker.postMessage=function(e){a.messageBuffer.push(e),r&&(i?setTimeout(f):f())},this.setEmitSync=function(e){i=e};var f=function(){var e=a.messageBuffer.shift();e.command?r[e.command].apply(r,e.args):e.event&&u._signal(e.event,e.data)};u.postMessage=function(e){a.onMessage({data:e})},u.callback=function(e,t){this.postMessage({type:"call",id:t,data:e})},u.emit=function(e,t){this.postMessage({type:"event",name:e,data:t})},o.loadModule(["worker",t],function(e){r=new e[n](u);while(a.messageBuffer.length)f()})};a.prototype=u.prototype,t.UIWorkerClient=a,t.WorkerClient=u}),ace.define("ace/editor",["require","exports","module","ace/lib/fixoldbrowsers","ace/lib/oop","ace/lib/dom","ace/lib/lang","ace/lib/useragent","ace/keyboard/textinput","ace/mouse/mouse_handler","ace/mouse/fold_handler","ace/keyboard/keybinding","ace/edit_session","ace/search","ace/range","ace/lib/event_emitter","ace/commands/command_manager","ace/commands/default_commands","ace/config","ace/token_iterator"],function(e,t,n){e("./lib/fixoldbrowsers");var r=e("./lib/oop"),i=e("./lib/dom"),s=e("./lib/lang"),o=e("./lib/useragent"),u=e("./keyboard/textinput").TextInput,a=e("./mouse/mouse_handler").MouseHandler,f=e("./mouse/fold_handler").FoldHandler,l=e("./keyboard/keybinding").KeyBinding,c=e("./edit_session").EditSession,h=e("./search").Search,p=e("./range").Range,d=e("./lib/event_emitter").EventEmitter,v=e("./commands/command_manager").CommandManager,m=e("./commands/default_commands").commands,g=e("./config"),y=e("./token_iterator").TokenIterator,b=function(e,t){var n=e.getContainerElement();this.container=n,this.renderer=e,this.commands=new v(o.isMac?"mac":"win",m),this.textInput=new u(e.getTextAreaContainer(),this),this.renderer.textarea=this.textInput.getElement(),this.keyBinding=new l(this),this.$mouseHandler=new a(this),new f(this),this.$blockScrolling=0,this.$search=(new h).set({wrap:!0}),this.$historyTracker=this.$historyTracker.bind(this),this.commands.on("exec",this.$historyTracker),this.$initOperationListeners(),this._$emitInputEvent=s.delayedCall(function(){this._signal("input",{}),this.session.bgTokenizer&&this.session.bgTokenizer.scheduleStart()}.bind(this)),this.on("change",function(e,t){t._$emitInputEvent.schedule(31)}),this.setSession(t||new c("")),g.resetOptions(this),g._signal("editor",this)};(function(){r.implement(this,d),this.$initOperationListeners=function(){function e(e){return e[e.length-1]}this.selections=[],this.commands.on("exec",function(t){this.startOperation(t);var n=t.command;if(n.aceCommandGroup=="fileJump"){var r=this.prevOp;if(!r||r.command.aceCommandGroup!="fileJump")this.lastFileJumpPos=e(this.selections)}else this.lastFileJumpPos=null}.bind(this),!0),this.commands.on("afterExec",function(e){var t=e.command;t.aceCommandGroup=="fileJump"&&this.lastFileJumpPos&&!this.curOp.selectionChanged&&this.selection.fromJSON(this.lastFileJumpPos),this.endOperation(e)}.bind(this),!0),this.$opResetTimer=s.delayedCall(this.endOperation.bind(this)),this.on("change",function(){this.curOp||this.startOperation(),this.curOp.docChanged=!0}.bind(this),!0),this.on("changeSelection",function(){this.curOp||this.startOperation(),this.curOp.selectionChanged=!0}.bind(this),!0)},this.curOp=null,this.prevOp={},this.startOperation=function(e){if(this.curOp){if(!e||this.curOp.command)return;this.prevOp=this.curOp}e||(this.previousCommand=null,e={}),this.$opResetTimer.schedule(),this.curOp={command:e.command||{},args:e.args,scrollTop:this.renderer.scrollTop};var t=this.curOp.command;t&&t.scrollIntoView&&this.$blockScrolling++,this.selections.push(this.selection.toJSON())},this.endOperation=function(){if(this.curOp){var e=this.curOp.command;if(e&&e.scrollIntoView){this.$blockScrolling--;switch(e.scrollIntoView){case"center":this.renderer.scrollCursorIntoView(null,.5);break;case"animate":case"cursor":this.renderer.scrollCursorIntoView();break;case"selectionPart":var t=this.selection.getRange(),n=this.renderer.layerConfig;(t.start.row>=n.lastRow||t.end.row<=n.firstRow)&&this.renderer.scrollSelectionIntoView(this.selection.anchor,this.selection.lead);break;default:}e.scrollIntoView=="animate"&&this.renderer.animateScrolling(this.curOp.scrollTop)}this.prevOp=this.curOp,this.curOp=null}},this.$historyTracker=function(e){if(!this.$mergeUndoDeltas)return;var t=this.prevOp,n=["backspace","del","insertstring"],r=t.command&&e.command.name==t.command.name;if(e.command.name=="insertstring"){var i=e.args;this.mergeNextCommand===undefined&&(this.mergeNextCommand=!0),r=r&&this.mergeNextCommand&&(!/\s/.test(i)||/\s/.test(t.args)),this.mergeNextCommand=!0}else r=r&&n.indexOf(e.command.name)!==-1;this.$mergeUndoDeltas!="always"&&Date.now()-this.sequenceStartTime>2e3&&(r=!1),r?this.session.mergeUndoDeltas=!0:n.indexOf(e.command.name)!==-1&&(this.sequenceStartTime=Date.now())},this.setKeyboardHandler=function(e){if(!e)this.keyBinding.setKeyboardHandler(null);else if(typeof e=="string"){this.$keybindingId=e;var t=this;g.loadModule(["keybinding",e],function(n){t.$keybindingId==e&&t.keyBinding.setKeyboardHandler(n&&n.handler)})}else this.$keybindingId=null,this.keyBinding.setKeyboardHandler(e)},this.getKeyboardHandler=function(){return this.keyBinding.getKeyboardHandler()},this.setSession=function(e){if(this.session==e)return;var t=this.session;if(t){this.session.removeEventListener("change",this.$onDocumentChange),this.session.removeEventListener("changeMode",this.$onChangeMode),this.session.removeEventListener("tokenizerUpdate",this.$onTokenizerUpdate),this.session.removeEventListener("changeTabSize",this.$onChangeTabSize),this.session.removeEventListener("changeWrapLimit",this.$onChangeWrapLimit),this.session.removeEventListener("changeWrapMode",this.$onChangeWrapMode),this.session.removeEventListener("onChangeFold",this.$onChangeFold),this.session.removeEventListener("changeFrontMarker",this.$onChangeFrontMarker),this.session.removeEventListener("changeBackMarker",this.$onChangeBackMarker),this.session.removeEventListener("changeBreakpoint",this.$onChangeBreakpoint),this.session.removeEventListener("changeAnnotation",this.$onChangeAnnotation),this.session.removeEventListener("changeOverwrite",this.$onCursorChange),this.session.removeEventListener("changeScrollTop",this.$onScrollTopChange),this.session.removeEventListener("changeScrollLeft",this.$onScrollLeftChange);var n=this.session.getSelection();n.removeEventListener("changeCursor",this.$onCursorChange),n.removeEventListener("changeSelection",this.$onSelectionChange)}this.session=e,e&&(this.$onDocumentChange=this.onDocumentChange.bind(this),e.addEventListener("change",this.$onDocumentChange),this.renderer.setSession(e),this.$onChangeMode=this.onChangeMode.bind(this),e.addEventListener("changeMode",this.$onChangeMode),this.$onTokenizerUpdate=this.onTokenizerUpdate.bind(this),e.addEventListener("tokenizerUpdate",this.$onTokenizerUpdate),this.$onChangeTabSize=this.renderer.onChangeTabSize.bind(this.renderer),e.addEventListener("changeTabSize",this.$onChangeTabSize),this.$onChangeWrapLimit=this.onChangeWrapLimit.bind(this),e.addEventListener("changeWrapLimit",this.$onChangeWrapLimit),this.$onChangeWrapMode=this.onChangeWrapMode.bind(this),e.addEventListener("changeWrapMode",this.$onChangeWrapMode),this.$onChangeFold=this.onChangeFold.bind(this),e.addEventListener("changeFold",this.$onChangeFold),this.$onChangeFrontMarker=this.onChangeFrontMarker.bind(this),this.session.addEventListener("changeFrontMarker",this.$onChangeFrontMarker),this.$onChangeBackMarker=this.onChangeBackMarker.bind(this),this.session.addEventListener("changeBackMarker",this.$onChangeBackMarker),this.$onChangeBreakpoint=this.onChangeBreakpoint.bind(this),this.session.addEventListener("changeBreakpoint",this.$onChangeBreakpoint),this.$onChangeAnnotation=this.onChangeAnnotation.bind(this),this.session.addEventListener("changeAnnotation",this.$onChangeAnnotation),this.$onCursorChange=this.onCursorChange.bind(this),this.session.addEventListener("changeOverwrite",this.$onCursorChange),this.$onScrollTopChange=this.onScrollTopChange.bind(this),this.session.addEventListener("changeScrollTop",this.$onScrollTopChange),this.$onScrollLeftChange=this.onScrollLeftChange.bind(this),this.session.addEventListener("changeScrollLeft",this.$onScrollLeftChange),this.selection=e.getSelection(),this.selection.addEventListener("changeCursor",this.$onCursorChange),this.$onSelectionChange=this.onSelectionChange.bind(this),this.selection.addEventListener("changeSelection",this.$onSelectionChange),this.onChangeMode(),this.$blockScrolling+=1,this.onCursorChange(),this.$blockScrolling-=1,this.onScrollTopChange(),this.onScrollLeftChange(),this.onSelectionChange(),this.onChangeFrontMarker(),this.onChangeBackMarker(),this.onChangeBreakpoint(),this.onChangeAnnotation(),this.session.getUseWrapMode()&&this.renderer.adjustWrapLimit(),this.renderer.updateFull()),this._signal("changeSession",{session:e,oldSession:t}),t&&t._signal("changeEditor",{oldEditor:this}),e&&e._signal("changeEditor",{editor:this})},this.getSession=function(){return this.session},this.setValue=function(e,t){return this.session.doc.setValue(e),t?t==1?this.navigateFileEnd():t==-1&&this.navigateFileStart():this.selectAll(),e},this.getValue=function(){return this.session.getValue()},this.getSelection=function(){return this.selection},this.resize=function(e){this.renderer.onResize(e)},this.setTheme=function(e,t){this.renderer.setTheme(e,t)},this.getTheme=function(){return this.renderer.getTheme()},this.setStyle=function(e){this.renderer.setStyle(e)},this.unsetStyle=function(e){this.renderer.unsetStyle(e)},this.getFontSize=function(){return this.getOption("fontSize")||i.computedStyle(this.container,"fontSize")},this.setFontSize=function(e){this.setOption("fontSize",e)},this.$highlightBrackets=function(){this.session.$bracketHighlight&&(this.session.removeMarker(this.session.$bracketHighlight),this.session.$bracketHighlight=null);if(this.$highlightPending)return;var e=this;this.$highlightPending=!0,setTimeout(function(){e.$highlightPending=!1;var t=e.session.findMatchingBracket(e.getCursorPosition());if(t)var n=new p(t.row,t.column,t.row,t.column+1);else if(e.session.$mode.getMatching)var n=e.session.$mode.getMatching(e.session);n&&(e.session.$bracketHighlight=e.session.addMarker(n,"ace_bracket","text"))},50)},this.$highlightTags=function(){var e=this.session;if(this.$highlightTagPending)return;var t=this;this.$highlightTagPending=!0,setTimeout(function(){t.$highlightTagPending=!1;var n=t.getCursorPosition(),r=new y(t.session,n.row,n.column),i=r.getCurrentToken();if(!i||i.type.indexOf("tag-name")===-1){e.removeMarker(e.$tagHighlight),e.$tagHighlight=null;return}var s=i.value,o=0,u=r.stepBackward();if(u.value=="<"){do u=i,i=r.stepForward(),i&&i.value===s&&i.type.indexOf("tag-name")!==-1&&(u.value==="<"?o++:u.value==="=0)}else{do i=u,u=r.stepBackward(),i&&i.value===s&&i.type.indexOf("tag-name")!==-1&&(u.value==="<"?o++:u.value==="1)&&(t=!1)}if(e.$highlightLineMarker&&!t)e.removeMarker(e.$highlightLineMarker.id),e.$highlightLineMarker=null;else if(!e.$highlightLineMarker&&t){var n=new p(t.row,t.column,t.row,Infinity);n.id=e.addMarker(n,"ace_active-line","screenLine"),e.$highlightLineMarker=n}else t&&(e.$highlightLineMarker.start.row=t.row,e.$highlightLineMarker.end.row=t.row,e.$highlightLineMarker.start.column=t.column,e._signal("changeBackMarker"))},this.onSelectionChange=function(e){var t=this.session;t.$selectionMarker&&t.removeMarker(t.$selectionMarker),t.$selectionMarker=null;if(!this.selection.isEmpty()){var n=this.selection.getRange(),r=this.getSelectionStyle();t.$selectionMarker=t.addMarker(n,"ace_selection",r)}else this.$updateHighlightActiveLine();var i=this.$highlightSelectedWord&&this.$getSelectionHighLightRegexp();this.session.highlight(i),this._signal("changeSelection")},this.$getSelectionHighLightRegexp=function(){var e=this.session,t=this.getSelectionRange();if(t.isEmpty()||t.isMultiLine())return;var n=t.start.column-1,r=t.end.column+1,i=e.getLine(t.start.row),s=i.length,o=i.substring(Math.max(n,0),Math.min(r,s));if(n>=0&&/^[\w\d]/.test(o)||r<=s&&/[\w\d]$/.test(o))return;o=i.substring(t.start.column,t.end.column);if(!/^[\w\d]+$/.test(o))return;var u=this.$search.$assembleRegExp({wholeWord:!0,caseSensitive:!0,needle:o});return u},this.onChangeFrontMarker=function(){this.renderer.updateFrontMarkers()},this.onChangeBackMarker=function(){this.renderer.updateBackMarkers()},this.onChangeBreakpoint=function(){this.renderer.updateBreakpoints()},this.onChangeAnnotation=function(){this.renderer.setAnnotations(this.session.getAnnotations())},this.onChangeMode=function(e){this.renderer.updateText(),this._emit("changeMode",e)},this.onChangeWrapLimit=function(){this.renderer.updateFull()},this.onChangeWrapMode=function(){this.renderer.onResize(!0)},this.onChangeFold=function(){this.$updateHighlightActiveLine(),this.renderer.updateFull()},this.getSelectedText=function(){return this.session.getTextRange(this.getSelectionRange())},this.getCopyText=function(){var e=this.getSelectedText();return this._signal("copy",e),e},this.onCopy=function(){this.commands.exec("copy",this)},this.onCut=function(){this.commands.exec("cut",this)},this.onPaste=function(e){if(this.$readOnly)return;var t={text:e};this._signal("paste",t),this.insert(t.text,!0)},this.execCommand=function(e,t){this.commands.exec(e,this,t)},this.insert=function(e,t){var n=this.session,r=n.getMode(),i=this.getCursorPosition();if(this.getBehavioursEnabled()&&!t){var s=r.transformAction(n.getState(i.row),"insertion",this,n,e);s&&(e!==s.text&&(this.session.mergeUndoDeltas=!1,this.$mergeNextCommand=!1),e=s.text)}e==" "&&(e=this.session.getTabString());if(!this.selection.isEmpty()){var o=this.getSelectionRange();i=this.session.remove(o),this.clearSelection()}else if(this.session.getOverwrite()){var o=new p.fromPoints(i,i);o.end.column+=e.length,this.session.remove(o)}if(e=="\n"||e=="\r\n"){var u=n.getLine(i.row);if(i.column>u.search(/\S|$/)){var a=u.substr(i.column).search(/\S|$/);n.doc.removeInLine(i.row,i.column,i.column+a)}}this.clearSelection();var f=i.column,l=n.getState(i.row),u=n.getLine(i.row),c=r.checkOutdent(l,u,e),h=n.insert(i,e);s&&s.selection&&(s.selection.length==2?this.selection.setSelectionRange(new p(i.row,f+s.selection[0],i.row,f+s.selection[1])):this.selection.setSelectionRange(new p(i.row+s.selection[0],s.selection[1],i.row+s.selection[2],s.selection[3])));if(n.getDocument().isNewLine(e)){var d=r.getNextLineIndent(l,u.slice(0,i.column),n.getTabString());n.insert({row:i.row+1,column:0},d)}c&&r.autoOutdent(l,n,i.row)},this.onTextInput=function(e){this.keyBinding.onTextInput(e)},this.onCommandKey=function(e,t,n){this.keyBinding.onCommandKey(e,t,n)},this.setOverwrite=function(e){this.session.setOverwrite(e)},this.getOverwrite=function(){return this.session.getOverwrite()},this.toggleOverwrite=function(){this.session.toggleOverwrite()},this.setScrollSpeed=function(e){this.setOption("scrollSpeed",e)},this.getScrollSpeed=function(){return this.getOption("scrollSpeed")},this.setDragDelay=function(e){this.setOption("dragDelay",e)},this.getDragDelay=function(){return this.getOption("dragDelay")},this.setSelectionStyle=function(e){this.setOption("selectionStyle",e)},this.getSelectionStyle=function(){return this.getOption("selectionStyle")},this.setHighlightActiveLine=function(e){this.setOption("highlightActiveLine",e)},this.getHighlightActiveLine=function(){return this.getOption("highlightActiveLine")},this.setHighlightGutterLine=function(e){this.setOption("highlightGutterLine",e)},this.getHighlightGutterLine=function(){return this.getOption("highlightGutterLine")},this.setHighlightSelectedWord=function(e){this.setOption("highlightSelectedWord",e)},this.getHighlightSelectedWord=function(){return this.$highlightSelectedWord},this.setAnimatedScroll=function(e){this.renderer.setAnimatedScroll(e)},this.getAnimatedScroll=function(){return this.renderer.getAnimatedScroll()},this.setShowInvisibles=function(e){this.renderer.setShowInvisibles(e)},this.getShowInvisibles=function(){return this.renderer.getShowInvisibles()},this.setDisplayIndentGuides=function(e){this.renderer.setDisplayIndentGuides(e)},this.getDisplayIndentGuides=function(){return this.renderer.getDisplayIndentGuides()},this.setShowPrintMargin=function(e){this.renderer.setShowPrintMargin(e)},this.getShowPrintMargin=function(){return this.renderer.getShowPrintMargin()},this.setPrintMarginColumn=function(e){this.renderer.setPrintMarginColumn(e)},this.getPrintMarginColumn=function(){return this.renderer.getPrintMarginColumn()},this.setReadOnly=function(e){this.setOption("readOnly",e)},this.getReadOnly=function(){return this.getOption("readOnly")},this.setBehavioursEnabled=function(e){this.setOption("behavioursEnabled",e)},this.getBehavioursEnabled=function(){return this.getOption("behavioursEnabled")},this.setWrapBehavioursEnabled=function(e){this.setOption("wrapBehavioursEnabled",e)},this.getWrapBehavioursEnabled=function(){return this.getOption("wrapBehavioursEnabled")},this.setShowFoldWidgets=function(e){this.setOption("showFoldWidgets",e)},this.getShowFoldWidgets=function(){return this.getOption("showFoldWidgets")},this.setFadeFoldWidgets=function(e){this.setOption("fadeFoldWidgets",e)},this.getFadeFoldWidgets=function(){return this.getOption("fadeFoldWidgets")},this.remove=function(e){this.selection.isEmpty()&&(e=="left"?this.selection.selectLeft():this.selection.selectRight());var t=this.getSelectionRange();if(this.getBehavioursEnabled()){var n=this.session,r=n.getState(t.start.row),i=n.getMode().transformAction(r,"deletion",this,n,t);if(t.end.column===0){var s=n.getTextRange(t);if(s[s.length-1]=="\n"){var o=n.getLine(t.end.row);/^\s+$/.test(o)&&(t.end.column=o.length)}}i&&(t=i)}this.session.remove(t),this.clearSelection()},this.removeWordRight=function(){this.selection.isEmpty()&&this.selection.selectWordRight(),this.session.remove(this.getSelectionRange()),this.clearSelection()},this.removeWordLeft=function(){this.selection.isEmpty()&&this.selection.selectWordLeft(),this.session.remove(this.getSelectionRange()),this.clearSelection()},this.removeToLineStart=function(){this.selection.isEmpty()&&this.selection.selectLineStart(),this.session.remove(this.getSelectionRange()),this.clearSelection()},this.removeToLineEnd=function(){this.selection.isEmpty()&&this.selection.selectLineEnd();var e=this.getSelectionRange();e.start.column==e.end.column&&e.start.row==e.end.row&&(e.end.column=0,e.end.row++),this.session.remove(e),this.clearSelection()},this.splitLine=function(){this.selection.isEmpty()||(this.session.remove(this.getSelectionRange()),this.clearSelection());var e=this.getCursorPosition();this.insert("\n"),this.moveCursorToPosition(e)},this.transposeLetters=function(){if(!this.selection.isEmpty())return;var e=this.getCursorPosition(),t=e.column;if(t===0)return;var n=this.session.getLine(e.row),r,i;tt.toLowerCase()?1:0});var r=new p(0,0,0,0);for(var i=e.first;i<=e.last;i++){var s=t.getLine(i);r.start.row=i,r.end.row=i,r.end.column=s.length,t.replace(r,n[i-e.first])}},this.toggleCommentLines=function(){var e=this.session.getState(this.getCursorPosition().row),t=this.$getSelectedRows();this.session.getMode().toggleCommentLines(e,this.session,t.first,t.last)},this.toggleBlockComment=function(){var e=this.getCursorPosition(),t=this.session.getState(e.row),n=this.getSelectionRange();this.session.getMode().toggleBlockComment(t,this.session,n,e)},this.getNumberAt=function(e,t){var n=/[\-]?[0-9]+(?:\.[0-9]+)?/g;n.lastIndex=0;var r=this.session.getLine(e);while(n.lastIndex=t){var s={value:i[0],start:i.index,end:i.index+i[0].length};return s}}return null},this.modifyNumber=function(e){var t=this.selection.getCursor().row,n=this.selection.getCursor().column,r=new p(t,n-1,t,n),i=this.session.getTextRange(r);if(!isNaN(parseFloat(i))&&isFinite(i)){var s=this.getNumberAt(t,n);if(s){var o=s.value.indexOf(".")>=0?s.start+s.value.indexOf(".")+1:s.end,u=s.start+s.value.length-o,a=parseFloat(s.value);a*=Math.pow(10,u),o!==s.end&&n=o)s[u].moveBy(i,0),u--}t.fromOrientedRange(t.ranges[0]),t.rangeList.attach(this.session)}},this.$getSelectedRows=function(){var e=this.getSelectionRange().collapseRows();return{first:this.session.getRowFoldStart(e.start.row),last:this.session.getRowFoldEnd(e.end.row)}},this.onCompositionStart=function(e){this.renderer.showComposition(this.getCursorPosition())},this.onCompositionUpdate=function(e){this.renderer.setCompositionText(e)},this.onCompositionEnd=function(){this.renderer.hideComposition()},this.getFirstVisibleRow=function(){return this.renderer.getFirstVisibleRow()},this.getLastVisibleRow=function(){return this.renderer.getLastVisibleRow()},this.isRowVisible=function(e){return e>=this.getFirstVisibleRow()&&e<=this.getLastVisibleRow()},this.isRowFullyVisible=function(e){return e>=this.renderer.getFirstFullyVisibleRow()&&e<=this.renderer.getLastFullyVisibleRow()},this.$getVisibleRowCount=function(){return this.renderer.getScrollBottomRow()-this.renderer.getScrollTopRow()+1},this.$moveByPage=function(e,t){var n=this.renderer,r=this.renderer.layerConfig,i=e*Math.floor(r.height/r.lineHeight);this.$blockScrolling++,t===!0?this.selection.$moveSelection(function(){this.moveCursorBy(i,0)}):t===!1&&(this.selection.moveCursorBy(i,0),this.selection.clearSelection()),this.$blockScrolling--;var s=n.scrollTop;n.scrollBy(0,i*r.lineHeight),t!=null&&n.scrollCursorIntoView(null,.5),n.animateScrolling(s)},this.selectPageDown=function(){this.$moveByPage(1,!0)},this.selectPageUp=function(){this.$moveByPage(-1,!0)},this.gotoPageDown=function(){this.$moveByPage(1,!1)},this.gotoPageUp=function(){this.$moveByPage(-1,!1)},this.scrollPageDown=function(){this.$moveByPage(1)},this.scrollPageUp=function(){this.$moveByPage(-1)},this.scrollToRow=function(e){this.renderer.scrollToRow(e)},this.scrollToLine=function(e,t,n,r){this.renderer.scrollToLine(e,t,n,r)},this.centerSelection=function(){var e=this.getSelectionRange(),t={row:Math.floor(e.start.row+(e.end.row-e.start.row)/2),column:Math.floor(e.start.column+(e.end.column-e.start.column)/2)};this.renderer.alignCursor(t,.5)},this.getCursorPosition=function(){return this.selection.getCursor()},this.getCursorPositionScreen=function(){return this.session.documentToScreenPosition(this.getCursorPosition())},this.getSelectionRange=function(){return this.selection.getRange()},this.selectAll=function(){this.$blockScrolling+=1,this.selection.selectAll(),this.$blockScrolling-=1},this.clearSelection=function(){this.selection.clearSelection()},this.moveCursorTo=function(e,t){this.selection.moveCursorTo(e,t)},this.moveCursorToPosition=function(e){this.selection.moveCursorToPosition(e)},this.jumpToMatching=function(e){var t=this.getCursorPosition(),n=this.session.getBracketRange(t);if(!n){n=this.find({needle:/[{}()\[\]]/g,preventScroll:!0,start:{row:t.row,column:t.column-1}});if(!n)return;var r=n.start;r.row==t.row&&Math.abs(r.column-t.column)<2&&(n=this.session.getBracketRange(r))}r=n&&n.cursor||r,r&&(e?n&&n.isEqual(this.getSelectionRange())?this.clearSelection():this.selection.selectTo(r.row,r.column):this.selection.moveTo(r.row,r.column))},this.gotoLine=function(e,t,n){this.selection.clearSelection(),this.session.unfold({row:e-1,column:t||0}),this.$blockScrolling+=1,this.exitMultiSelectMode&&this.exitMultiSelectMode(),this.moveCursorTo(e-1,t||0),this.$blockScrolling-=1,this.isRowFullyVisible(e-1)||this.scrollToLine(e-1,!0,n)},this.navigateTo=function(e,t){this.selection.moveTo(e,t)},this.navigateUp=function(e){if(this.selection.isMultiLine()&&!this.selection.isBackwards()){var t=this.selection.anchor.getPosition();return this.moveCursorToPosition(t)}this.selection.clearSelection(),this.selection.moveCursorBy(-e||-1,0)},this.navigateDown=function(e){if(this.selection.isMultiLine()&&this.selection.isBackwards()){var t=this.selection.anchor.getPosition();return this.moveCursorToPosition(t)}this.selection.clearSelection(),this.selection.moveCursorBy(e||1,0)},this.navigateLeft=function(e){if(!this.selection.isEmpty()){var t=this.getSelectionRange().start;this.moveCursorToPosition(t)}else{e=e||1;while(e--)this.selection.moveCursorLeft()}this.clearSelection()},this.navigateRight=function(e){if(!this.selection.isEmpty()){var t=this.getSelectionRange().end;this.moveCursorToPosition(t)}else{e=e||1;while(e--)this.selection.moveCursorRight()}this.clearSelection()},this.navigateLineStart=function(){this.selection.moveCursorLineStart(),this.clearSelection()},this.navigateLineEnd=function(){this.selection.moveCursorLineEnd(),this.clearSelection()},this.navigateFileEnd=function(){this.selection.moveCursorFileEnd(),this.clearSelection()},this.navigateFileStart=function(){this.selection.moveCursorFileStart(),this.clearSelection()},this.navigateWordRight=function(){this.selection.moveCursorWordRight(),this.clearSelection()},this.navigateWordLeft=function(){this.selection.moveCursorWordLeft(),this.clearSelection()},this.replace=function(e,t){t&&this.$search.set(t);var n=this.$search.find(this.session),r=0;return n?(this.$tryReplace(n,e)&&(r=1),n!==null&&(this.selection.setSelectionRange(n),this.renderer.scrollSelectionIntoView(n.start,n.end)),r):r},this.replaceAll=function(e,t){t&&this.$search.set(t);var n=this.$search.findAll(this.session),r=0;if(!n.length)return r;this.$blockScrolling+=1;var i=this.getSelectionRange();this.selection.moveTo(0,0);for(var s=n.length-1;s>=0;--s)this.$tryReplace(n[s],e)&&r++;return this.selection.setSelectionRange(i),this.$blockScrolling-=1,r},this.$tryReplace=function(e,t){var n=this.session.getTextRange(e);return t=this.$search.replace(n,t),t!==null?(e.end=this.session.replace(e,t),e):null},this.getLastSearchOptions=function(){return this.$search.getOptions()},this.find=function(e,t,n){t||(t={}),typeof e=="string"||e instanceof RegExp?t.needle=e:typeof e=="object"&&r.mixin(t,e);var i=this.selection.getRange();t.needle==null&&(e=this.session.getTextRange(i)||this.$search.$options.needle,e||(i=this.session.getWordRange(i.start.row,i.start.column),e=this.session.getTextRange(i)),this.$search.set({needle:e})),this.$search.set(t),t.start||this.$search.set({start:i});var s=this.$search.find(this.session);if(t.preventScroll)return s;if(s)return this.revealRange(s,n),s;t.backwards?i.start=i.end:i.end=i.start,this.selection.setRange(i)},this.findNext=function(e,t){this.find({skipCurrent:!0,backwards:!1},e,t)},this.findPrevious=function(e,t){this.find(e,{skipCurrent:!0,backwards:!0},t)},this.revealRange=function(e,t){this.$blockScrolling+=1,this.session.unfold(e),this.selection.setSelectionRange(e),this.$blockScrolling-=1;var n=this.renderer.scrollTop;this.renderer.scrollSelectionIntoView(e.start,e.end,.5),t!==!1&&this.renderer.animateScrolling(n)},this.undo=function(){this.$blockScrolling++,this.session.getUndoManager().undo(),this.$blockScrolling--,this.renderer.scrollCursorIntoView(null,.5)},this.redo=function(){this.$blockScrolling++,this.session.getUndoManager().redo(),this.$blockScrolling--,this.renderer.scrollCursorIntoView(null,.5)},this.destroy=function(){this.renderer.destroy(),this._signal("destroy",this)},this.setAutoScrollEditorIntoView=function(e){if(!e)return;var t,n=this,r=!1;this.$scrollAnchor||(this.$scrollAnchor=document.createElement("div"));var i=this.$scrollAnchor;i.style.cssText="position:absolute",this.container.insertBefore(i,this.container.firstChild);var s=this.on("changeSelection",function(){r=!0}),o=this.renderer.on("beforeRender",function(){r&&(t=n.renderer.container.getBoundingClientRect())}),u=this.renderer.on("afterRender",function(){if(r&&t&&n.isFocused()){var e=n.renderer,s=e.$cursorLayer.$pixelPos,o=e.layerConfig,u=s.top-o.offset;s.top>=0&&u+t.top<0?r=!0:s.topwindow.innerHeight?r=!1:r=null,r!=null&&(i.style.top=u+"px",i.style.left=s.left+"px",i.style.height=o.lineHeight+"px",i.scrollIntoView(r)),r=t=null}});this.setAutoScrollEditorIntoView=function(e){if(e)return;delete this.setAutoScrollEditorIntoView,this.removeEventListener("changeSelection",s),this.renderer.removeEventListener("afterRender",u),this.renderer.removeEventListener("beforeRender",o)}},this.$resetCursorStyle=function(){var e=this.$cursorStyle||"ace",t=this.renderer.$cursorLayer;if(!t)return;t.setSmoothBlinking(/smooth/.test(e)),t.isBlinking=!this.$readOnly&&e!="wide",i.setCssClass(t.element,"ace_slim-cursors",/slim/.test(e))}}).call(b.prototype),g.defineOptions(b.prototype,"editor",{selectionStyle:{set:function(e){this.onSelectionChange(),this._signal("changeSelectionStyle",{data:e})},initialValue:"line"},highlightActiveLine:{set:function(){this.$updateHighlightActiveLine()},initialValue:!0},highlightSelectedWord:{set:function(e){this.$onSelectionChange()},initialValue:!0},readOnly:{set:function(e){this.$resetCursorStyle()},initialValue:!1},cursorStyle:{set:function(e){this.$resetCursorStyle()},values:["ace","slim","smooth","wide"],initialValue:"ace"},mergeUndoDeltas:{values:[!1,!0,"always"],initialValue:!0},behavioursEnabled:{initialValue:!0},wrapBehavioursEnabled:{initialValue:!0},autoScrollEditorIntoView:{set:function(e){this.setAutoScrollEditorIntoView(e)}},hScrollBarAlwaysVisible:"renderer",vScrollBarAlwaysVisible:"renderer",highlightGutterLine:"renderer",animatedScroll:"renderer",showInvisibles:"renderer",showPrintMargin:"renderer",printMarginColumn:"renderer",printMargin:"renderer",fadeFoldWidgets:"renderer",showFoldWidgets:"renderer",showLineNumbers:"renderer",showGutter:"renderer",displayIndentGuides:"renderer",fontSize:"renderer",fontFamily:"renderer",maxLines:"renderer",minLines:"renderer",scrollPastEnd:"renderer",fixedWidthGutter:"renderer",theme:"renderer",scrollSpeed:"$mouseHandler",dragDelay:"$mouseHandler",dragEnabled:"$mouseHandler",focusTimout:"$mouseHandler",tooltipFollowsMouse:"$mouseHandler",firstLineNumber:"session",overwrite:"session",newLineMode:"session",useWorker:"session",useSoftTabs:"session",tabSize:"session",wrap:"session",foldStyle:"session",mode:"session"}),t.Editor=b}),ace.define("ace/placeholder",["require","exports","module","ace/range","ace/lib/event_emitter","ace/lib/oop"],function(e,t,n){var r=e("./range").Range,i=e("./lib/event_emitter").EventEmitter,s=e("./lib/oop"),o=function(e,t,n,r,i,s){var o=this;this.length=t,this.session=e,this.doc=e.getDocument(),this.mainClass=i,this.othersClass=s,this.$onUpdate=this.onUpdate.bind(this),this.doc.on("change",this.$onUpdate),this.$others=r,this.$onCursorChange=function(){setTimeout(function(){o.onCursorChange()})},this.$pos=n;var u=e.getUndoManager().$undoStack||e.getUndoManager().$undostack||{length:-1};this.$undoStackDepth=u.length,this.setup(),e.selection.on("changeCursor",this.$onCursorChange)};(function(){s.implement(this,i),this.setup=function(){var e=this,t=this.doc,n=this.session,i=this.$pos;this.pos=t.createAnchor(i.row,i.column),this.markerId=n.addMarker(new r(i.row,i.column,i.row,i.column+this.length),this.mainClass,null,!1),this.pos.on("change",function(t){n.removeMarker(e.markerId),e.markerId=n.addMarker(new r(t.value.row,t.value.column,t.value.row,t.value.column+e.length),e.mainClass,null,!1)}),this.others=[],this.$others.forEach(function(n){var r=t.createAnchor(n.row,n.column);e.others.push(r)}),n.setUndoSelect(!1)},this.showOtherMarkers=function(){if(this.othersActive)return;var e=this.session,t=this;this.othersActive=!0,this.others.forEach(function(n){n.markerId=e.addMarker(new r(n.row,n.column,n.row,n.column+t.length),t.othersClass,null,!1),n.on("change",function(i){e.removeMarker(n.markerId),n.markerId=e.addMarker(new r(i.value.row,i.value.column,i.value.row,i.value.column+t.length),t.othersClass,null,!1)})})},this.hideOtherMarkers=function(){if(!this.othersActive)return;this.othersActive=!1;for(var e=0;e=this.pos.column&&n.start.column<=this.pos.column+this.length+1){var s=n.start.column-this.pos.column;this.length+=i;if(!this.session.$fromUndo){if(t.action==="insertText")for(var o=this.others.length-1;o>=0;o--){var u=this.others[o],a={row:u.row,column:u.column+s};u.row===n.start.row&&n.start.column=0;o--){var u=this.others[o],a={row:u.row,column:u.column+s};u.row===n.start.row&&n.start.column=this.pos.column&&t.column<=this.pos.column+this.length?(this.showOtherMarkers(),this._emit("cursorEnter",e)):(this.hideOtherMarkers(),this._emit("cursorLeave",e))},this.detach=function(){this.session.removeMarker(this.markerId),this.hideOtherMarkers(),this.doc.removeEventListener("change",this.$onUpdate),this.session.selection.removeEventListener("changeCursor",this.$onCursorChange),this.pos.detach();for(var e=0;e=0?parseFloat((i.match(/(?:MSIE |Trident\/[0-9]+[\.0-9]+;.*rv:)([0-9]+[\.0-9]+)/)||[])[1]):parseFloat((i.match(/(?:Trident\/[0-9]+[\.0-9]+;.*rv:)([0-9]+[\.0-9]+)/)||[])[1]),t.isOldIE=t.isIE&&t.isIE<9,t.isGecko=t.isMozilla=window.controllers&&window.navigator.product==="Gecko",t.isOldGecko=t.isGecko&&parseInt((i.match(/rv\:(\d+)/)||[])[1],10)<4,t.isOpera=window.opera&&Object.prototype.toString.call(window.opera)=="[object Opera]",t.isWebKit=parseFloat(i.split("WebKit/")[1])||undefined,t.isChrome=parseFloat(i.split(" Chrome/")[1])||undefined,t.isAIR=i.indexOf("AdobeAIR")>=0,t.isIPad=i.indexOf("iPad")>=0,t.isTouchPad=i.indexOf("TouchPad")>=0,t.isChromeOS=i.indexOf(" CrOS ")>=0}),ace.define("ace/multi_select",["require","exports","module","ace/range_list","ace/range","ace/selection","ace/mouse/multi_select_handler","ace/lib/event","ace/lib/lang","ace/commands/multi_select_commands","ace/search","ace/edit_session","ace/editor","ace/config"],function(e,t,n){function h(e,t,n){return c.$options.wrap=!0,c.$options.needle=t,c.$options.backwards=n==-1,c.find(e)}function v(e,t){return e.row==t.row&&e.column==t.column}function m(e){if(e.$multiselectOnSessionChange)return;e.$onAddRange=e.$onAddRange.bind(e),e.$onRemoveRange=e.$onRemoveRange.bind(e),e.$onMultiSelect=e.$onMultiSelect.bind(e),e.$onSingleSelect=e.$onSingleSelect.bind(e),e.$multiselectOnSessionChange=t.onSessionChange.bind(e),e.$multiselectOnSessionChange(e),e.on("changeSession",e.$multiselectOnSessionChange),e.on("mousedown",o),e.commands.addCommands(f.defaultCommands),g(e)}function g(e){function r(t){n&&(e.renderer.setMouseCursor(""),n=!1)}var t=e.textInput.getElement(),n=!1;u.addListener(t,"keydown",function(t){t.keyCode==18&&!(t.ctrlKey||t.shiftKey||t.metaKey)?n||(e.renderer.setMouseCursor("crosshair"),n=!0):n&&r()}),u.addListener(t,"keyup",r),u.addListener(t,"blur",r)}var r=e("./range_list").RangeList,i=e("./range").Range,s=e("./selection").Selection,o=e("./mouse/multi_select_handler").onMouseDown,u=e("./lib/event"),a=e("./lib/lang"),f=e("./commands/multi_select_commands");t.commands=f.defaultCommands.concat(f.multiSelectCommands);var l=e("./search").Search,c=new l,p=e("./edit_session").EditSession;(function(){this.getSelectionMarkers=function(){return this.$selectionMarkers}}).call(p.prototype),function(){this.ranges=null,this.rangeList=null,this.addRange=function(e,t){if(!e)return;if(!this.inMultiSelectMode&&this.rangeCount==0){var n=this.toOrientedRange();this.rangeList.add(n),this.rangeList.add(e);if(this.rangeList.ranges.length!=2)return this.rangeList.removeAll(),t||this.fromOrientedRange(e);this.rangeList.removeAll(),this.rangeList.add(n),this.$onAddRange(n)}e.cursor||(e.cursor=e.end);var r=this.rangeList.add(e);return this.$onAddRange(e),r.length&&this.$onRemoveRange(r),this.rangeCount>1&&!this.inMultiSelectMode&&(this._signal("multiSelect"),this.inMultiSelectMode=!0,this.session.$undoSelect=!1,this.rangeList.attach(this.session)),t||this.fromOrientedRange(e)},this.toSingleRange=function(e){e=e||this.ranges[0];var t=this.rangeList.removeAll();t.length&&this.$onRemoveRange(t),e&&this.fromOrientedRange(e)},this.substractPoint=function(e){var t=this.rangeList.substractPoint(e);if(t)return this.$onRemoveRange(t),t[0]},this.mergeOverlappingRanges=function(){var e=this.rangeList.merge();e.length?this.$onRemoveRange(e):this.ranges[0]&&this.fromOrientedRange(this.ranges[0])},this.$onAddRange=function(e){this.rangeCount=this.rangeList.ranges.length,this.ranges.unshift(e),this._signal("addRange",{range:e})},this.$onRemoveRange=function(e){this.rangeCount=this.rangeList.ranges.length;if(this.rangeCount==1&&this.inMultiSelectMode){var t=this.rangeList.ranges.pop();e.push(t),this.rangeCount=0}for(var n=e.length;n--;){var r=this.ranges.indexOf(e[n]);this.ranges.splice(r,1)}this._signal("removeRange",{ranges:e}),this.rangeCount==0&&this.inMultiSelectMode&&(this.inMultiSelectMode=!1,this._signal("singleSelect"),this.session.$undoSelect=!0,this.rangeList.detach(this.session)),t=t||this.ranges[0],t&&!t.isEqual(this.getRange())&&this.fromOrientedRange(t)},this.$initRangeList=function(){if(this.rangeList)return;this.rangeList=new r,this.ranges=[],this.rangeCount=0},this.getAllRanges=function(){return this.rangeCount?this.rangeList.ranges.concat():[this.getRange()]},this.splitIntoLines=function(){if(this.rangeCount>1){var e=this.rangeList.ranges,t=e[e.length-1],n=i.fromPoints(e[0].start,t.end);this.toSingleRange(),this.setSelectionRange(n,t.cursor==t.start)}else{var n=this.getRange(),r=this.isBackwards(),s=n.start.row,o=n.end.row;if(s==o){if(r)var u=n.end,a=n.start;else var u=n.start,a=n.end;this.addRange(i.fromPoints(a,a)),this.addRange(i.fromPoints(u,u));return}var f=[],l=this.getLineRange(s,!0);l.start.column=n.start.column,f.push(l);for(var c=s+1;c1){var e=this.rangeList.ranges,t=e[e.length-1],n=i.fromPoints(e[0].start,t.end);this.toSingleRange(),this.setSelectionRange(n,t.cursor==t.start)}else{var r=this.session.documentToScreenPosition(this.selectionLead),s=this.session.documentToScreenPosition(this.selectionAnchor),o=this.rectangularRangeBlock(r,s);o.forEach(this.addRange,this)}},this.rectangularRangeBlock=function(e,t,n){var r=[],s=e.column0)d--;if(d>0){var m=0;while(r[m].isEmpty())m++}for(var g=d;g>=m;g--)r[g].isEmpty()&&r.splice(g,1)}return r}}.call(s.prototype);var d=e("./editor").Editor;(function(){this.updateSelectionMarkers=function(){this.renderer.updateCursor(),this.renderer.updateBackMarkers()},this.addSelectionMarker=function(e){e.cursor||(e.cursor=e.end);var t=this.getSelectionStyle();return e.marker=this.session.addMarker(e,"ace_selection",t),this.session.$selectionMarkers.push(e),this.session.selectionMarkerCount=this.session.$selectionMarkers.length,e},this.removeSelectionMarker=function(e){if(!e.marker)return;this.session.removeMarker(e.marker);var t=this.session.$selectionMarkers.indexOf(e);t!=-1&&this.session.$selectionMarkers.splice(t,1),this.session.selectionMarkerCount=this.session.$selectionMarkers.length},this.removeSelectionMarkers=function(e){var t=this.session.$selectionMarkers;for(var n=e.length;n--;){var r=e[n];if(!r.marker)continue;this.session.removeMarker(r.marker);var i=t.indexOf(r);i!=-1&&t.splice(i,1)}this.session.selectionMarkerCount=t.length},this.$onAddRange=function(e){this.addSelectionMarker(e.range),this.renderer.updateCursor(),this.renderer.updateBackMarkers()},this.$onRemoveRange=function(e){this.removeSelectionMarkers(e.ranges),this.renderer.updateCursor(),this.renderer.updateBackMarkers()},this.$onMultiSelect=function(e){if(this.inMultiSelectMode)return;this.inMultiSelectMode=!0,this.setStyle("ace_multiselect"),this.keyBinding.addKeyboardHandler(f.keyboardHandler),this.commands.setDefaultHandler("exec",this.$onMultiSelectExec),this.renderer.updateCursor(),this.renderer.updateBackMarkers()},this.$onSingleSelect=function(e){if(this.session.multiSelect.inVirtualMode)return;this.inMultiSelectMode=!1,this.unsetStyle("ace_multiselect"),this.keyBinding.removeKeyboardHandler(f.keyboardHandler),this.commands.removeDefaultHandler("exec",this.$onMultiSelectExec),this.renderer.updateCursor(),this.renderer.updateBackMarkers(),this._emit("changeSelection")},this.$onMultiSelectExec=function(e){var t=e.command,n=e.editor;if(!n.multiSelect)return;if(!t.multiSelectAction){var r=t.exec(n,e.args||{});n.multiSelect.addRange(n.multiSelect.toOrientedRange()),n.multiSelect.mergeOverlappingRanges()}else t.multiSelectAction=="forEach"?r=n.forEachSelection(t,e.args):t.multiSelectAction=="forEachLine"?r=n.forEachSelection(t,e.args,!0):t.multiSelectAction=="single"?(n.exitMultiSelectMode(),r=t.exec(n,e.args||{})):r=t.multiSelectAction(n,e.args||{});return r},this.forEachSelection=function(e,t,n){if(this.inVirtualSelectionMode)return;var r=n&&n.keepOrder,i=n==1||n&&n.$byLines,o=this.session,u=this.selection,a=u.rangeList,f=(r?u:a).ranges,l;if(!f.length)return e.exec?e.exec(this,t||{}):e(this,t||{});var c=u._eventRegistry;u._eventRegistry={};var h=new s(o);this.inVirtualSelectionMode=!0;for(var p=f.length;p--;){if(i)while(p>0&&f[p].start.row==f[p-1].end.row)p--;h.fromOrientedRange(f[p]),h.index=p,this.selection=o.selection=h;var d=e.exec?e.exec(this,t||{}):e(this,t||{});!l&&d!==undefined&&(l=d),h.toOrientedRange(f[p])}h.detach(),this.selection=o.selection=u,this.inVirtualSelectionMode=!1,u._eventRegistry=c,u.mergeOverlappingRanges();var v=this.renderer.$scrollAnimation;return this.onCursorChange(),this.onSelectionChange(),v&&v.from==v.to&&this.renderer.animateScrolling(v.from),l},this.exitMultiSelectMode=function(){if(!this.inMultiSelectMode||this.inVirtualSelectionMode)return;this.multiSelect.toSingleRange()},this.getSelectedText=function(){var e="";if(this.inMultiSelectMode&&!this.inVirtualSelectionMode){var t=this.multiSelect.rangeList.ranges,n=[];for(var r=0;rr.length||n.length<2||!n[1])return this.commands.exec("insertstring",this,e);for(var i=r.length;i--;){var s=r[i];s.isEmpty()||this.session.remove(s),this.session.insert(s.start,n[i])}},this.findAll=function(e,t,n){t=t||{},t.needle=e||t.needle;if(t.needle==undefined){var r=this.selection.isEmpty()?this.selection.getWordRange():this.selection.getRange();t.needle=this.session.getTextRange(r)}this.$search.set(t);var i=this.$search.findAll(this.session);if(!i.length)return 0;this.$blockScrolling+=1;var s=this.multiSelect;n||s.toSingleRange(i[0]);for(var o=i.length;o--;)s.addRange(i[o],!0);return r&&s.rangeList.rangeAtPoint(r.start)&&s.addRange(r,!0),this.$blockScrolling-=1,i.length},this.selectMoreLines=function(e,t){var n=this.selection.toOrientedRange(),r=n.cursor==n.end,s=this.session.documentToScreenPosition(n.cursor);this.selection.$desiredColumn&&(s.column=this.selection.$desiredColumn);var o=this.session.screenToDocumentPosition(s.row+e,s.column);if(!n.isEmpty())var u=this.session.documentToScreenPosition(r?n.end:n.start),a=this.session.screenToDocumentPosition(u.row+e,u.column);else var a=o;if(r){var f=i.fromPoints(o,a);f.cursor=f.start}else{var f=i.fromPoints(a,o);f.cursor=f.end}f.desiredColumn=s.column;if(!this.selection.inMultiSelectMode)this.selection.addRange(n);else if(t)var l=n.cursor;this.selection.addRange(f),l&&this.selection.substractPoint(l)},this.transposeSelections=function(e){var t=this.session,n=t.multiSelect,r=n.ranges;for(var i=r.length;i--;){var s=r[i];if(s.isEmpty()){var o=t.getWordRange(s.start.row,s.start.column);s.start.row=o.start.row,s.start.column=o.start.column,s.end.row=o.end.row,s.end.column=o.end.column}}n.mergeOverlappingRanges();var u=[];for(var i=r.length;i--;){var s=r[i];u.unshift(t.getTextRange(s))}e<0?u.unshift(u.pop()):u.push(u.shift());for(var i=r.length;i--;){var s=r[i],o=s.clone();t.replace(s,u[i]),s.start.row=o.start.row,s.start.column=o.start.column}},this.selectMore=function(e,t){var n=this.session,r=n.multiSelect,i=r.toOrientedRange();i.isEmpty()&&(i=n.getWordRange(i.start.row,i.start.column),i.cursor=e==-1?i.start:i.end,this.multiSelect.addRange(i));var s=n.getTextRange(i),o=h(n,s,e);o&&(o.cursor=e==-1?o.start:o.end,this.$blockScrolling+=1,this.session.unfold(o),this.multiSelect.addRange(o),this.$blockScrolling-=1,this.renderer.scrollCursorIntoView(null,.5)),t&&this.multiSelect.substractPoint(i.cursor)},this.alignCursors=function(){var e=this.session,t=e.multiSelect,n=t.ranges;if(!n.length){var r=this.selection.getRange(),s=r.start.row,o=r.end.row,u=s==o;if(u){var f=this.session.getLength(),l;do l=this.session.getLine(o);while(/[=:]/.test(l)&&++o0);s<0&&(s=0),o>=f&&(o=f-1)}var c=this.session.doc.removeLines(s,o);c=this.$reAlignText(c,u),this.session.doc.insert({row:s,column:0},c.join("\n")+"\n"),u||(r.start.column=0,r.end.column=c[c.length-1].length),this.selection.setRange(r)}else{var h=-1,p=n.filter(function(e){if(e.cursor.row==h)return!0;h=e.cursor.row});t.$onRemoveRange(p);var d=0,v=Infinity,m=n.map(function(t){var n=t.cursor,r=e.getLine(n.row),i=r.substr(n.column).search(/\S/g);return i==-1&&(i=0),n.column>d&&(d=n.column),io?e.insert(r,a.stringRepeat(" ",s-o)):e.remove(new i(r.row,r.column,r.row,r.column-s+o)),t.start.column=t.end.column=d,t.start.row=t.end.row=r.row,t.cursor=t.end}),t.fromOrientedRange(n[0]),this.renderer.updateCursor(),this.renderer.updateBackMarkers()}},this.$reAlignText=function(e,t){function u(e){return a.stringRepeat(" ",e)}function f(e){return e[2]?u(i)+e[2]+u(s-e[2].length+o)+e[4].replace(/^([=:])\s+/,"$1 "):e[0]}function l(e){return e[2]?u(i+s-e[2].length)+e[2]+u(o," ")+e[4].replace(/^([=:])\s+/,"$1 "):e[0]}function c(e){return e[2]?u(i)+e[2]+u(o)+e[4].replace(/^([=:])\s+/,"$1 "):e[0]}var n=!0,r=!0,i,s,o;return e.map(function(e){var t=e.match(/(\s*)(.*?)(\s*)([=:].*)/);return t?i==null?(i=t[1].length,s=t[2].length,o=t[3].length,t):(i+s+o!=t[1].length+t[2].length+t[3].length&&(r=!1),i!=t[1].length&&(n=!1),i>t[1].length&&(i=t[1].length),st[3].length&&(o=t[3].length),t):[e]}).map(t?f:n?r?l:f:c)}}).call(d.prototype),t.onSessionChange=function(e){var t=e.session;t.multiSelect||(t.$selectionMarkers=[],t.selection.$initRangeList(),t.multiSelect=t.selection),this.multiSelect=t.multiSelect;var n=e.oldSession;n&&(n.multiSelect.removeEventListener("addRange",this.$onAddRange),n.multiSelect.removeEventListener("removeRange",this.$onRemoveRange),n.multiSelect.removeEventListener("multiSelect",this.$onMultiSelect),n.multiSelect.removeEventListener("singleSelect",this.$onSingleSelect)),t.multiSelect.on("addRange",this.$onAddRange),t.multiSelect.on("removeRange",this.$onRemoveRange),t.multiSelect.on("multiSelect",this.$onMultiSelect),t.multiSelect.on("singleSelect",this.$onSingleSelect),this.inMultiSelectMode!=t.selection.inMultiSelectMode&&(t.selection.inMultiSelectMode?this.$onMultiSelect():this.$onSingleSelect())},t.MultiSelect=m,e("./config").defineOptions(d.prototype,"editor",{enableMultiselect:{set:function(e){m(this),e?(this.on("changeSession",this.$multiselectOnSessionChange),this.on("mousedown",o)):(this.off("changeSession",this.$multiselectOnSessionChange),this.off("mousedown",o))},value:!0}})}),ace.define("ace/lib/oop",["require","exports","module"],function(e,t,n){t.inherits=function(e,t){e.super_=t,e.prototype=Object.create(t.prototype,{constructor:{value:e,enumerable:!1,writable:!0,configurable:!0}})},t.mixin=function(e,t){for(var n in t)e[n]=t[n];return e},t.implement=function(e,n){t.mixin(e,n)}}),ace.define("ace/mouse/multi_select_handler",["require","exports","module","ace/lib/event"],function(e,t,n){function i(e,t){return e.row==t.row&&e.column==t.column}function s(e){var t=e.domEvent,n=t.altKey,s=t.shiftKey,o=e.getAccelKey(),u=e.getButton();if(e.editor.inMultiSelectMode&&u==2){e.editor.textInput.onContextMenu(e.domEvent);return}if(!o&&!n){u===0&&e.editor.inMultiSelectMode&&e.editor.exitMultiSelectMode();return}var a=e.editor,f=a.selection,l=a.inMultiSelectMode,c=e.getDocumentPosition(),h=f.getCursor(),p=e.inSelection()||f.isEmpty()&&i(c,h),d=e.x,v=e.y,m=function(e){d=e.clientX,v=e.clientY},g=function(){var e=a.renderer.pixelToScreenCoordinates(d,v),t=y.screenToDocumentPosition(e.row,e.column);if(i(w,e)&&i(t,f.selectionLead))return;w=e,a.selection.moveToPosition(t),a.renderer.scrollCursorIntoView(),a.removeSelectionMarkers(x),x=f.rectangularRangeBlock(w,b),x.forEach(a.addSelectionMarker,a),a.updateSelectionMarkers()},y=a.session,b=a.renderer.pixelToScreenCoordinates(d,v),w=b;if(o&&!n&&!s&&u===0){if(!l&&p)return;if(!l){var E=f.toOrientedRange();a.addSelectionMarker(E)}var S=f.rangeList.rangeAtPoint(c);a.$blockScrolling++,a.once("mouseup",function(){var e=f.toOrientedRange();S&&e.isEmpty()&&i(S.cursor,e.cursor)?f.substractPoint(e.cursor):(E&&(a.removeSelectionMarker(E),f.addRange(E)),f.addRange(e)),a.$blockScrolling--})}else if(n&&u===0){e.stop(),l&&!o?f.toSingleRange():!l&&o&&f.addRange();var x=[];s?(b=y.documentToScreenPosition(f.lead),g()):f.moveToPosition(c);var T=function(e){clearInterval(C),a.removeSelectionMarkers(x);for(var t=0;t1?(o++,o>4&&(o=1)):o=1;if(i.isIE){var c=Math.abs(e.clientX-u)>5||Math.abs(e.clientY-a)>5;if(!f||c)o=1;f&&clearTimeout(f),f=setTimeout(function(){f=null},n[o-1]||600),o==1&&(u=e.clientX,a=e.clientY)}r[s]("mousedown",e);if(o>4)o=0;else if(o>1)return r[s](l[o],e)}),i.isOldIE&&t.addListener(e,"dblclick",function(e){o=2,f&&clearTimeout(f),f=setTimeout(function(){f=null},n[o-1]||600),r[s]("mousedown",e),r[s](l[o],e)})};var s=!i.isMac||!i.isOpera||"KeyboardEvent"in window?function(e){return 0|(e.ctrlKey?1:0)|(e.altKey?2:0)|(e.shiftKey?4:0)|(e.metaKey?8:0)}:function(e){return 0|(e.metaKey?1:0)|(e.altKey?2:0)|(e.shiftKey?4:0)|(e.ctrlKey?8:0)};t.getModifierString=function(e){return r.KEY_MODS[s(e)]};var u=null,a=0;t.addCommandKeyListener=function(e,n){var r=t.addListener;if(i.isOldGecko||i.isOpera&&!("KeyboardEvent"in window)){var s=null;r(e,"keydown",function(e){s=e.keyCode}),r(e,"keypress",function(e){return o(n,e,s)})}else{var a=null;r(e,"keydown",function(e){u[e.keyCode]=!0;var t=o(n,e,e.keyCode);return a=e.defaultPrevented,t}),r(e,"keypress",function(e){a&&(e.ctrlKey||e.altKey||e.shiftKey||e.metaKey)&&(t.stopEvent(e),a=null)}),r(e,"keyup",function(e){u[e.keyCode]=null}),u||(u=Object.create(null),r(window,"focus",function(e){u=Object.create(null)}))}};if(window.postMessage&&!i.isOldIE){var f=1;t.nextTick=function(e,n){n=n||window;var r="zero-timeout-message-"+f;t.addListener(n,"message",function i(s){s.data==r&&(t.stopPropagation(s),t.removeListener(n,"message",i),e())}),n.postMessage(r,"*")}}t.nextFrame=window.requestAnimationFrame||window.mozRequestAnimationFrame||window.webkitRequestAnimationFrame||window.msRequestAnimationFrame||window.oRequestAnimationFrame,t.nextFrame?t.nextFrame=t.nextFrame.bind(window):t.nextFrame=function(e){setTimeout(e,17)}}),ace.define("ace/mode/folding/fold_mode",["require","exports","module","ace/range"],function(e,t,n){var r=e("../../range").Range,i=t.FoldMode=function(){};(function(){this.foldingStartMarker=null,this.foldingStopMarker=null,this.getFoldWidget=function(e,t,n){var r=e.getLine(n);return this.foldingStartMarker.test(r)?"start":t=="markbeginend"&&this.foldingStopMarker&&this.foldingStopMarker.test(r)?"end":""},this.getFoldWidgetRange=function(e,t,n){return null},this.indentationBlock=function(e,t,n){var i=/\S/,s=e.getLine(t),o=s.search(i);if(o==-1)return;var u=n||s.length,a=e.getLength(),f=t,l=t;while(++tf){var h=e.getLine(l).length;return new r(f,u,l,h)}},this.openingBracketBlock=function(e,t,n,i,s){var o={row:n,column:i+1},u=e.$findClosingBracket(t,o,s);if(!u)return;var a=e.foldWidgets[u.row];return a==null&&(a=e.getFoldWidget(u.row)),a=="start"&&u.row>o.row&&(u.row--,u.column=e.getLine(u.row).length),r.fromPoints(o,u)},this.closingBracketBlock=function(e,t,n,i,s){var o={row:n,column:i},u=e.$findOpeningBracket(t,o);if(!u)return;return u.column++,o.column--,r.fromPoints(u,o)}}).call(i.prototype)}),ace.define("ace/lib/dom",["require","exports","module"],function(e,t,n){if(typeof document=="undefined")return;var r="http://www.w3.org/1999/xhtml";t.getDocumentHead=function(e){return e||(e=document),e.head||e.getElementsByTagName("head")[0]||e.documentElement},t.createElement=function(e,t){return document.createElementNS?document.createElementNS(t||r,e):document.createElement(e)},t.hasCssClass=function(e,t){var n=e.className.split(/\s+/g);return n.indexOf(t)!==-1},t.addCssClass=function(e,n){t.hasCssClass(e,n)||(e.className+=" "+n)},t.removeCssClass=function(e,t){var n=e.className.split(/\s+/g);for(;;){var r=n.indexOf(t);if(r==-1)break;n.splice(r,1)}e.className=n.join(" ")},t.toggleCssClass=function(e,t){var n=e.className.split(/\s+/g),r=!0;for(;;){var i=n.indexOf(t);if(i==-1)break;r=!1,n.splice(i,1)}return r&&n.push(t),e.className=n.join(" "),r},t.setCssClass=function(e,n,r){r?t.addCssClass(e,n):t.removeCssClass(e,n)},t.hasCssString=function(e,t){var n=0,r;t=t||document;if(t.createStyleSheet&&(r=t.styleSheets)){while(n0||-1)*Math.floor(Math.abs(e))),e}function B(e){var t=typeof e;return e===null||t==="undefined"||t==="boolean"||t==="number"||t==="string"}function j(e){var t,n,r;if(B(e))return e;n=e.valueOf;if(typeof n=="function"){t=n.call(e);if(B(t))return t}r=e.toString;if(typeof r=="function"){t=r.call(e);if(B(t))return t}throw new TypeError}Function.prototype.bind||(Function.prototype.bind=function(t){var n=this;if(typeof n!="function")throw new TypeError("Function.prototype.bind called on incompatible "+n);var i=u.call(arguments,1),s=function(){if(this instanceof s){var e=n.apply(this,i.concat(u.call(arguments)));return Object(e)===e?e:this}return n.apply(t,i.concat(u.call(arguments)))};return n.prototype&&(r.prototype=n.prototype,s.prototype=new r,r.prototype=null),s});var i=Function.prototype.call,s=Array.prototype,o=Object.prototype,u=s.slice,a=i.bind(o.toString),f=i.bind(o.hasOwnProperty),l,c,h,p,d;if(d=f(o,"__defineGetter__"))l=i.bind(o.__defineGetter__),c=i.bind(o.__defineSetter__),h=i.bind(o.__lookupGetter__),p=i.bind(o.__lookupSetter__);if([1,2].splice(0).length!=2)if(!function(){function e(e){var t=new Array(e+2);return t[0]=t[1]=0,t}var t=[],n;t.splice.apply(t,e(20)),t.splice.apply(t,e(26)),n=t.length,t.splice(5,0,"XXX"),n+1==t.length;if(n+1==t.length)return!0}())Array.prototype.splice=function(e,t){var n=this.length;e>0?e>n&&(e=n):e==void 0?e=0:e<0&&(e=Math.max(n+e,0)),e+ta)for(h=l;h--;)this[f+h]=this[a+h];if(s&&e===c)this.length=c,this.push.apply(this,i);else{this.length=c+s;for(h=0;h>>0;if(a(t)!="[object Function]")throw new TypeError;while(++s>>0,s=Array(i),o=arguments[1];if(a(t)!="[object Function]")throw new TypeError(t+" is not a function");for(var u=0;u>>0,s=[],o,u=arguments[1];if(a(t)!="[object Function]")throw new TypeError(t+" is not a function");for(var f=0;f>>0,s=arguments[1];if(a(t)!="[object Function]")throw new TypeError(t+" is not a function");for(var o=0;o>>0,s=arguments[1];if(a(t)!="[object Function]")throw new TypeError(t+" is not a function");for(var o=0;o>>0;if(a(t)!="[object Function]")throw new TypeError(t+" is not a function");if(!i&&arguments.length==1)throw new TypeError("reduce of empty array with no initial value");var s=0,o;if(arguments.length>=2)o=arguments[1];else do{if(s in r){o=r[s++];break}if(++s>=i)throw new TypeError("reduce of empty array with no initial value")}while(!0);for(;s>>0;if(a(t)!="[object Function]")throw new TypeError(t+" is not a function");if(!i&&arguments.length==1)throw new TypeError("reduceRight of empty array with no initial value");var s,o=i-1;if(arguments.length>=2)s=arguments[1];else do{if(o in r){s=r[o--];break}if(--o<0)throw new TypeError("reduceRight of empty array with no initial value")}while(!0);do o in this&&(s=t.call(void 0,s,r[o],o,n));while(o--);return s});if(!Array.prototype.indexOf||[0,1].indexOf(1,2)!=-1)Array.prototype.indexOf=function(t){var n=g&&a(this)=="[object String]"?this.split(""):F(this),r=n.length>>>0;if(!r)return-1;var i=0;arguments.length>1&&(i=H(arguments[1])),i=i>=0?i:Math.max(0,r+i);for(;i>>0;if(!r)return-1;var i=r-1;arguments.length>1&&(i=Math.min(i,H(arguments[1]))),i=i>=0?i:r-Math.abs(i);for(;i>=0;i--)if(i in n&&t===n[i])return i;return-1};Object.getPrototypeOf||(Object.getPrototypeOf=function(t){return t.__proto__||(t.constructor?t.constructor.prototype:o)});if(!Object.getOwnPropertyDescriptor){var y="Object.getOwnPropertyDescriptor called on a non-object: ";Object.getOwnPropertyDescriptor=function(t,n){if(typeof t!="object"&&typeof t!="function"||t===null)throw new TypeError(y+t);if(!f(t,n))return;var r,i,s;r={enumerable:!0,configurable:!0};if(d){var u=t.__proto__;t.__proto__=o;var i=h(t,n),s=p(t,n);t.__proto__=u;if(i||s)return i&&(r.get=i),s&&(r.set=s),r}return r.value=t[n],r}}Object.getOwnPropertyNames||(Object.getOwnPropertyNames=function(t){return Object.keys(t)});if(!Object.create){var b;Object.prototype.__proto__===null?b=function(){return{__proto__:null}}:b=function(){var e={};for(var t in e)e[t]=null;return e.constructor=e.hasOwnProperty=e.propertyIsEnumerable=e.isPrototypeOf=e.toLocaleString=e.toString=e.valueOf=e.__proto__=null,e},Object.create=function(t,n){var r;if(t===null)r=b();else{if(typeof t!="object")throw new TypeError("typeof prototype["+typeof t+"] != 'object'");var i=function(){};i.prototype=t,r=new i,r.__proto__=t}return n!==void 0&&Object.defineProperties(r,n),r}}if(Object.defineProperty){var E=w({}),S=typeof document=="undefined"||w(document.createElement("div"));if(!E||!S)var x=Object.defineProperty}if(!Object.defineProperty||x){var T="Property description must be an object: ",N="Object.defineProperty called on non-object: ",C="getters & setters can not be defined on this javascript engine";Object.defineProperty=function(t,n,r){if(typeof t!="object"&&typeof t!="function"||t===null)throw new TypeError(N+t);if(typeof r!="object"&&typeof r!="function"||r===null)throw new TypeError(T+r);if(x)try{return x.call(Object,t,n,r)}catch(i){}if(f(r,"value"))if(d&&(h(t,n)||p(t,n))){var s=t.__proto__;t.__proto__=o,delete t[n],t[n]=r.value,t.__proto__=s}else t[n]=r.value;else{if(!d)throw new TypeError(C);f(r,"get")&&l(t,n,r.get),f(r,"set")&&c(t,n,r.set)}return t}}Object.defineProperties||(Object.defineProperties=function(t,n){for(var r in n)f(n,r)&&Object.defineProperty(t,r,n[r]);return t}),Object.seal||(Object.seal=function(t){return t}),Object.freeze||(Object.freeze=function(t){return t});try{Object.freeze(function(){})}catch(k){Object.freeze=function(t){return function(n){return typeof n=="function"?n:t(n)}}(Object.freeze)}Object.preventExtensions||(Object.preventExtensions=function(t){return t}),Object.isSealed||(Object.isSealed=function(t){return!1}),Object.isFrozen||(Object.isFrozen=function(t){return!1}),Object.isExtensible||(Object.isExtensible=function(t){if(Object(t)===t)throw new TypeError;var n="";while(f(t,n))n+="?";t[n]=!0;var r=f(t,n);return delete t[n],r});if(!Object.keys){var L=!0,A=["toString","toLocaleString","valueOf","hasOwnProperty","isPrototypeOf","propertyIsEnumerable","constructor"],O=A.length;for(var M in{toString:null})L=!1;Object.keys=function I(e){if(typeof e!="object"&&typeof e!="function"||e===null)throw new TypeError("Object.keys called on a non-object");var I=[];for(var t in e)f(e,t)&&I.push(t);if(L)for(var n=0,r=O;n1&&u(t,"")>-1&&(a=RegExp(this.source,r.replace.call(o(this),"g","")),r.replace.call(e.slice(t.index),a,function(){for(var e=1;et.index&&this.lastIndex--}return t},s||(RegExp.prototype.test=function(e){var t=r.exec.call(this,e);return t&&this.global&&!t[0].length&&this.lastIndex>t.index&&this.lastIndex--,!!t})}),ace.define("ace/ext/error_marker",["require","exports","module","ace/line_widgets","ace/lib/dom","ace/range"],function(e,t,n){function o(e,t,n){var r=0,i=e.length-1;while(r<=i){var s=r+i>>1,o=n(t,e[s]);if(o>0)r=s+1;else{if(!(o<0))return s;i=s-1}}return-(r+1)}function u(e,t,n){var r=e.getAnnotations().sort(s.comparePoints);if(!r.length)return;var i=o(r,{row:t,column:-1},s.comparePoints);i<0&&(i=-i-1),i>=r.length-1?i=n>0?0:r.length-1:i===0&&n<0&&(i=r.length-1);var u=r[i];if(!u||!n)return;if(u.row===t){do u=r[i+=n];while(u&&u.row===t);if(!u)return r.slice()}var a=[];t=u.row;do a[n<0?"unshift":"push"](u),u=r[i+=n];while(u&&u.row==t);return a.length&&a}var r=e("ace/line_widgets").LineWidgets,i=e("ace/lib/dom"),s=e("ace/range").Range;t.showErrorMarker=function(e,t){var n=e.session;n.widgetManager||(n.widgetManager=new r(n),n.widgetManager.attach(e));var s=e.getCursorPosition(),o=s.row,a=n.lineWidgets&&n.lineWidgets[o];a?a.destroy():o-=t;var f=u(n,o,t),l;if(f){var c=f[0];s.column=(c.pos&&typeof c.column!="number"?c.pos.sc:c.column)||0,s.row=c.row,l=e.renderer.$gutterLayer.$annotations[s.row]}else{if(a)return;l={text:["Looks good!"],className:"ace_ok"}}e.session.unfold(s.row),e.selection.moveToPosition(s);var h={row:s.row,fixedWidth:!0,coverGutter:!0,el:i.createElement("div")},p=h.el.appendChild(i.createElement("div")),d=h.el.appendChild(i.createElement("div"));d.className="error_widget_arrow "+l.className;var v=e.renderer.$cursorLayer.getPixelPosition(s).left;d.style.left=v+e.renderer.gutterWidth-5+"px",h.el.className="error_widget_wrapper",p.className="error_widget "+l.className,p.innerHTML=l.text.join("
"),p.appendChild(i.createElement("div"));var m=function(e,t,n){if(t===0&&(n==="esc"||n==="return"))return h.destroy(),{command:"null"}};h.destroy=function(){if(e.$mouseHandler.isMousePressed)return;e.keyBinding.removeKeyboardHandler(m),n.widgetManager.removeLineWidget(h),e.off("changeSelection",h.destroy),e.off("changeSession",h.destroy),e.off("mouseup",h.destroy),e.off("change",h.destroy)},e.keyBinding.addKeyboardHandler(m),e.on("changeSelection",h.destroy),e.on("changeSession",h.destroy),e.on("mouseup",h.destroy),e.on("change",h.destroy),e.session.widgetManager.addLineWidget(h),h.el.onmousedown=e.focus.bind(e),e.renderer.scrollCursorIntoView(null,.5,{bottom:h.el.offsetHeight})},i.importCssString(" .error_widget_wrapper { background: inherit; color: inherit; border:none } .error_widget { border-top: solid 2px; border-bottom: solid 2px; margin: 5px 0; padding: 10px 40px; white-space: pre-wrap; } .error_widget.ace_error, .error_widget_arrow.ace_error{ border-color: #ff5a5a } .error_widget.ace_warning, .error_widget_arrow.ace_warning{ border-color: #F1D817 } .error_widget.ace_info, .error_widget_arrow.ace_info{ border-color: #5a5a5a } .error_widget.ace_ok, .error_widget_arrow.ace_ok{ border-color: #5aaa5a } .error_widget_arrow { position: absolute; border: solid 5px; border-top-color: transparent!important; border-right-color: transparent!important; border-left-color: transparent!important; top: -5px; }","")}),ace.define("ace/lib/fixoldbrowsers",["require","exports","module","ace/lib/regexp","ace/lib/es5-shim"],function(e,t,n){e("./regexp"),e("./es5-shim")}),ace.define("ace/line_widgets",["require","exports","module","ace/lib/oop","ace/lib/dom","ace/range"],function(e,t,n){function o(e){this.session=e,this.session.widgetManager=this,this.session.getRowLength=this.getRowLength,this.session.$getWidgetScreenLength=this.$getWidgetScreenLength,this.updateOnChange=this.updateOnChange.bind(this),this.renderWidgets=this.renderWidgets.bind(this),this.measureWidgets=this.measureWidgets.bind(this),this.session._changedWidgets=[],this.detach=this.detach.bind(this),this.session.on("change",this.updateOnChange)}var r=e("./lib/oop"),i=e("./lib/dom"),s=e("./range").Range;(function(){this.getRowLength=function(e){var t;return this.lineWidgets?t=this.lineWidgets[e]&&this.lineWidgets[e].rowCount||0:t=0,!this.$useWrapMode||!this.$wrapData[e]?1+t:this.$wrapData[e].length+1+t},this.$getWidgetScreenLength=function(){var e=0;return this.lineWidgets.forEach(function(t){t&&t.rowCount&&(e+=t.rowCount)}),e},this.attach=function(e){e.widgetManager&&e.widgetManager!=this&&e.widgetManager.detach();if(this.editor==e)return;this.detach(),this.editor=e,this.editor.on("changeSession",this.detach),e.widgetManager=this,e.setOption("enableLineWidgets",!0),e.renderer.on("beforeRender",this.measureWidgets),e.renderer.on("afterRender",this.renderWidgets)},this.detach=function(e){if(e&&e.session==this.session)return;var t=this.editor;if(!t)return;t.off("changeSession",this.detach),this.editor=null,t.widgetManager=null,t.renderer.off("beforeRender",this.measureWidgets),t.renderer.off("afterRender",this.renderWidgets);var n=this.session.lineWidgets;n&&n.forEach(function(e){e&&e.el&&e.el.parentNode&&(e._inDocument=!1,e.el.parentNode.removeChild(e.el))})},this.updateOnChange=function(e){var t=this.session.lineWidgets;if(!t)return;var n=e.data,r=n.range,i=r.start.row,s=r.end.row-i;if(s!==0)if(n.action=="removeText"||n.action=="removeLines"){var o=t.splice(i+1,s);o.forEach(function(e){e&&this.removeLineWidget(e)},this),this.$updateRows()}else{var u=new Array(s);u.unshift(i,0),t.splice.apply(t,u),this.$updateRows()}},this.$updateRows=function(){var e=this.session.lineWidgets;if(!e)return;var t=!0;e.forEach(function(e,n){e&&(t=!1,e.row=n)}),t&&(this.session.lineWidgets=null)},this.addLineWidget=function(e){this.session.lineWidgets||(this.session.lineWidgets=new Array(this.session.getLength())),this.session.lineWidgets[e.row]=e;var t=this.editor.renderer;return e.html&&!e.el&&(e.el=i.createElement("div"),e.el.innerHTML=e.html),e.el&&(i.addCssClass(e.el,"ace_lineWidgetContainer"),e.el.style.position="absolute",e.el.style.zIndex=5,t.container.appendChild(e.el),e._inDocument=!0),e.coverGutter||(e.el.style.zIndex=3),e.pixelHeight||(e.pixelHeight=e.el.offsetHeight),e.rowCount==null&&(e.rowCount=e.pixelHeight/t.layerConfig.lineHeight),this.session._emit("changeFold",{data:{start:{row:e.row}}}),this.$updateRows(),this.renderWidgets(null,t),e},this.removeLineWidget=function(e){e._inDocument=!1,e.el&&e.el.parentNode&&e.el.parentNode.removeChild(e.el);if(e.editor&&e.editor.destroy)try{e.editor.destroy()}catch(t){}this.session.lineWidgets&&(this.session.lineWidgets[e.row]=undefined),this.session._emit("changeFold",{data:{start:{row:e.row}}}),this.$updateRows()},this.onWidgetChanged=function(e){this.session._changedWidgets.push(e),this.editor&&this.editor.renderer.updateFull()},this.measureWidgets=function(e,t){var n=this.session._changedWidgets,r=t.layerConfig;if(!n||!n.length)return;var i=Infinity;for(var s=0;s0&&!r[i])i--;this.firstRow=n.firstRow,this.lastRow=n.lastRow,t.$cursorLayer.config=n;for(var o=i;o<=s;o++){var u=r[o];if(!u||!u.el)continue;u._inDocument||(u._inDocument=!0,t.container.appendChild(u.el));var a=t.$cursorLayer.getPixelPosition({row:o,column:0},!0).top;u.coverLine||(a+=n.lineHeight*this.session.getRowLineCount(u.row)),u.el.style.top=a-n.offset+"px";var f=u.coverGutter?0:t.gutterWidth;u.fixedWidth||(f-=t.scrollLeft),u.el.style.left=f+"px",u.fixedWidth?u.el.style.right=t.scrollBar.getWidth()+"px":u.el.style.right=""}}}).call(o.prototype),t.LineWidgets=o}),ace.define("ace/document",["require","exports","module","ace/lib/oop","ace/lib/event_emitter","ace/range","ace/anchor"],function(e,t,n){var r=e("./lib/oop"),i=e("./lib/event_emitter").EventEmitter,s=e("./range").Range,o=e("./anchor").Anchor,u=function(e){this.$lines=[],e.length===0?this.$lines=[""]:Array.isArray(e)?this._insertLines(0,e):this.insert({row:0,column:0},e)};(function(){r.implement(this,i),this.setValue=function(e){var t=this.getLength();this.remove(new s(0,0,t,this.getLine(t-1).length)),this.insert({row:0,column:0},e)},this.getValue=function(){return this.getAllLines().join(this.getNewLineCharacter())},this.createAnchor=function(e,t){return new o(this,e,t)},"aaa".split(/a/).length===0?this.$split=function(e){return e.replace(/\r\n|\r/g,"\n").split("\n")}:this.$split=function(e){return e.split(/\r\n|\r|\n/)},this.$detectNewLine=function(e){var t=e.match(/^.*?(\r\n|\r|\n)/m);this.$autoNewLine=t?t[1]:"\n",this._signal("changeNewLineMode")},this.getNewLineCharacter=function(){switch(this.$newLineMode){case"windows":return"\r\n";case"unix":return"\n";default:return this.$autoNewLine||"\n"}},this.$autoNewLine="",this.$newLineMode="auto",this.setNewLineMode=function(e){if(this.$newLineMode===e)return;this.$newLineMode=e,this._signal("changeNewLineMode")},this.getNewLineMode=function(){return this.$newLineMode},this.isNewLine=function(e){return e=="\r\n"||e=="\r"||e=="\n"},this.getLine=function(e){return this.$lines[e]||""},this.getLines=function(e,t){return this.$lines.slice(e,t+1)},this.getAllLines=function(){return this.getLines(0,this.getLength())},this.getLength=function(){return this.$lines.length},this.getTextRange=function(e){if(e.start.row==e.end.row)return this.getLine(e.start.row).substring(e.start.column,e.end.column);var t=this.getLines(e.start.row,e.end.row);t[0]=(t[0]||"").substring(e.start.column);var n=t.length-1;return e.end.row-e.start.row==n&&(t[n]=t[n].substring(0,e.end.column)),t.join(this.getNewLineCharacter())},this.$clipPosition=function(e){var t=this.getLength();return e.row>=t?(e.row=Math.max(0,t-1),e.column=this.getLine(t-1).length):e.row<0&&(e.row=0),e},this.insert=function(e,t){if(!t||t.length===0)return e;e=this.$clipPosition(e),this.getLength()<=1&&this.$detectNewLine(t);var n=this.$split(t),r=n.splice(0,1)[0],i=n.length==0?null:n.splice(n.length-1,1)[0];return e=this.insertInLine(e,r),i!==null&&(e=this.insertNewLine(e),e=this._insertLines(e.row,n),e=this.insertInLine(e,i||"")),e},this.insertLines=function(e,t){return e>=this.getLength()?this.insert({row:e,column:0},"\n"+t.join("\n")):this._insertLines(Math.max(e,0),t)},this._insertLines=function(e,t){if(t.length==0)return{row:e,column:0};while(t.length>61440){var n=this._insertLines(e,t.slice(0,61440));t=t.slice(61440),e=n.row}var r=[e,0];r.push.apply(r,t),this.$lines.splice.apply(this.$lines,r);var i=new s(e,0,e+t.length,0),o={action:"insertLines",range:i,lines:t};return this._signal("change",{data:o}),i.end},this.insertNewLine=function(e){e=this.$clipPosition(e);var t=this.$lines[e.row]||"";this.$lines[e.row]=t.substring(0,e.column),this.$lines.splice(e.row+1,0,t.substring(e.column,t.length));var n={row:e.row+1,column:0},r={action:"insertText",range:s.fromPoints(e,n),text:this.getNewLineCharacter()};return this._signal("change",{data:r}),n},this.insertInLine=function(e,t){if(t.length==0)return e;var n=this.$lines[e.row]||"";this.$lines[e.row]=n.substring(0,e.column)+t+n.substring(e.column);var r={row:e.row,column:e.column+t.length},i={action:"insertText",range:s.fromPoints(e,r),text:t};return this._signal("change",{data:i}),r},this.remove=function(e){e instanceof s||(e=s.fromPoints(e.start,e.end)),e.start=this.$clipPosition(e.start),e.end=this.$clipPosition(e.end);if(e.isEmpty())return e.start;var t=e.start.row,n=e.end.row;if(e.isMultiLine()){var r=e.start.column==0?t:t+1,i=n-1;e.end.column>0&&this.removeInLine(n,0,e.end.column),i>=r&&this._removeLines(r,i),r!=t&&(this.removeInLine(t,e.start.column,this.getLine(t).length),this.removeNewLine(e.start.row))}else this.removeInLine(t,e.start.column,e.end.column);return e.start},this.removeInLine=function(e,t,n){if(t==n)return;var r=new s(e,t,e,n),i=this.getLine(e),o=i.substring(t,n),u=i.substring(0,t)+i.substring(n,i.length);this.$lines.splice(e,1,u);var a={action:"removeText",range:r,text:o};return this._signal("change",{data:a}),r.start},this.removeLines=function(e,t){return e<0||t>=this.getLength()?this.remove(new s(e,0,t+1,0)):this._removeLines(e,t)},this._removeLines=function(e,t){var n=new s(e,0,t+1,0),r=this.$lines.splice(e,t-e+1),i={action:"removeLines",range:n,nl:this.getNewLineCharacter(),lines:r};return this._signal("change",{data:i}),r},this.removeNewLine=function(e){var t=this.getLine(e),n=this.getLine(e+1),r=new s(e,t.length,e+1,0),i=t+n;this.$lines.splice(e,2,i);var o={action:"removeText",range:r,text:this.getNewLineCharacter()};this._signal("change",{data:o})},this.replace=function(e,t){e instanceof s||(e=s.fromPoints(e.start,e.end));if(t.length==0&&e.isEmpty())return e.start;if(t==this.getTextRange(e))return e.end;this.remove(e);if(t)var n=this.insert(e.start,t);else n=e.start;return n},this.applyDeltas=function(e){for(var t=0;t=0;t--){var n=e[t],r=s.fromPoints(n.range.start,n.range.end);n.action=="insertLines"?this._removeLines(r.start.row,r.end.row-1):n.action=="insertText"?this.remove(r):n.action=="removeLines"?this._insertLines(r.start.row,n.lines):n.action=="removeText"&&this.insert(r.start,n.text)}},this.indexToPosition=function(e,t){var n=this.$lines||this.getAllLines(),r=this.getNewLineCharacter().length;for(var i=t||0,s=n.length;i